Q4 logo

Kongsberg Kommune

UTLEID FORRETNINGSEIENDOM TIL COOP OG VINMONOPOLET

DSC_6896
DSC_6889
DSC_6886
DSC_6895
DSC_6883
DSC_6877
DSC_6880
DSC_6874
DSC_6868
DSC_6865
DSC_6862
DSC_6856
DSC_6853
DSC_6850
DSC_6844
DSC_6838
DSC_6829
DSC_6832
DSC_6823
DSC_6817
DJI_0030
DSC_6811
DJI_0027
DJI_0028
DJI_0025
DJI_0023
DJI_0021
DJI_0019
DJI_0020
DJI_0018
DJI_0011
DJI_0010
DJI_0008
DJI_0004
previous arrow
next arrow
DSC_6896
DSC_6889
DSC_6886
DSC_6895
DSC_6883
DSC_6877
DSC_6880
DSC_6874
DSC_6868
DSC_6865
DSC_6862
DSC_6856
DSC_6853
DSC_6850
DSC_6844
DSC_6838
DSC_6829
DSC_6832
DSC_6823
DSC_6817
DJI_0030
DSC_6811
DJI_0027
DJI_0028
DJI_0025
DJI_0023
DJI_0021
DJI_0019
DJI_0020
DJI_0018
DJI_0011
DJI_0010
DJI_0008
DJI_0004
previous arrow
next arrow

Myntgata 16 / Nytorget 1

Utleid forretningseiendom til COOP og Vinmonopolet

Prisantydning

Kr 16 mill. i brutto eiendomsverdi ved kjøp av AS

Info om eiendommen

Sammendrag

Bygget fremstår med en generell god standard. Seksjonen med unntak av den gamle arresten får TG 1 i tilstandsrapport jfr Bilag 4 til dette prospekt. Samlet årlig leie 2022 er pt. kr. 1.482.252 + mva fordelt slik: Velkommen til Myntgata 16 / Nytorget 1.
Ypperlig beliggenhet ved Nytorget i sentrum av Kongsberg.
Eiendommen er utleid til Coop og Vinmonopolet. I tillegg er det ca BTA 180 m2 ledig i 2 og 3 etasje.

Forretningseiendom med boligdel som med unntak av den gamle arresten er oppført i 2004, inneholdende:

BTA Kjeller 194 m2 Lager og tekniske rom for Coop/Vinmonopolet
BTA 1 etasje 1.835 m2 Forretningsarealer for Coop og Vinmonopolet samt parkeringshus
BTA 2 etasje 140 m2 Ledig areal (opprinnelig arrest med 4 celler)
BTA 3 etasje 42 m2 Ledig areal (innredet sal)
SUM BTA 2.211 m2

Bygget fremstår med en generell god standard. Seksjonen med unntak av den gamle arresten får TG 1 i tilstandsrapport jfr Bilag 4 til dette prospekt.

Samlet årlig leie 2022 er pt. kr. 1.482.252 + mva fordelt slik:

Vinmonopolet årlig kr. 462.252 løpende til 1.juli 2026
Coop årlig leie kr. 1.020.000 løpende til 1.okt 2031

Coop betaler fellesutgifter og mva i tillegg til leien, det gjør ikke Vinmonopolet.

Eierbrøk i hht seksjonsbegjæring er 1787/4583

Prisantydning
Kr 16.000.000 i brutto eiendomsverdi ved kjøp av AS

Salgsobjekt
CVT KONGSBERG AS
Org. nr.: 987 568 275

Transaksjonen gjennomføres ved salg av eiendommen.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Trond Stensholt mail: ts@q4.no mob: 907 37 072

Eiendomsopplysninger

Eiendommen:

Adresse

Myntgata 16 / Nytorget 1, 3616 KONGSBERG

Kommune Kongsberg
Hjemmelshaver

CVT Kongsberg AS

Matrikkelnr

Gnr: 7051, Bnr : 1, Snr: 1

Tomt

2.182,4 m2 eiet felles tomt

Beliggenhet/områdebeskrivelse
Nytorget 1/ Myntgata 16 har en ypperlig beliggenhet ved Nytorget i sentrum av Kongsberg.

Tomt
2.182,4 m2 eiet fellestomt med sameiet som dekker et kvartal rett syd for Nytorget.

Tinglyste heftelser og servitutter
Erklæring angående parkering tinglyst 2007 og Seksjonsbegjæring tinglyst 2005 er vedlagt i Bilag 1 og skal ikke slettes.

