Borgestad/Skien 

Prakteiendom
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Villa Ekeli/Håvundvegen 368

Prakteiendom.

Prisantydning

Kr 9.000.000,- + 2,5% dok. avg.

Info om eiendommen

Sammendrag

Hovedbygningen er tegnet av arkitekt Magnus Poulsson. Den er tegnet i en romantisk klassisistisk stil og oppført som privatbolig i 1936. Senere tatt i bruk til husmorskole. 2. etasjer er delvis ombygget til kontorer. Har de senere år vært i bruk som selskapslokaler, samt utleie av kontorer i 2. etasje.

Hovedbygning oppført 1936 i 2 etasjer og underetasje/kjeller, samt lagerloft. Gr.fl. 317 m2. BTA 871 m2. Portnerbolig oppført 1936 i 2 etasjer + kjeller. Gr.fl. 60 m2. BTA 206 m2. Boligen bør oppgraderes, slik at den kan gi leieinntekter.

Eiendommen har et stort inntekts potensiale ved utleie til bl.a. kontorer i 2. etasje, samt utleie til arrangementer som bryllup, konfirmasjoner, minnestunder, konserter etc.

12.677,7 m2 selveiet tomt.

Prisantydning
Kr 9.000.000 + 2,5% dokument avgift

Transaksjonen gjennomføres ved salg av eiendommen.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Ola Larsen mail: ol@q4.no mob: 907 82 692

Eiendomsopplysninger

Eiendommen:

Adresse

Håvundvegen 368, 3746 Skien

Kommune Skien
Hjemmelshaver

Villa Ekeli AS

Matrikkelnr

Gnr: 75 Bnr : 2

Tomt

12.677,7 m2

Beliggenhet/områdebeskrivelse
Eiendommen ligger på Borgestad, like ved kommunegrensen mellom Skien og Porsgrunn. Naboeiendommen er Borgestad kirke. I nærområdet forøvrig er det i hovedsak boligeiendommer. Kort veg til idrettsanlegg, skoler og bydelssenter. Flott turterreng i nærområdet. Kort veg til bussforbindelse. (områdekart)

Tomt
12.677,7 m2 selveiet tomt.

Skrånende sydvestvendt tomt, som i sin helhet er parkmessig opparbeidet med plen, beplantning og flere store eiketrær. I tilknytning til hovedhuset er det anlagt uteplass med hagebasseng. Uteplass og trapper i betong belagt med skifer. Forstøtningsmurer mellom de ulike plan.

Det er anlagt tennisbane syd for hovedhuset. Tomten er dels inngjerdet med flettverksgjerde, dels er det murt natursteinsgjerde med smijernsport. Inne på eiendommen er det gruset intervei fra hovedporten og fra port mot nordøst.

Vegen er ført til hovedinngangen.

Parkering
Bra med parkering på tomta.

Tinglyste heftelser og servitutter
Diverse avtaler – Jfr Bilag 1 Grunnbok og servitutter.

Reguleringsplan- og bestemmelser (evt. arealplaner)
Eiendommen er i arealdelplanen avsatt til offentlig formål. Bygningen er vernet i klasse B, og dette medfører restriksjoner ved eventuelle bygningsmessige endringer.

Merverdiavgift og justeringsforpliktelser
Det er ingen justeringsforpliktelser ved denne transaksjonen.

Energiattest
Energiklasse F5/Rød.

Situasjonskart

Bygningsbeskrivelse

Byggeår/bebyggelse
Hovedbygning oppført 1936 i 2 etasjer og underetasje/kjeller, samt lagerloft. Gr.fl. 317 m2.
BTA 871 m2.
Portnerbolig oppført 1936 i 2 etasjer + kjeller.
Gr.fl. 60 m2. BTA 206 m2.
Garasje er oppført 1963. Gr.fl. 45 m2.

Ferdigattest / brukstillatelse
Jfr Bilag 2 Infoland Skien Kommune

Konstruksjon / byggemåte
Grunnmur i betong. Kjellergulv og etasjeskillere er i betong. Yttervegger er hulmur teglstein, utvendig slemmet. Yttertak er valmtak i trekonstruksjon, tekket med pappshingel. Vinduer i tre med enkle glassruter og varevinduer. Deler av vinduene har blyglass. Dører i heltre eik.

Standard
Hovedbygning:
I underetasjen har gulvene skifer i vindfang og entre. Parkett i garderobe og konferanserom. Kjellerrommene er i betong. Vegger i vindfang, entre og konferanserom har pusset/malt teglstein. Øvrige rom er pusset og malt. Himlinger i vindfang er murt teglbue som er pusset og malt. I entre har himling finer og i konferanserom er det pusset/malt bjelketak. 

