Skien 

Frogner hovedgård
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Frogner Ring 8

Frogner Hovedgård består av tilsammen åtte bygg, hvorav to er sammenbygget.

Prisantydning

Kr. 10.700.000,- + 2,5 % dok. avg.

Info om eiendommen

Sammendrag

Frogner Hovedgård består av tilsammen åtte bygg, hvorav to er sammenbygget. Alle bygg, foruten verkstedbygget, er oppført i perioden 1825-1900. Verkstedbygget er oppført på 1950-tallet. Bruttoareal bygningsmasse, 4.315 m2.

Det er kun verkstedbygget som er utleid. Årlig leie p.t. kr. 250.524,-. Leiekontrakten løper til 31.12.2023, men kontrakten kan i leietiden sies opp av begge parter med 6 mnd oppsigelsestid.

20.423 m2 eiendomstomt.

Prisantydning
Kr 10.700.000 + 2,5% dokument avgift

Transaksjonen gjennomføres ved overdragelse av eiendommen.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Ola Larsen mail: ol@q4.no mob: 907 82 692

Eiendomsopplysninger

Eiendommen:

Adresse

Frogner Ring 8, 3715 Skien

Hjemmelshaver

Statsbygg

Matrikkelnr

Gnr: 62 Bnr : 469

Tomt

Samlet 20.423 m2

Beliggenhet/områdebeskrivelse
Eiendommen ligger på Frogner, som er ca. 1 km øst for Skien sentrum. Den har en meget landlig beliggenhet, selv om den ligger nær sentrum av byen. Flott utsikt over Gjerpensdalen.

Tomt
20.423 m2 tomt.

Tomten er opparbeidet med grusede og steinsatte parkeringsplasser, samt gressplener. Det er også en del trær på deler av eiendommen, hvorav mange av disse er fredet. 

Det antas at det er påregnelig med oppføring av næringsbygg på deler av dagens parkeringsplass mot syd. Denne delen omfattes ikke av vern.

Parkering
Meget bra med parkering på egen parkeringsplass, samt på gårdsplass.

Tinglyste heftelser og servitutter
Diverse avtaler – Jfr Bilag 1 Grunnbok og servitutter.

Reguleringsplan- og bestemmelser (evt. arealplaner)
Eiendommen er regulert til Blandet formål. Eiendommen er omfattet av vern. Området kan benyttes til offentlig og private kontorer, forsamlingslokale, kurssenter og internat. Bestående bebyggelse er fredet iht. lov om kulturvern. Følgende er hentet fra pkt 6 i bestemmelsene: Nybygg skal godkjennes innenfor området merket som bebyggbar sone under forutsetning av at områdets øvrige miljø og verneverdi ikke reduseres. Det må innhentes tillatelse fra Fylkeskonservatoren.

Diverse
Hovedbygning med østfløy, samt vinkelformet låve med vestfløy er fredet. Hagehuset og deler av utearealet er foreslått fredet i Statsbyggs landvernsplan.

Merverdiavgift og justeringsforpliktelser
Det er ingen justeringsforpliktelser ved denne transaksjonen.

Energimerke
Energiklasse F5/Rød.

Situasjonskart

Bygningsbeskrivelse

Byggeår/bebyggelse
Frogner Hovedgård består av tilsammen åtte bygg, hvorav to er sammenbygget. Alle bygg, foruten verkstedbygget, er oppført i perioden 1825-1900. Verkstedbygget er oppført på 1950-tallet. Bruttoareal bygningsmasse, 4.215 m2.

Ferdigattest / brukstillatelse
Jfr Bilag 2 Infoland Skien Kommune.

Konstruksjon / byggemåte
Eldre bebyggelse:
Konstruksjoner: Bærekonstruksjoner er av tre.
Fasader: Panel.

Verkstedbygning:
Konstruksjoner: Bærekonstruksjoner i betong og tre.

