Q4 logo

Sandefjord kommune

LagerBYGG MED KONTOR
bkfotono_Borgeskogen21-23_001
bkfotono_Borgeskogen21-23_005
bkfotono_Borgeskogen21-23_002
bkfotono_Borgeskogen21-23_006
bkfotono_Borgeskogen21-23_007
bkfotono_Borgeskogen21-23_011
bkfotono_Borgeskogen21-23_013
bkfotono_Borgeskogen21-23_014
bkfotono_Borgeskogen21-23_012
bkfotono_Borgeskogen21-23_016
bkfotono_Borgeskogen21-23_015
bkfotono_Borgeskogen21-23_017
bkfotono_Borgeskogen21-23_018
bkfotono_Borgeskogen21-23_019
bkfotono_Borgeskogen21-23_021
bkfotono_Borgeskogen21-23_023
bkfotono_Borgeskogen21-23_022
bkfotono_Borgeskogen21-23_027
bkfotono_Borgeskogen21-23_024
bkfotono_Borgeskogen21-23_030
bkfotono_Borgeskogen21-23_033
bkfotono_Borgeskogen21-23_028
bkfotono_Borgeskogen21-23_035
bkfotono_Borgeskogen21-23_038
bkfotono_Borgeskogen21-23_039
bkfotono_Borgeskogen21-23_044
bkfotono_Borgeskogen21-23_042
bkfotono_Borgeskogen21-23_045
bkfotono_Borgeskogen21-23_043
bkfotono_Borgeskogen21-23_046
bkfotono_Borgeskogen21-23_049
bkfotono_Borgeskogen21-23_050
bkfotono_Borgeskogen21-23_052
bkfotono_Borgeskogen21-23_054
bkfotono_Borgeskogen21-23_055
bkfotono_Borgeskogen21-23_056
previous arrow
next arrow
bkfotono_Borgeskogen21-23_001
bkfotono_Borgeskogen21-23_005
bkfotono_Borgeskogen21-23_002
bkfotono_Borgeskogen21-23_006
bkfotono_Borgeskogen21-23_007
bkfotono_Borgeskogen21-23_011
bkfotono_Borgeskogen21-23_013
bkfotono_Borgeskogen21-23_014
bkfotono_Borgeskogen21-23_012
bkfotono_Borgeskogen21-23_016
bkfotono_Borgeskogen21-23_015
bkfotono_Borgeskogen21-23_017
bkfotono_Borgeskogen21-23_018
bkfotono_Borgeskogen21-23_019
bkfotono_Borgeskogen21-23_021
bkfotono_Borgeskogen21-23_023
bkfotono_Borgeskogen21-23_022
bkfotono_Borgeskogen21-23_027
bkfotono_Borgeskogen21-23_024
bkfotono_Borgeskogen21-23_030
bkfotono_Borgeskogen21-23_033
bkfotono_Borgeskogen21-23_028
bkfotono_Borgeskogen21-23_035
bkfotono_Borgeskogen21-23_038
bkfotono_Borgeskogen21-23_039
bkfotono_Borgeskogen21-23_044
bkfotono_Borgeskogen21-23_042
bkfotono_Borgeskogen21-23_045
bkfotono_Borgeskogen21-23_043
bkfotono_Borgeskogen21-23_046
bkfotono_Borgeskogen21-23_049
bkfotono_Borgeskogen21-23_050
bkfotono_Borgeskogen21-23_052
bkfotono_Borgeskogen21-23_054
bkfotono_Borgeskogen21-23_055
bkfotono_Borgeskogen21-23_056
previous arrow
next arrow

Borgeskogen 21 og 23

Borgeskogen har en attraktiv beliggenhet ved E-18 mellom Tønsberg og
Sandefjord og har etablert seg som den største næringsparken i Vestfold.

Prisantydning

Kr. 6.500.000 + ca 2,6% off omk Borgeskogen 21 
Kr. 3.000.000 + ca 2,6% off omk Borgeskogen 23 

Kr. 9.500.000 + 2,6% off.omk samlet 

Info om eiendommen

Sammendrag

Borgeskogen 21
3.011,9 m2 eiet tomt med 3 næringsbygg.
Hovedbygg med maskin-/snekkerverksted/kontor mm og produksjonsbygg oppført i 2000 samt materiallager oppført i 2006. Samlet BTA ca 692 m2

Borgeskogen 23
1.498,9 m2 eiet tomt med 1 næringsbygg. Materiallager oppført 2006. BTA 268 m2

Begge bygg overtas uten leieforhold til kjøpers egen anvendelse.
Eiendommene kan kjøpes hver for seg eller samlet, men fortrinnsvis samlet.