I 1. etasje har gulvene i hovedsak eik parkett. Belegg på kjøkken og anretning. Veggene i trapperom har pusset/malt teglstein. Biblioteket har finervegger med bokhyller. I stuene er tapet og malte overflater. Undervisningskjøkken har laminatplater. Himlingene i bibliotek er finer med synlige, krysslagte bjelker. Himlingene i stuene og de øvrige rommene har malt puss.

I 2. etasje har gulvene parkett i hall, møterom og tekjøkken. I kontorene er det parkett og laminat. Belegg i dusjbad, fliser i toalett. Veggene har i hovedsak malt glassfiberstrie og tapet. Malt teglstein i hall. Himlingene i hall har finer i mønster. Øvrige himlinger har malt puss eller malte plater.

Loftet har gulvbord.

Oppvarming
Sentralvarmeanlegg med radiatorer som blir oppvarmet med elektrokjele. Det er murt peis i konferanserom, spisestue, midtstue, bibliotek og møterom. De fleste peiser er ikke godkjent for bruk.

Ventilasjon
Mekanisk ventilasjon med varmegjenvinner og forvarmet tilluft er montert på loft. Anlegget er tilknyttet kjøkken i 1. etasje og hele 2. etasje. I øvrige etasjer er det naturlig ventilasjon.

Vedlikehold/tilstand
Bygningen har behov for oppgradering og vedlikehold. Det er fuktinnsig i kjeller/underetasje. Yttertaket har gammel mosegrodd pappshingel og vinduene, som er fra byggeår, har behov for oppgradering/utskiftning.

Bygningen er ikke tidsmessig når det gjelder standard, planløsning og tekniske installasjoner. Dette gjelder varme, ventilasjon, vann/avløp og elektrisk anlegg.

Det må påregnes at tekniske anlegg må skiftes ut i nær fremtid.

Arealoversikt:

Bygg Type areal Areal BTA m2
Hovedbygg 871 m2
Underetg./kjeller Overbygget inngangsparti, vindfang, entre med garderobe, toaletter,
konferanserom med utgang til hage/uteplass. Bigang med trapp, kjeller
med fyrrom, matkjeller, kjølerom, vaskerom, tørkerom, lager.
277 m2
1. etg. Hovedtrapp, hall, midstue, bibliotek, spisestue, havestue/møterom,
anretning, undervisningskjøkken, bitrapp. utgang til overbygget uteplass
fra spisestue. Utgang trapp til hage/hagestue fra bibliotek.
317 m2
2. etg. Hall, toalett, ekspedisjon, spiserom m/ tekjøkken, 5 kontorer,
kontorlandskap, konferanserom, garderobe, toaletter/dusjer, kott.
Utgang balkong mot sydøst.
277 m2
3. etg. Gulvet lagerloft med adkomst fra bitrapp.
Portnerbolig 206 m2
Kjeller Kjeller med vanlige kjellerrom, fyrrom. 60 m2
1. etg. Trappegang, kontor med kjøkkenkrok, garasje med 2 porter. 82 m2
2. etg. Gang, 5 soverom, wc, bad. 64 m2
Garasje Enkel prefabrikert stålgarasje med stort vedlkeholdsbehov. 45 m2
Arealer er hentet fra takst og er ikke kontrollert megler. Selger fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle
arealavvik som måtte fremkomme ved senere kontrollmåling.
Økonomisk informasjon/leieoversikt

Leiepotensiale
Eiendommen er den siste tiden kun leid ut til arrangement virksomhet. Det er et betydelig potensiale for å øke leieinntektene ved utleie av bl.a. kontorlokaler i 2. etasje, samt utvikling av porterbolig som i dag står tom. Det har i 2019 vært arrangert konsert i hagen, noe som har vist seg å fungere veldig bra.

Kommunale avgifter
Jfr bilag 2 Infoland Skien Kommune

Kommunale avgifter ca. kr. 45.000,- (variabelt grunnet vannmåler), hvorav eiendomsskatt utgjør kr. 18.748,-.

Forsikring
Forsikring kr. 24.000,- i KLP.

Bookinger
Alle selskaper som er booket i 2020 holdes på de betingelser leietakerne har med Villa Ekeli AS pr i dag. Villa Ekeli AS stiller kun lokaler til disposisjon. Det er i hovedsak utleie av 1.etg. med inngang fra underetasje med garderobe og toaletter.

Oversikt over bookinger kan fås ved henvendelse til megler.

Leieinntekter

2019 2018
Utleie selskapslokaler 285.000 295.000
Utleie 2. etg. 155.000 514.000

Villa Ekeli AS har et firma som vi videreformidler til leietaker, som bistår med servering og kjøkkenhjelp. De fakturerer selv. Leietaker er selv ansvarlig for å engasjere catering. Leietaker pynter lokalene selv. Inkl. i leie ligger også vasking etter bruk (enten vasker Villa Ekeli selv/eller det samme firma som de videreformidler til servering/kjøkkenhjelp).