Fasader:
Malt trekledning,

Tak:
Taket er tekket med takstein. Denne ble lagt om på 1980-tallet.

Standard
Eldre bebyggelse:
Overflater gulv: Hovedsaklig linoleumsbelegg, samt noe tregulv. Kjeller har betonggulv.
Overflater vegger: Hovedsaklig malte flater og malt strie.
Innvendige himlinger: Malte flater og trepanel.
Vinduer/dører: Vinduer er hovedsaklig med 1-lags glass og innvendig varevindu. Ytterdører i malt tre.
Oppvarming, eldre bebyggelse: Vannbåren varme, samt elektriske panelovner. Det er også installert ny kjele i 2009.
Brannvarsling, eldre bebyggelse: Brannvarslingsanlegg er installert, samt sprinkling av store deler av bygningsmassen. Det er også installert røykvarslere.

Verkstedbygning:
Overflater gulv: Hovedsaklig linoleumsbelegg og malt gulv i verksted/lager i kjeller.
Overflater vegger: Hovedsaklig malte flater.
Innvendige himlinger: Hovedsakelig malte flater..
Vinduer/dører: Vinduer er hovedsaklig med isolerglass. Ytterdører i malt tre.

Oppvarming: Fire stk. varmepumper, tre i kjeller og en i andre etasje.
Brannvarsling: Brannvarslingsanlegg er installert.
Bygget er sprinklet (2010) med tåkeanlegg.

Ventilasjon: Ventilasjon uten kjøling. 

Ventilasjon
Naturlig ventilasjon i eldre bebyggelse.
Ventilasjon uten kjøling i Verkstedbygning.

Oppvarming
Vannbåren varme og elektrisk.

Arealoversikt:

Bygg Type areal
Areal BTA m2
BRA m2
Hovedbygg Kontorer, møterom, stuer, kjøkken. 497 m2
Låven Lager. 1.165 m2
Verkstedbygg Kontorer, møterom. 673 m2
Vestfløyen Kontorer, møterom. 1.120 m2
Østfløyen Kontorer, møterom. 749 m2
Hagehus Lager. 49 m2
Jordstampehus Lager. 36 m2
Skjul Lager. 26 m2
Sum 4.315 m2

Arealer er hentet fra takst og er ikke kontrollert megler. Selger fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle arealavvik som måtte fremkomme ved senere kontrollmåling.

Økonomisk informasjon/leieoversikt

Leieinntekter
Det er kun verkstedbygget som er utleid.
Leietaker er Mental Helse og leiearealet er 425m2 i følge leiekontrakt. Årlig leie p.t. kr. 250.524,-.
Leiekontrakten løper til 31.12.2023, men kontrakten kan i leietiden sies opp av begge parter med 6 mnd oppsigelsestid.

Kommunale avgifter
Jfr bilag 2 Infoland Skien Kommune
Årlige kommunale avgifter kr. 15.058,- (variabelt grunnet vannmåler).

Forsikring
Selger er selvassurandør. Kjøper må tegne ny forsikring.

Salgsprosess

Salgsprospekt

Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift
 2. Meglerinformasjon fra Skien kommune
 3. Takst avholdt av OPAK AS
 1. Tilstandsrapporter avholdt av OPAK AS
 2. Leiekontrakt med tillegg – Mental Helse
 3. Kjøpekontrakt
Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift
 2. Meglerinformasjon fra Skien kommune
 3. Takst avholdt av OPAK AS
 4. Tilstandsrapporter avholdt av OPAK AS
 5. Leiekontrakt med tillegg – Mental Helse
 6. Kjøpekontrakt

   
Last ned dokumenter

Kontakt megler

Ola Larsen

Daglig leder/EIENDOMSMEGLER MNEF 

 

 
Tlf +47 907 82 692
E-post ol@q4.no

Q4 Næringsmegling | Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg | Tlf 970 04 444 | post@q4.no

Q4 logo