Q4 logo

Larvik 

Bygård med flotte kontorer, parkering og 2 leiligheter
bkfoto.no_Jegersborggt5_074
bkfoto.no_Jegersborggt5_070
bkfoto.no_Jegersborggt5_073
bkfoto.no_Jegersborggt5_067
bkfoto.no_Jegersborggt5_069
bkfoto.no_Jegersborggt5_065
bkfoto.no_Jegersborggt5_064
bkfoto.no_Jegersborggt5_063
bkfoto.no_Jegersborggt5_062
bkfoto.no_Jegersborggt5_061
bkfoto.no_Jegersborggt5_060
bkfoto.no_Jegersborggt5_057
bkfoto.no_Jegersborggt5_052
bkfoto.no_Jegersborggt5_055
bkfoto.no_Jegersborggt5_049
bkfoto.no_Jegersborggt5_051
bkfoto.no_Jegersborggt5_046
bkfoto.no_Jegersborggt5_045
bkfoto.no_Jegersborggt5_044
bkfoto.no_Jegersborggt5_040
bkfoto.no_Jegersborggt5_042
bkfoto.no_Jegersborggt5_037
bkfoto.no_Jegersborggt5_034
bkfoto.no_Jegersborggt5_030
bkfoto.no_Jegersborggt5_029
bkfoto.no_Jegersborggt5_033
bkfoto.no_Jegersborggt5_026
bkfoto.no_Jegersborggt5_027
bkfoto.no_Jegersborggt5_023
bkfoto.no_Jegersborggt5_022
bkfoto.no_Jegersborggt5_021
bkfoto.no_Jegersborggt5_020
bkfoto.no_Jegersborggt5_018
bkfoto.no_Jegersborggt5_019
bkfoto.no_Jegersborggt5_016
bkfoto.no_Jegersborggt5_017
bkfoto.no_Jegersborggt5_015
bkfoto.no_Jegersborggt5_014
bkfoto.no_Jegersborggt5_012
bkfoto.no_Jegersborggt5_013
bkfoto.no_Jegersborggt5_009
bkfoto.no_Jegersborggt5_010
bkfoto.no_Jegersborggt5_011
bkfoto.no_Jegersborggt5_007
bkfoto.no_Jegersborggt5_008
bkfoto.no_Jegersborggt5_005
bkfoto.no_Jegersborggt5_006
bkfoto.no_Jegersborggt5_003
bkfoto.no_Jegersborggt5_004
bkfoto.no_Jegersborggt5_002
bkfoto.no_Jegersborggt5_001
previous arrow
next arrow
bkfoto.no_Jegersborggt5_074
bkfoto.no_Jegersborggt5_070
bkfoto.no_Jegersborggt5_073
bkfoto.no_Jegersborggt5_067
bkfoto.no_Jegersborggt5_069
bkfoto.no_Jegersborggt5_065
bkfoto.no_Jegersborggt5_064
bkfoto.no_Jegersborggt5_063
bkfoto.no_Jegersborggt5_062
bkfoto.no_Jegersborggt5_061
bkfoto.no_Jegersborggt5_060
bkfoto.no_Jegersborggt5_057
bkfoto.no_Jegersborggt5_052
bkfoto.no_Jegersborggt5_055
bkfoto.no_Jegersborggt5_049
bkfoto.no_Jegersborggt5_051
bkfoto.no_Jegersborggt5_046
bkfoto.no_Jegersborggt5_045
bkfoto.no_Jegersborggt5_044
bkfoto.no_Jegersborggt5_040
bkfoto.no_Jegersborggt5_042
bkfoto.no_Jegersborggt5_037
bkfoto.no_Jegersborggt5_034
bkfoto.no_Jegersborggt5_030
bkfoto.no_Jegersborggt5_029
bkfoto.no_Jegersborggt5_033
bkfoto.no_Jegersborggt5_026
bkfoto.no_Jegersborggt5_027
bkfoto.no_Jegersborggt5_023
bkfoto.no_Jegersborggt5_022
bkfoto.no_Jegersborggt5_021
bkfoto.no_Jegersborggt5_020
bkfoto.no_Jegersborggt5_018
bkfoto.no_Jegersborggt5_019
bkfoto.no_Jegersborggt5_016
bkfoto.no_Jegersborggt5_017
bkfoto.no_Jegersborggt5_015
bkfoto.no_Jegersborggt5_014
bkfoto.no_Jegersborggt5_012
bkfoto.no_Jegersborggt5_013
bkfoto.no_Jegersborggt5_009
bkfoto.no_Jegersborggt5_010
bkfoto.no_Jegersborggt5_011
bkfoto.no_Jegersborggt5_007
bkfoto.no_Jegersborggt5_008
bkfoto.no_Jegersborggt5_005
bkfoto.no_Jegersborggt5_006
bkfoto.no_Jegersborggt5_003
bkfoto.no_Jegersborggt5_004
bkfoto.no_Jegersborggt5_002
bkfoto.no_Jegersborggt5_001
previous arrow
next arrow

