Tradisjonsrike Stallen Galleri & Café

HORTEN

Tradisjonsrike Stallen Galleri & Café

HORTEN
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

TEATERGATA 2

Sentralt beliggende i Horten, kort vei til alle fasiliteter i sentrum

Prisantydning

Kr 6.200.000,- (brutto eiendomsverdi)

Info om eiendommen

Sammendrag

Hortens kommunale bystall ble bygget på begynnelsen av 1900-tallet som et parkeringshus for hester. Bøndene satte hestene sine her når de selv sto på Horten torv og solgte sine produkter.  Det var plass til 52 hester her. Alt innvendig synlig treverk i tak og konstruksjoner er originalt. I senere tid har Stallen vært brukt som lager, inntil den i 1982 ble ombygget til kunstner-atelierer og galleri. Fra 2002 er det blitt etablert Café , restaurant og bar, i tillegg til scene. Stallen fremstår i dag som et fullverdig kulturhus i Horten sentrum, med høyt internasjonalt nivå på artistene som står på scenen. Dyktige fagfolk på kjøkkenet står for gode kulinariske opplevelser og skreddersyr gjerne menyer til selskap og arrangementer.

Stallen har servering både inne og ute, og Stallens hage er en grønn lunge i Hortens bybilde.

Dagens eier/driver, kan evt. fortsette å leie restaurant lokalene.

Stallen Galleri & Café AS er driftsselskapet i dag. Utgangspunktet for transaksjonen er salg av både drift og eiendom, etter avtale. Alt av inventar og utstyr eies av dette selskapet.

Eiendommen er sentralt beliggende i Horten, en “Oase” i sentrum.

BTA på 375 m2. Herav hovedbygg på 340 m2 og Havestue på 35 m2.

Eiet tomt på 908 m2

Eiendommen er ikke regulert, men avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål (Bybebyggelse) – framtidig i kommunedelplan for Horten sentrum 07.09.2015.

Prisantydning
Kr 6.200.000,- (brutto eiendomsverdi)

Selskapsopplysninger
Selger: Stallen Holding AS
Org. nr.: 912 066 770

Selskapet/hjemmelshaver:
Org.nr.: 994 918 591

Transaksjonen gjennomføres ved overdragelse av 100% av aksjene i selskapet

For ytterligere informasjon, kontakt:
Rune Tveiten mail: rt@q4.no mob: 907 65 234

Eiendomsopplysninger
Eiendommen:

Adresse Teatergata 2, 3183 HORTEN
Kommune Horten
Hjemmelshaver Stallen Eiendom AS
Matrikkelnr Gnr: 125, Bnr.: 142
Tomt 908 m2

Beliggenhet/områdebeskrivelse
Sentralt beliggende i Horten, kort vei til alle fasiliteter i sentrum.

Tomt
Eiet tomt på 908,3 m2

Opparbeidelse
Pent opparbeidet med gress, gammel kulestein og for det meste grønn beplantning. Arealet benyttes til uteservering sammen med flere plattinger. Bakgården blir ofte omtalt som en «grønn oase» i Horten sentrum.

Grunnforhold
Selger er ikke kjent med at tomte grunn er forurenset.

Tinglyste heftelser og servitutter
Det er ikke tinglyst servitutter av betydning, se for øvrig vedlagte pantattest.

Reguleringsplan- og bestemmelser
Eiendommen er ikke regulert, men avsatt til kombinert by-bebyggelse, se vedlegg.

Diverse
Det er 5 parkeringsplasser ved inngang til bakgården.

Energimerke
Energimerke har farge: “Rød”

Energiattest: Selger kan igangsatt tiltak for å innhente Energiattest for bygningen/eiendommen og denne kan bli fremlagt for interessenter dersom ønskelig. Inntil Energiattest foreligger bør derfor interessenter legge til grunn at Eiendommen har laveste energiklasse, energiklasse G5/Rød.

Situasjonskart

Bygningsbeskrivelse

Byggeår
Eldre, ca. 1900-tallet (1920), ombygget og påbygget senere år.