Reguleringsplan- og bestemmelser
I all vesentlighet regulert til sentrumsformål jfr Sentrumsplan datert 23.03.2011, jfr også kommuneplan. Reguleringsplan og kommuneplan bes gjennomgått før bud inngis, jfr Bilag 2 til dette prospekt.

Diverse
Garasjeanlegg benyttes som gratis parkeringsplass til kunder. Årlig driftskostnad knyttet til overvåkning av dette er ca kr 60.000. Kjøper må bekoste Vinmonopolets andel av denne fellesutgift.

I sameieavtale er det avtalt at snr. 1 skal leie 3 p-plasser i parkeringskjeller. Disse benyttes av ansatte i Coop og Vinmonopolet og dekkes i sin helhet av leietaker.

Merverdiavgift og justeringsforpliktelser
Det foreligger ingen justeringspliktelser knyttet til denne seksjon.

Energimerke
Energimerke har farge: RØD D

Se full energiattest bilag 6 til dette prospekt.

Bygningsbeskrivelse

Byggeår
I all vesentlighet 2004

Ferdigattest / brukstillatelse
Ferdigattest datert 18.12.2009

Konstruksjon / byggemåte
Bygningen er fundamentert med betongsåler antatt på faste masser. Det har ikke lykkes undertegnede og fremskaffe fundamenteringstegninger. Grunnmur i armert betong. Kjellergulv i støpt og pusset betong. Yttervegger med bærekonstruksjoner av armert betong. Utforet og isolert på innvendig side. Innvendige hovedsakelig platet og malte overflater.

Betongbygg med betong søyler og bjelker som bærer prefabrikkerte dekkeelementer av spennbetong mellom etasjene. Hovedsakelig åpne himlinger med synlige rørføringer til elektriske installasjoner og ventilasjonsanlegg. Nedforede himlinger i kontor, møterom og

Fri etasjehøyde i butikklokale til underkant bærebjelker av betong er 3,2 meter.

Tak
Takkonstruksjon antatt av prefabrikkerte betongelementer.

Ventilasjon
Bygningen har balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning og kjøling plassert i kjeller.

Brann
Bygningen har seriekoblet brannvarslingsanlegg. Flere brannskap med brannslanger.

VVS
Innvendige vannrør av isolerte og uisolerte kobberrør. Innvendige avløpsrør av soilrør (støpejernsrør) og plast.

Pålegg/avvik/feil og mangler
Tekniske anlegg som bl.a. elektrisk, VVS, brann og ventilasjon er ikke vurdert av takstmann.

Tilstandsrapport har gitt tilstandsgrad 2 på Trapper/Ramper grunnet trapp er delvis avstengt samt tilstandsgrad 3 i den gamle arresten grunnet fuktskjolder og trolig råteskade.

Standard
Bygget fremstår med en generell god standard.

Ovennevnte opplysninger er hentet fra tilstandsrapport som i sin helhet følger i Bilag 4 til dette prospekt.

Arealoversikt:

Etasje Type areal Areal BTA m2
3. etg. loft i bygg 4 Loftsrom, innredet sal 42 m2
2. etg. i bygg 4 Opprinnelig arrest med 4 celler, gang trapperom 140 m2
3. etg. inkl. bygg 4 Stort butikklokale for Coop og Vinmonopoliet. Lagerrom for Coop med
div kontorer og kj ler. Bakrom/lagerrom til posten. Parkeringshus med
13 oppmerkede plasser (plass til 17).
1835 m2
Kjeller, Coop + pol Lager og teknisk rom for Coop. Teknisk rom for vinmonopolet. 1835 m2
Sum bygning 2211 m2

Arealer er hentet fra Tilstandsrapport og selger fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle arealavvik som
måtte fremkomme ved senere kontrollmåling.

Økonomisk informasjon/leieoversikt

Økonomiske nøkkeldata
Samlet leie kr. 1.482.252

Leiekontrakt Coop Sørøst SA, med 3% av omsetning dog minimum kr. 1.000.000. Leiekontrakt løper i 10 år fra 1.10.2021. Opsjon på ytterligere 5 år på uendrede vilkår med varsel 12 mnd før utløp av leieperiode. Tilleggsareal for Coop (post i butikk) årlig kr. 20.000 har en gjensidig oppsigelsestid på 12 mnd.

Vinmonopolet årlig kr. 462.252 løpende til 01.07.2026. Vinmonopolet har vært i bygget siden 2006 og leiekontrakt fornyes automatisk for 5 nye år hvis det ikke er sagt opp av leietaker senest 6 mnd før utløp av hver 5 års periode.