Jegersborggata 5

Bygård med flotte kontorer, parkering og 2 leiligheter

Prisantydning

Kr 7,1 mill. + 2,5% dokument avgift

Info om eiendommen

Sammendrag

Bygård oppført i 1880 med kontorarealer i kjeller og 1 etasje samt 2 leiligheter i 2 etasje.

BTA 370 m2

Kontorlokaler fremstår med en god standard, leilighetene har en alminnelig utleiestandard.

360,8 m2 eiet tomt med bakgårdsparkering (stor carport), ypperlig beliggenhet i sentrum av Larvik.

Kontorlokaler i kjeller og 1 etasje fristilles kjøper.

Leilighetene er utleid for hhv. Kr 9.200 og 7.400,- pr mnd.

Det er utarbeidet ideskisser (fra KMS arkitekter) for utvikling av eiendommen til 11 leiligheter og kontor/parkeringskjeller. Disse er ikke fremlagt Larvik kommune. Jfr Bilag 5 til dette prospekt.

Prisantydning
Kr 7.100.000 + 2,5% dokument avgift

Transaksjonen gjennomføres ved salg av eiendommen.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Trond Stensholt mail: ts@q4.no mob: 907 37 072

Eiendomsopplysninger

Eiendommen:

Adresse

Jegersborggata 5, 3256 LARVIK

Kommune Larvik
Hjemmelshaver

Alexander L. Hesselberg

Matrikkelnr

Gnr: 3020 Bnr : 982

Tomt

360,8 m2 eiet tomt

Beliggenhet/områdebeskrivelse
Godt profiltert hjørnebygård med attraktiv beliggenhet i Larvik sentrum. Bussterminal i umiddelbar nærhet.

Tomt
360,8 m2 eiet tomt. Asfaltert bakgård samt dekke under stor carport.

Tinglyste heftelser og servitutter
Eiendommen overleveres fri for pengeheftelser, servitutter blir ikke slettet. Jfr Bilag 1 til dette prospekt.

Reguleringsplan- og bestemmelser
I hovedsak regulert til Bolig/Forretning/kontor i hht reguleringsplan for Kvartal 13 og 14 i 1996. I kommuneplan for Larvik By 2015-2027 avsatt til Sentrumsformål, Nåværende. Jfr fullstendig besvarelse i Bilag 2 til dette prospekt.

Energimerke
Energimerke har farge: “G5/Rød” Energiattest: Megler har oppfordret Selger til å innhente energiattest for eiendommen. Så lenge Energiattest ikke foreligger bør derfor interessenter legge til grunn at Eiendommen har laveste energiklasse, energiklasse G5/Rød.

 

Bygningsbeskrivelse

Byggeår
1880

Ferdigattest / brukstillatelse
Ferdigattest fra 2015 hva angår 2 utleieleiligheter i 2 etg. og kontorer i 1 etg. Ferdigattest fra 2001 hva angår «nybygg-Garasje, uthus, anneks til bolig» Jfr Bilag 2 til dette prospekt

Konstruksjon / byggemåte
Bygget er oppført på støpte fundamenter av betong over leireholdige masser e.l. Det er støpt plate/gulv av betong. Grunnmur er oppført med stussfuget stein. Drenering er i hovedsak fra byggeår. Det er benyttet teglrør og påstrykningsmasse e.l. Drenering langs bakside mot carport er dels fornyet og det er etablert overvannkummer antatt med sandfang.

