Q4 logo

Vallermyrene Porsgrunn 

TIL salgs/Leie Kombinasjonseiendom
DSC00111
DSC00110
DSC00106
DSC00104
DSC00103
DSC00100
DSC00095
DSC00089
DSC00082
DSC00079
DSC00069
DSC00062
DSC00057
DSC00054
DSC00049
DSC00042
DSC00037
DSC00032
DSC00022
DSC00017
DJI_0377
DJI_0373
DJI_0369
DJI_0367
DJI_0366
DJI_0364
DJI_0360
DJI_0358
previous arrow
next arrow
DSC00111
DSC00110
DSC00106
DSC00104
DSC00103
DSC00100
DSC00095
DSC00089
DSC00082
DSC00079
DSC00069
DSC00062
DSC00057
DSC00054
DSC00049
DSC00042
DSC00037
DSC00032
DSC00022
DSC00017
DJI_0377
DJI_0373
DJI_0369
DJI_0367
DJI_0366
DJI_0364
DJI_0360
DJI_0358
previous arrow
next arrow

Tollskogvegen 2

Til Salgs/Leie Kombinasjonseiendom

Prisantydning

Kr 5,8 mill.  + ca 2,5% off. omk.
Eier er også åpen for å vurdere utleie av eiendommen. Leiepris etter forhandlinger.

Info om eiendommen

Sammendrag

Oppført 1984. Gr.fl. ca. 195. Bruttoareal ca.312 m3. Lager, gr.fl. ca. 144 m2.
Bruttoareal ca. 225 m2. Vinduer er byttet i 2018.
I tillegg oppusset innvendig med bl.a. nytt kjøkken for ca. 4 år siden.
Bygningsmassen er meget velholdt.
1.175,6 m2 selveiet tomt.

Prisantydning
Kr 5.800.000 + ca. 2,5 % off.omk

Eier er også åpen for å vurdere utleie av eiendommen. Leiepris etter forhandlinger.

Salgsobjekt 
Salget av eiendommen vil bli gjennomført som eiendomssalg.
Alle kostnader knyttet til kjøp av eiendom, herunder tinglysingsgebyr, dokumentavgift etc., dekkes av kjøper.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Ola Larsen mail: ol@q4.no mob: 90 78 26 92

 

Eiendomsopplysninger

Eiendommen:

Adresse

Tollskogvegen 2, 3917 Porsgrunn

Kommune Porsgrunn
Hjemmelshaver

Miljø-Eiendom ANS

Matrikkelnr

Gnr: 46, Bnr : 424

Tomt

Samlet 1.175,6 m2

Beliggenhet/områdebeskrivelse
Eiendommen har en meget synlig beliggenhet inntil hovedveg over Vallermyrene i Porsgrunn. Nært til E18.

Avstander:

E-18: 2 km
Sandefjord Lufthavn: 44,6 km
Oslo: 156 km
Skien sentrum: 9,5 km
Porsgrunn sentrum: 1,8 km
Larvik: 24 km

Tomt
Eiet tomt på 1.175,6 m2. Tomten er flat og er asfaltert.

Parkering
Bra med parkering på egen tomt.

Tinglyste heftelser og servitutter
Diverse avtaler – Jfr Bilag 1 Grunnbok og servitutter

Reguleringsplan- og bestemmelser (evt. arealplaner)
Eiendommen er regulert til Næringsvirksomhet.

Diverse
Merverdiavgift og justeringsforpliktelser

Det er ingen justeringsforpliktelse ved denne transaksjon.

Energiattest
Megler har oppfordret Selger til å innhente energiattest for eiendommen. Så lenge Energiattest ikke foreligger bør derfor interessenter legge til grunn at Eiendommen har laveste energiklasse, energiklasse G5/Rød.

Situasjonskart

Bygningsbeskrivelse

Byggeår
Hovedbygg er oppført i 1984. Lagerbygg er oppført i 1986.

Ferdigattest / brukstillatelse
Jfr Bilag 2 Infoland Porsgrunn Kommune

Konstruksjon / byggemåte
Bygget er oppført med bærende konstruksjoner i tre på støpt såle, utvendig kledd med panel.
Tak er tekket med stein.

Standard
Bygningsmassen fremstår meget ryddig og velholdt med en gjennomgående god standard.

Arealoversikt:

Etasje Type areal Areal BTA m2
1. etg. Vindfang, åpnet landskap (showrom), lager/verksted, wc 195 m2
2. etg. gang, 2 åpne kontorlandskap a ca. 50 m2, spiserom/møterom, wc. 117 m2
Sum 312 m2
Lager:
1. etg. lagerrom med kjøreport. 144 m2
2. etg. åpent rom med trappeadkomst. 80 m2
Sum 224 m2

Arealer er hentet fra tegninger og er ikke kontrollert megler. Selger fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle arealavvik som måtte fremkomme ved senere kontrollmåling.