Borgeskogen har en attraktiv beliggenhet ved E-18 mellom Tønsberg og Sandefjord og har etablert seg som den største næringsparken i Vestfold.

Prisantydning
Kr. 6.500.000 + ca 2,6% off. omk. – Borgeskogen 21
Kr. 3.000.000 + ca 2,6% off. omk. –  Borgeskogen 23
Kr. 9.500.000 + 2,6% off.omk. samlet

Transaksjonen gjennomføres ved salg av eiendommen.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Trond Stensholt mail: ts@q4.no mob: 907 37 072

Eiendomsopplysninger

Eiendommen:

Adresse

Borgeskogen 21/23, 3160 STOKKE

Kommune Sandefjord
Hjemmelshaver

Randi Munkeby

Matrikkelnr

Gnr: 507, Bnr : 17 og 19 i Sandefjord

Tomt

4.541,8 m2 eiet tomt

 

Beliggenhet/områdebeskrivelse
Borgeskogen har en attraktiv beliggenhet ved E-18 mellom Tønsberg og Sandefjord og har etablert seg som den største næringsparken i Vestfold.

Tomt
Tomtene er opparbeidet. Det er asfaltert innkjøring og gruset gårdsplass 

Tinglyste heftelser og servitutter
Servitutter i grunnbøker blir ikke slettet. Jfr bilag 1 til dette prospekt.

Reguleringsplan- og bestemmelser (evt. arealplaner)
Regulert til næring under Borgeskogen Næringsområde etappe 1. Formål kontor, industri, produksjon, lager, verksted, serviceanlegg for biler og håndverksbedrifter med tilhørende anlegg. Bya maksimalt 50%. Jfr for øvrig full besvarelse fra kommunen i bilag 2 til dette prospekt.

Energiattest
Megler har oppfordret Selger til å innhente energiattest for eiendommen. Så lenge Energiattest ikke foreligger bør derfor interessenter legge til grunn at Eiendommen har laveste energiklasse, energiklasse G5/Rød.

Bygningsbeskrivelse

Byggeår
2000 til 2006

Ferdigattest / brukstillatelse
Ferdigattester gitt hhv i 2001 og 2007. Jfr Bilag 2 til dette prospekt.

Konstruksjon / byggemåte
Oppført i tre med utvendig trepanel og saltak. Tak er tekket med plater, med unntak av matriallager nærmest veien som er tekket med papp. Det er kjøreporter med god aksess til alle bygg.

Oppvarming
Elektrisk oppvarming i isolerte deler av bygningsmassen

Standard
Bygningsmasse av nyere dato som fremstår med en enkel med funksjonell standard.

Feil/mangler
Selger hadde følgende vedlikeholdsplan for eiendommen:

 • Vedlikehold av vinduer, skifte ut råte i vindusrammer og belistning.
 • Lekkasje i taktekking tilbygg på snekkerverkstedet.
 • Utskifting av vindtetting på tilbygg til kontordelen og snekkerverkstedet. (Duken er ikke uv-bestandig)
 • Portbom, sprekker ved loddfeste, porten begynner å vri seg.
 • Utvending kledning, vaskes og males.

Installasjoner som løpende må vurderes er:

 • Detektorer til brannalarm. Her har Nokas tidligere skiftet ut to stk.
 • Varmepumpen, her har leier tatt en utbedring, ved besøk i juli så nevnte leier at det var noe feil med varmepumpen. Her skulle leier ta kontakt med de som har service på anlegget.

Leier har meldt inn at de har skjeggkre i bygget.
Ovennevnte overtas av kjøper som anbefales å besiktige eiendommen med bygningskyndige da nåværende eier har arvet eiendommen og ikke har nødvendig kjennskap til dens forfatning.

Installasjoner som har vært skiftet ut:

 • Ventilasjonen ble skiftet ut i desember 2021.

Utstyr
Løftekraner i tak ved begge verksteder følger eiendommen.

Arealoversikt: 

Etasje Type areal Areal BTA m2
Hovedbygg Inngang, gard/toalett, 2 lager, snekkerverksted og maskinverkst  360 m2

Lager/prod.bygg 

Kontor/møterom og spiserom i 2 etg. WC, lite lager, formannskontor samt stort produkjonsrom 

221 m2
Lager Materiallager NB Arealer inkluderer overbygg som ikke har vegg  111 m2
B23 Materiallager 268 m2
Sum 960 m2

Arealer er ca. areal målt på tegninger, og selger fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle arealavvik som måtte fremkomme ved senere kontrollmåling.