Eldre deler er oppført med reisverk av tre, stående trekledning. Etasjeskillere av tre. Kledning er antatt i hovedsak fra 1977/80 tallet. Opplyst å være av impregnerte materialer. Vinduer med isolerglass i trekarmer 2. etg. mot gate, antatt fra ca. 2005. Inngangsdør av tre med isolerglass e.l. de fleste fra 1980 tallet.

Vinduer med isolerglass i trekarmer, fra 70/80 tallet i 2. etg. Vinduer og dører med enkle glass i trekarmer fra antatt byggeår i kjeller og 1970 tallet ellers. Innerdører stort sett av finert tre fra 1980 tallet og nyere.

Tak
Takkonstruksjoner av plassbygget tre. Tilkomst til loft via loftsluk i leilighet Høyre. Taktekking med enkelkrummet betongstein, antatt fra 1970 tallet. Taktekking med flat betongstein på tilbygget del fra 1950 tallet. Metalltak over carport. Det er observert generelt preg av elde og slitasje samt bruk av presenning over lekkasjesteder o.l. Takrenner og beslag i plastbelagt stål eller malt sink, fra 1970/80 tallet.

Oppvarming
Luft til luft varmepumpe i kontor fra 2012. Forøvrig elektrisk oppvarming.

El. anlegg
Hovedtavle med tre målere er plassert på soverom i leilighet høyre, det er skrusikringer antatt fra 1970 tallet, det er en liten underfordeler i leilighet venstre med automatsikringer, muligens fra 2005.

VVS
Vanninntak av plast, antatt fra 1990 tallet, stoppekran og vannmåler i kjeller. Vannrør i bygget av kobber samt antatt noe eldre galvaniserte rør. Avløpsrør i plast, fra 1970/80 tallet og i soil av eldre dato. Opplyst offentlig tilknyttet. Det er kvernpumpe plassert bak toalettsisterne i kjeller. Varmtvannsberedere: 200 liter fra 2006, kjeller, dekker kontor. 120 liter fra 2006, bad leil venstre. 100 liter fra 1970, bod/vaskerom 2. etg. ukjent om i bruk. 

Brann
Brannvarsling kun med detektorer i hver enhet. Brannstretegidokument beskriver et enkelt brannalarmanlegg, detektorer uten sentral antas å blir for enkelt. I leilighet høyre er detektorer tatt ned, i kjeller mangler det detektering. Brannalarm er beskrevet som et kompenserende tiltak fordi man mangler brannskiller o.l. Det har ikke vært serviceavtale eller tilsyn på anlegget senere år. 

Carport
Det ble oppført en carport med dør og port ut mot gate i ca. 2000. Bygget er satt opp med chassis av stål, korrugerte stålplater på tak med isolasjon før tekking. Leddheiseport av alu, ståldør. Eier opplyser om at de har parkert inntil 6 biler i bakgård, men da må man ut å flytte de ytterste bilene hvis innerste skal ut. 

Pålegg/avvik/feil og mangler
Ovennevnte bygningsbeskrivelse er hentet fra Diverse feil og mangler er påpekt i Tilstandsrapport – Bilag 4 til dette prospekt. 

Merverdiavgift og justeringsforpliktelser
Det er ikke justeringsplikt knyttet til eiendommen

Arealoversikt:

Etasje Type areal Areal BTA m2 ArealBRA m2
0. etg Trapperom, møterom, wc, diverse lagerrom.
(Deler av kjeller er ikke målbar iht. NS 3940, som følge av lav
takhøyde)
65 m2 60 m2
1. etg Kontorlokale med adkomst, 5 kontorer, toalettrom,
trapperom.
170 m2 160 m2
2. etg 2 leiligheter med: gang, bad, kjøkken, stue, soverom.
Fellesareal e.l: trapperom, lager/bod (tidligere vaskerom/wc
135 m2 127 m2
2. etg Ventilasjonsrom/teknisk. 65 m2 60 m2
3. etg (Ikke målbart iht. NS 3940) 0 m2 0 m2
Sum 370 m2 347 m2

Arealer er ca. areal målt på tegninger, og selger fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle arealavvik som måtte fremkomme ved senere kontrollmåling.

Økonomisk informasjon/leieoversikt

Økonomiske nøkkeldata
Kontorlokaler i kjeller og 1 etasje fristilles kjøper. Leilighetene er utleid for hhv. kr 9.200 og 7.400 pr mnd.