Økonomisk informasjon/leieoversikt

Leietakeroversikt
Eiendommen leveres ledig ved salg.

Kommunale avgifter
Jfr bilag 2 Infoland Porsgrunn Kommune

Kommunale avgifter kr. 17.640,-

Forsikring
Fremtind Forsikring. Premie 2020: kr. 18.888,-.

Salgsprosess

Salgsprospekt
Dette salgsprospekt er utarbeidet av Q4 Næringsmegling AS basert på informasjon mottatt av Selger. (Salgsprospektet og annen informasjon som inneholder deler av dette presentasjonsmateriell må ikke kopieres eller formidles til tredjepart uten Selger eller deres rådgiveres skriftlige aksept.)

Informasjonen vedrørende eiendommene er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår utrykkelig av endelig kjøpekontrakt. Selgers rådgivere er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for opplysninger gitt i salgsprospektet eller annet presentasjonsmateriell. Dette gjelder uavhengig av om informasjonen er gitt av Selger eller direkte fra Selgers rådgivere. Ved eventuelt avvik mellom prospekt og kjøpekontrakt med vedlegg, gjelder den informasjonen gitt i kjøpekontrakten og dens vedlegg foran prospektet.

Transaksjonsstruktur
Salget av eiendommen vil bli gjennomført som eiendomssalg. Alle kostnader knyttet til kjøp av eiendom, herunder tinglysingsgebyr, dokumentavgift, evt. konsesjonsgebyr etc., dekkes av kjøper.

Budinstruksjon
Bud på Eiendommen avgis på basis av den informasjon som følger av dette prospekt med vedlegg, samt befaring av Eiendommen. Det forutsettes at interessenter har lest og satt seg inn i all informasjon tilgjengelig før det eventuelt legges inn bud.

Bud skal sendes skriftlig og inneholde opplysninger om Eiendommens adresse, matrikkelnummer, budsum, budgivers navn, adresse og telefonnr, redegjørelse for finansieringsplan, akseptfrist og overtakelsesdato.

Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp. Avgitt bud skal være bindende inntil angitt frist for vedståelse.

Ingen konfidensielle bud vil bli vurdert. Under budrunden vil høyeste bud refereres til samtlige budgivere.

Selger vil ikke akseptere bud med forbehold knyttet til Eiendommen. Eventuell risiko knyttet til eiendommens tilstand eller øvrige forhold må være hensyntatt i eventuelle bud.

Budgivere uten finansieringsforbehold vil bli foretrukket. I den grad budgivere tar forbehold om fremmedkapitalfinansiering, så skal dette forbeholdet løftes 14 dager etter inngåelse av budaksept.

Ved forbehold om fremmedkapitalfinansiering, skal budgiver dokumentere at finansieringsprosess mot bank (eller annen kapitalkilde) er initiert, og oppgi kontaktinformasjon til en saksbehandler i banken som kan bekrefte en positiv innstilling til å yte finansiering til prosjektet.

Omkostninger til det offentlige herunder bl.a. dokumentavgift, knyttet til kjøpet dekkes av kjøper.

Megleren kan ikke binde oppdragsgiveren overfor tredjemann uten særskilt fullmakt, jfr. Lov om Eiendomsmegling av 29. juni 2007, nr. 73, § 6 – 6.

Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Due diligence
Dersom kjøper i sitt kjøpetilbud har inntatt forbehold om due diligence gjennomgang, skal følgende gjelde: Kjøper får anledning til å gjennomføre en normal tidsbegrenset due diligence for å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Due diligence materialet er strukturert i henhold til bilagslisten i dette prospekt. Dersom budgiver mener at bilagslisten ikke er dekkende, må eventuelle forespørsler om ytterligere informasjon fremgå av tilbudet. Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom due diligence skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen kan budgiver gjøre forholdet gjeldende.

Dersom budgiver som følge av due diligence gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står selger fritt til å akseptere de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom due diligence.

Diverse
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens §18 og i tilfelle inngi melding. Eiendomsmeglere er pålagt rapporteringsplikt og identitetskontroll i henhold til ”Hvitvaskingsloven” (lov 2009 nr. 11).

Eiendomsmeglingslovens §6-7, ledd (2) til (6) (gjelder opplysnings og undersøkelsesplikt), samt § 7-1 (prisinformasjon) og 7-2 (om vederlaget) fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bilagsliste
  1. Grunnboksutskrift
  2. Meglerinformasjon fra Porsgrunn kommune
  1. Kjøpekontrakt
  2. Budskjema
Bilagsliste
  1. Grunnboksutskrift
  2. Meglerinformasjon fra Porsgrunn kommune
  3. Kjøpekontrakt
  4. Budskjema

   
Last ned dokumenter

Kontakt megler

Ola Larsen

Daglig leder/EIENDOMSMEGLER MNEF 

 

 
Tlf +47 907 82 692
E-post ol@q4.no

Q4 Næringsmegling | Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg | Tlf 970 04 444 | post@q4.no