Ferdigattest / brukstillatelse
Det foreligger ferdigattest på Havestuen og ombygging fra 2001/2002

Konstruksjon / byggemåte
Bygningen er fundamentert med eldre antatt sparesteinsmur på løs masser. Ikke kjeller eller kryperom under bygningen.

Bygningen har opprinnelig ringmur, antatt sparesteinsmur. Gulv direkte på grunnen, varmeisolert med skumplast iflg. Gundersen. På støp av betong. Restaurant med flislagte overflater, tregulv i utstillingslokale, teppegulv på betong i atelièr.

Tak
Opprinnelig takkonstruksjon med synlige bærebjelker fra innvendig side. Yttertaket ble påforet utvendig (åstak) og etterisolert med 15 cm mineralull. Omlegging og etterisolering av yttertaket ble utført i 1981, iflg. Gundersen. Utvendig taktekking av tegltakstein i 2006.

Oppvarming
Elektrisk oppvarming, varmekabler i flere gulv 1. etg.

El.anlegg
Felles elanlegg til restaurant, galleri og havestue. Elanlegget er i hovedsak fra 1981, men deler av elanlegget ble oppgradert i 2008, blant annet med nytt sikringsskap og flere kurser. Eleanlegget i galleriet ble oppgradert i 2017/18. Delvis åpen og skjult forlegning.

Ventilasjon
Balansert ventilasjonsanlegg i restaurantdel. Anlegget ble installert ca 2007, Luft til luft varmepumpe med innedel plassert i kjøkken.

Diverse
Normal standard, påkostet senere tid. Se vedl. tilstandsrapport for utfyllende info.

Arealoversikt:

Etasje Type areal Areal BTA
1.etg. Åpent konsert og restaurantlokale med bar og scene,, kjøkken med kjølerom og fryserom. Bakrom for personale med tilhørende garderobe og toalett, teknisk rom, 2 wc rom for publikum. 264
1.etg. Galleri, kontor, te-kjøkken, toalett (egen inngang) 76
2.etg. Mindre kontor og lager (ikke målbart areal, u/1,9 m.)
Sum hovedbygg 340
Etasje Type areal Areal BTA
1.etg. Møterom/selskapslokale 35
Sum havestue 35

Arealer er ca. areal målt på tegninger, og selger fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle arealavvik som måtte fremkomme ved senere kontrollmåling.

Økonomi

Økonomiske nøkkeldata
Stallen Galleri og Café (enkeltmannsforetak) kan betale leie for restaurantdelen stor kr 35.000,- pr. mnd. Dvs. en årlig leie på kr 420.000,- + mva., jfr. leiekontrakt etter avtale med selger. Galler delen blir da evt. ledig for utleie eller bruk av kjøper.

Ledig areal
“Galleriet” stort 76 m2 er ledig, anslått årlig leie ca. kr 100.000,-

Fellesutgifter
Leietaker betaler fellesutgifter jfr. leiekontrakt

Skattetakst
Det er ikke eiendomsskatt i Horten

Kommunale avgifter
Se i kommunale bilag, kr 3.674,- pr. kvartal.

Forsikring
Eier forsikrer bygningen

Ligningsverdi
Fastsettes etter transaksjonen er gjennomført

Estimert kjøpesum

 

Salgsprosess

Salgsprospekt
Dette salgsprospekt er utarbeidet av Q4 Næringsmegling AS basert på informasjon mottatt av Selger. (Salgsprospektet og annen informasjon som inneholder deler av dette presentasjonsmateriell må ikke kopieres eller formidles til tredjepart uten Selger eller deres rådgiveres skriftlige aksept.)

Informasjonen vedrørende eiendommene er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår utrykkelig av endelig kjøpekontrakt. Selgers rådgivere er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for opplysninger gitt i salgsprospektet eller annet presentasjonsmateriell. Dette gjelder uavhengig av om informasjonen er gitt av Selger eller direkte fra Selgers rådgivere. Ved eventuelt avvik mellom prospekt og kjøpekontrakt med vedlegg, gjelder den informasjonen gitt i kjøpekontrakten og dens vedlegg foran prospektet.