Merverdiavgift og justeringsforpliktelser 
Det er ingen justeringsforpliktelser knyttet til eiendommene.

Økonomisk informasjon / leieoversikt

Leieforhold
Eiendommen er pt. utleid til Timber AS, men overtas uten leieforhold den 01.11.2022

Eierkostnader 

Kommunale avgifter 
Kommunenr.: 3804
Gårdsnr.: 507
Bruksnr.: 17
Adresse: Borgeskogen 21,3160 Stokke
Referanse: Borgeskogen 21/23

Kommunalt standardgebyr for bebygde eiendommer som er tilknyttet kommunalt/interkommunalt tjenestetilbud.

 

Avgift  Årlig avgift
Vann 1455,88
Avløp 1907,44
Eiendomsskatt Ingen eiendomsskatt
Festeavgift, kommunal tomt 0

Vannmåler: ja
Sist avlest: 06.12.2021
Målestand m3: 210

Forsikring
Byggene er forsikret gjennom Byggmesterforsikring. Årlig premie kr. 32.393,-

Salgsprosess

Salgsprospekt
Dette salgsprospekt er utarbeidet av Q4 Næringsmegling AS basert på informasjon mottatt av Selger.

Informasjonen vedrørende eiendommene er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår utrykkelig av endelig kjøpekontrakt. Selgers rådgivere er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for opplysninger gitt i salgsprospektet eller annet presentasjonsmateriell. Dette gjelder uavhengig av om informasjonen er gitt av Selger eller direkte fra Selgers rådgivere. Ved eventuelt avvik mellom prospekt og kjøpekontrakt med vedlegg, gjelder den informasjonen gitt i kjøpekontrakten og dens vedlegg foran prospektet.

Transaksjonsstruktur
Salget av eiendommen vil bli gjennomført som eiendomssalg. Alle kostnader knyttet til kjøp av eiendom, herunder tinglysingsgebyr, dokumentavgift, evt. konsesjonsgebyr etc., dekkes av kjøper.

Budgiving
Det inviteres til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:

 • Det forutsettes at budgivere gjennomgår det fremlagte salgsmateriale herunder kjøpekontrakt og foretar befaring av eiendommen før bud inngis.
 • Eiendommen selges ”as-is”, i hht. vedlagt kjøpekontrakt. Kontrakten begrenser selgers mangel og garantiansvar i forhold til avhendingslovens bestemmelser. Reklamasjoner og andre krav overfor selger må fremsettes senest 1 år etter overtagelse.
 • Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.
 • Vilkårene for kjøpet reguleres av kjøpekontrakt inntatt som bilag til dette prospekt. Dersom kjøper tilbyr å kjøpe eiendommene på andre betingelser eller forutsetter ytterligere informasjon fremlagt enn de som fremgår av vedlagte kjøpekontrakt med vedlegg må de avvikende vilkår fremkomme av tilbudet.
 • Eventuelle forbehold om juridisk/finansiell/teknisk/miljømessig due diligence gjennomgang forutsettes å fremgå av kjøpetilbudet.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold. Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud.

Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Due diligence
Dersom kjøper i sitt kjøpetilbud har inntatt forbehold om due diligence gjennomgang, skal følgende gjelde: 

Kjøper får anledning til å gjennomføre en normal tidsbegrenset due diligence for å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Due diligence materialet er strukturert i henhold til bilagslisten i dette prospekt. Dersom budgiver mener at bilagslisten ikke er dekkende, må eventuelle forespørsler om ytterligere informasjon fremgå av tilbudet. Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom due diligence skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen kan budgiver gjøre forholdet gjeldende.

Dersom budgiver som følge av due diligence gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endredebetingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står selger fritt til å akseptere de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom due diligence.

Diverse
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens §18 og i tilfelle inngi melding. Eiendomsmeglere er pålagt rapporteringsplikt og identitetskontroll i henhold til ”Hvitvaskingsloven” (lov 2018 nr. 23).

Eiendomsmeglingslovens §6-7, ledd (2) til (6) (gjelder opplysnings og undersøkelsesplikt), samt § 7-1 (prisinformasjon) og 7-2 (om vederlaget) fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

   
Last ned dokumenter


Kontakt megler

Trond Stensholt

TRANSAKSJONER/EIENDOMSMEGLER MNEF

 

 

Tlf +47 907 37 072
E-post ts@q4.no

Q4 Næringsmegling | Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg | Tlf 970 04 444 | post@q4.no