Jfr for øvrig leiekontraktene i sin helhet – bilag 3 til dette prospekt.

Ledig areal
BTA ca 182 m2

Fellesutgifter
Vinmonopolet dekker ikke sin del av eiendommens fellesutgifter, jfr leiekontrakt bilag 3.

Eierkostnader
Eier har bl.a. ansvar for reparasjon og vedlikehold av bygningsmassen, forsikringspremie, strøm fellesarealer, innleie av parkeringsplasser i p-hus, kommunal avgifter/eiendomskatt, fellesutgifter for Vinmonopolet mm.

Jfr fremlagte leiekontrakter bilag 3 i forhold til fordeling.

Kommunale avgifter
Kr. 98.309 anslått 2022. Jfr bilag 2. Vannmåler gjør at forbruk/kostnad vil variere.

Forsikring
Bygningsforsikring gjennom sameiet kr. 59.271 i 2021.

Estimert kjøpesum

Salgsprosess

Salgsprospekt
Dette salgsprospekt er utarbeidet av Q4 Næringsmegling AS basert på informasjon mottatt av Selger.

Informasjonen vedrørende eiendommene er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår utrykkelig av endelig kjøpekontrakt. Selgers rådgivere er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for opplysninger gitt i salgsprospektet eller annet presentasjonsmateriell. Dette gjelder uavhengig av om informasjonen er gitt av Selger eller direkte fra Selgers rådgivere. Ved eventuelt avvik mellom prospekt og kjøpekontrakt med vedlegg, gjelder den informasjonen gitt i kjøpekontrakten og dens vedlegg foran prospektet.

Transaksjonsstruktur
Salget av eiendommen vil bli gjennomført som eiendomssalg. Alle kostnader knyttet til kjøp av eiendom, herunder tinglysingsgebyr, dokumentavgift, evt. konsesjonsgebyr etc., dekkes av kjøper.

Budgiving
Det inviteres til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:

• Det forutsettes at budgivere gjennomgår det fremlagte salgsmateriale herunder kjøpekontrakt og foretar befaring av eiendommen før bud inngis.

• Eiendommen selges ”as-is”, i hht. vedlagt kjøpekontrakt. Kontrakten begrenser selgers mangel- og garantiansvar i forhold til avhendingslovens bestemmelser. Reklamasjoner og andre krav overfor selger må fremsettes senest 1 år etter overtagelse.

• Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.

• Vilkårene for kjøpet reguleres av kjøpekontrakt inntatt som bilag til dette prospekt. Dersom kjøper tilbyr å kjøpe eiendommene på andre betingelser eller forutsetter ytterligere informasjon fremlagt enn de som fremgår av vedlagte kjøpekontrakt med vedlegg må de avvikende vilkår fremkomme av tilbudet.

• Eventuelle forbehold om juridisk/finansiell/teknisk/miljømessig due diligence gjennomgang forutsettes å fremgå av kjøpetilbudet.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold. Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud.

Eiendomsmeglingslovens §6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Due diligence
Dersom budgiver i sitt kjøpetilbud har inntatt forbehold om due diligence gjennomgang, skal følgende gjelde:

Budgiver får anledning til å gjennomføre en normal tidsbegrenset due diligence for å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Due diligence materialet er strukturert i henhold til bilagslisten i dette prospekt. Dersom budgiver mener at bilagslisten ikke er dekkende, må eventuelle forespørsler om ytterligere informasjon fremgå av tilbudet. Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som budgiver anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom due diligence skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen kan budgiver gjøre forholdet gjeldende.

Dersom budgiver som følge av due diligence gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står selger fritt til å akseptere de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom due diligence.

Diverse
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens §18 og i tilfelle inngi melding.

Eiendomsmeglere er pålagt rapporteringsplikt og identitetskontroll i henhold til ”Hvitvaskingsloven” (lov 2018 nr. 23). Dersom pålagt informasjon iht. loven ikke kan fremlegges av budgiver og Kjøper vil oppdraget ikke kunne gjennomføres. Alle innbetalinger til Oppgjørskontoen skal foretas fra norsk bank.

Eiendomsmeglingslovens §6-7, ledd (2) til (6) (gjelder opplysnings og undersøkelsesplikt), samt § 7-1 (prisinformasjon) og 7-2 (om vederlaget) fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

   
Last ned dokumenter

Kontakt megler

Trond Stensholt

Transaksjoner/Eiendomsmegler MNEF

 

 
Tlf +47 907 37 072
E-post ts@q4.no

Q4 Næringsmegling | Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg | Tlf 970 04 444 | post@q4.no