Salgsprosess

lgsprospekt
Dette salgsprospekt er utarbeidet av Q4 Næringsmegling AS basert på informasjon mottatt av Selger. (Salgsprospektet og annen informasjon som inneholder deler av dette presentasjonsmateriell må ikke kopieres eller formidles til tredjepart uten Selger eller deres rådgiveres skriftlige aksept.)

Informasjonen vedrørende eiendommene er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår utrykkelig av endelig kjøpekontrakt. Selgers rådgivere er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for opplysninger gitt i salgsprospektet eller annet presentasjonsmateriell. Dette gjelder uavhengig av om informasjonen er gitt av Selger eller direkte fra Selgers rådgivere. Ved eventuelt avvik mellom prospekt og kjøpekontrakt med vedlegg, gjelder den informasjonen gitt i kjøpekontrakten og dens vedlegg foran prospektet.

Transaksjonsstruktur
Salget av eiendommen vil bli gjennomført som eiendomssalg. Alle kostnader knyttet til kjøp av eiendom, herunder tinglysingsgebyr, dokumentavgift, evt. konsesjonsgebyr etc., dekkes av kjøper.

Budinstruksjon
Bud på Eiendommen avgis på basis av den informasjon som følger av dette prospekt med vedlegg, samt befaring av Eiendommen. Det forutsettes at interessenter har lest og satt seg inn i all informasjon tilgjengelig før det eventuelt legges inn bud.

Bud skal sendes skriftlig og inneholde opplysninger om Eiendommens adresse, matrikkelnummer, budsum, budgivers navn, adresse og telefonnr, redegjørelse for finansieringsplan, akseptfrist og overtakelsesdato.

Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp. Avgitt bud skal være bindende inntil angitt frist for vedståelse.

Ingen konfidensielle bud vil bli vurdert. Under budrunden vil høyeste bud refereres til samtlige budgivere.

Selger vil ikke akseptere bud med forbehold knyttet til Eiendommen. Eventuell risiko knyttet til eiendommens tilstand eller øvrige forhold må være hensyntatt i eventuelle bud.

Budgivere uten finansieringsforbehold vil bli foretrukket. I den grad budgivere tar forbehold om fremmedkapitalfinansiering, så skal dette forbeholdet løftes 14 dager etter inngåelse av budaksept.

Ved forbehold om fremmedkapitalfinansiering, skal budgiver dokumentere at finansieringsprosess mot bank (eller annen kapitalkilde) er initiert, og oppgi kontaktinformasjon til en saksbehandler i banken som kan bekrefte en positiv innstilling til å yte finansiering til prosjektet.

Omkostninger til det offentlige herunder bl.a. dokumentavgift, knyttet til kjøpet dekkes av kjøper.

Megleren kan ikke binde oppdragsgiveren overfor tredjemann uten særskilt fullmakt, jfr. Lov om Eiendomsmegling av 29. juni 2007, nr. 73, § 6 – 6. Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Due diligence
Dersom kjøper i sitt kjøpetilbud har inntatt forbehold om due diligence gjennomgang, skal følgende gjelde: Kjøper får anledning til å gjennomføre en normal tidsbegrenset due diligence for å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Due diligence materialet er strukturert i henhold til bilagslisten i dette prospekt. Dersom budgiver mener at bilagslisten ikke er dekkende, må eventuelle forespørsler om ytterligere informasjon fremgå av tilbudet. Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom due diligence skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen kan budgiver gjøre forholdet gjeldende.

Dersom budgiver som følge av due diligence gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står selger fritt til å akseptere de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom due diligence.

Diverse
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens §18 og i tilfelle inngi melding. Eiendomsmeglere er pålagt rapporteringsplikt og identitetskontroll i henhold til ”Hvitvaskingsloven” (lov 2009 nr. 11). Eiendomsmeglingslovens §6-7, ledd (2) til (6) (gjelder opplysnings og undersøkelsesplikt), samt § 7-1 (prisinformasjon) og 7-2 (om vederlaget) fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bilagsliste
  1. Grunnboksutskrift
  2. Meglerinformasjon fra Skien kommune
  1. Kjøpekontrakt
  2. Budskjema
Bilagsliste
  1. Grunnboksutskrift
  2. Meglerinformasjon fra Skien kommune
  3. Kjøpekontrakt
  4. Budskjema

   
Last ned dokumenter

Kontakt megler

Ola Larsen

Daglig leder/EIENDOMSMEGLER MNEF 

 

 
Tlf +47 907 82 692
E-post ol@q4.no

Q4 Næringsmegling | Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg | Tlf 970 04 444 | post@q4.no

Q4 logo