Transaksjonsstruktur
Salget av eiendommen vil bli gjennomført som som salg av 100 % av aksjene i eierselskapet til eiendommen.

Budgiving
Bud skal fremsettes ved at budgiver angir verdi på eiendommen. Ved vurdering av eiendomsverdien skal budgiver hensynta at det er aksjene som skal selges slik at budet må reflektere kjøpers vurdering av selskapets skatteposisjoner, herunder den oppgitte skattemessige saldoverdi og eventuelt fremførbart underskudd. Endelig pris på aksjene forutsettes fastsatt med utgangspunkt i budet på eiendommen med ovennevnte forutsetninger, dog slik at det korrigeres for øvrige eiendeler og gjeld (utsatt skatt av midlertidige forskjeller relatert til driftsmidler hensyntas ikke) i forhold til revidert balanse på overtagelsestidspunktet. Selger står fritt til å anta eller forkaste ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. Selger trenger ikke å grunngi eventuelle avslag.

Det inviteres til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:

 • Det forutsettes at budgivere gjennomgår det fremlagte salgsmateriale herunder kjøpekontrakt og foretar befaring av eiendommen før bud inngis.
 • Eiendommen selges ”as-is”, i hht. vedlagt kjøpekontrakt.
 • Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.
 • Vilkårene for kjøpet reguleres av kjøpekontrakt inntatt som bilag til dette prospekt. Dersom kjøper tilbyr å kjøpe eiendommene på andre betingelser eller forutsetter ytterligere informasjon fremlagt enn de som fremgår av vedlagte kjøpekontrakt med vedlegg må de avvikende vilkår fremkomme av tilbudet, evt. i form av en endringsmarkert versjon av avtalen (mark – up).
 • Eventuelle forbehold om juridisk/finansiell/teknisk/ miljømessig due diligence gjennomgang forutsettes å fremgå av kjøpetilbudet.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold. Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud. Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Due diligence
Kjøper får anledning til å gjennomføre en normal tidsbegrenset due diligence for å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Due diligence materialet er strukturert i henhold til bilagslisten i dette prospekt. Dersom budgiver mener at bilagslisten ikke er dekkende, må eventuelle forespørsler om ytterligere informasjon fremgå av tilbudet. Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom due diligence skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av due diligence gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står selger fritt til å akseptere de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom due diligence.

Styreforbehold
Inngåelse av en for selger bindende avtale, er betinget av godkjennelse fra selgers styre, både hva gjelder kontraktsvilkår og de kommersielle betingelser for kjøpet.

Diverse
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens §18 og i tilfelle inngi melding. Eiendomsmeglere er pålagt rapporteringsplikt og identitetskontroll i henhold til ”Hvitvaskingsloven” (lov 2009 nr. 11).

Eiendomsmeglingslovens §6-7, ledd (2) til (6) (gjelder opplysnings og undersøkelsesplikt), samt § 7-1 (prisinformasjon) og 7-2 (om vederlaget) fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift og tinglyste servitutter
 2. Meglerinformasjon fra kommunen
 3. Tilstandsrapport
 1.   Selskapets regnskap pr.31.12.2017
 2.   Selgers og Selskapets firmaattest og
  pantattest
 3. Kjøpekontrakt
Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift og tinglyste servitutter
 2. Meglerinformasjon fra kommunen
 3. Tilstandsrapport
 4. Selskapets regnskap pr.31.12.2017
 5. Selgers og Selskapets firmaattest og pantattest
 6. Kjøpekontrakt
   Last ned dokumenter

 

Kontakt megler

Rune Tveiten

TRANSAKSJONER/EIENDOMSMEGLER MNEF

Tlf +47 907 65 234
E-post rt@q4.no

Q4 Næringsmegling | Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg | Tlf 970 04 444 | post@q4.no

Q4 logo