Ledig areal
BTA 65 m2 i kjeller
BTA 170 m2 i 1 etasje

Biloppstillingsplasser i lukket og delvis overbygget bakgård.
Eier opplyser om at de har parkert inntil 6 biler i bakgård, men da må man ut å flytte de ytterste bilene hvis innerste skal ut.

Kommunale avgifter
Kr 22.185 i 2020 basert på vannforbruk = 235m3

Forsikring
Fullverdiforsikret i IF. Årlig premie kr 24.973

Salgsprosess

Salgsprospekt
Dette salgsprospekt er utarbeidet av Q4 Næringsmegling AS basert på informasjon mottatt av Selger. Informasjonen vedrørende eiendommene er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår utrykkelig av endelig kjøpekontrakt. Selgers rådgivere er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for opplysninger gitt i salgsprospektet eller annet presentasjonsmateriell. Dette gjelder uavhengig av om informasjonen er gitt av Selger eller direkte fra Selgers rådgivere. Ved eventuelt avvik mellom prospekt og kjøpekontrakt med vedlegg, gjelder den informasjonen gitt i kjøpekontrakten og dens vedlegg foran prospektet.

Transaksjonsstruktur
Salget av eiendommen vil bli gjennomført som eiendomssalg. Alle kostnader knyttet til kjøp av eiendom, herunder tinglysingsgebyr, dokumentavgift, evt. konsesjonsgebyr etc., dekkes av kjøper.

Budgiving
Det inviteres til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:

• Det forutsettes at budgivere gjennomgår det fremlagte salgsmateriale herunder kjøpekontrakt og foretar befaring av eiendommen før bud inngis.

• Eiendommen selges ”as-is”, i hht. vedlagt kjøpekontrakt.

• Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.

• Vilkårene for kjøpet reguleres av kjøpekontrakt inntatt som bilag til dette prospekt. Dersom kjøper tilbyr å kjøpe eiendommene på andre betingelser eller forutsetter ytterligere informasjon fremlagt enn de som fremgår av vedlagte kjøpekontrakt med vedlegg må de avvikende vilkår fremkomme av tilbudet, evt. i form av en endringsmarkert versjon av avtalen (mark– up).

• Eventuelle forbehold om juridisk/finansiell/teknisk/miljømessig due diligence gjennomgang forutsettes å fremgå av kjøpetilbudet.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold. Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud. Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Due diligence
Dersom kjøper i sitt kjøpetilbud har inntatt forbehold om due diligence gjennomgang, skal følgende gjelde: Kjøper får anledning til å gjennomføre en normal tidsbegrenset due diligence for å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Due diligence materialet er strukturert i henhold til bilagslisten i dette prospekt. Dersom budgiver mener at bilagslisten ikke er dekkende, må eventuelle forespørsler om ytterligere informasjon fremgå av tilbudet. Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom due diligence skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av due diligence gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står selger fritt til å akseptere de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom due diligence.

Diverse
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens §18 og i tilfelle inngi melding. Eiendomsmeglere er pålagt rapporteringsplikt og identitetskontroll i henhold til ”Hvitvaskingsloven” (lov 2018 nr. 23). Eiendomsmeglingslovens §6-7, ledd (2) til (6) (gjelder opplysnings og undersøkelsesplikt), samt § 7-1 (prisinformasjon) og 7-2 (om vederlaget) fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bilagsliste
  1. Grunnboksutskrift og tinglyste servitutter
  2. Meglerinformasjon fra kommunen
  3. Leiekontrakter
  4. Tilstandsrapport
  1. Ideskisser til utvikling fra KMS arkitekter (ikke
    omsøkt)
  2. Kjøpekontrakt
Bilagsliste

1. Grunnboksutskrift og tinglyste servitutter

2. Meglerinformasjon fra kommunen

3. Leiekontrakter

4. Tilstandsrapport

5. Ideskisser til utvikling fra KMS arkitekter (ikke omsøkt)

6. Kjøpekontrakt

   
Last ned dokumenter

 

Kontakt megler

Trond Stensholt

EIENDOMSMEGLER MNEF / PARTNER

 

 
Tlf +47 907 37 072
E-post ts@q4.no

Q4 Næringsmegling | Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg | Tlf 970 04 444 | post@q4.no