Horten 

Nyoppført 100% utleid næringsbygg på skoppum
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Innlaget 80-82

Nyoppført 100% utleid næringsbygg på Skoppum.

Prisantydning

Kr 53 mill.  (brutto eiendomsverdi ved kjøp av AS)

Info om eiendommen

Sammendrag

Kombinasjonsbygg oppført i stål med sandwichelemnter i 2017.

Bygget er 100% utleid med Drammen Bilutleie AS (Avis) som hovedleietaker frem til 01.01.2032 med opsjon på ytterligere 5 år.

Leieinntekter 2020.

Drammen Bilutleie AS (Avis) – kr. 3.708.000
Gundersen Bilservice – kr. 660.000
Sum årlig leie – kr. 4.368.000

Leie indekseres med 3% årlig.

Hovedbygg (benyttet av AVIS) er på BTA 2.025 m2 og verkstedbygg (benyttet av Gundersen Bilservice A er på BTA 620 m2. Rubbhall BTA ca 600 m2 er under prosjektering/oppføring og medfølger også i handelen og inngår i leieavtalen med Drammen Bilutleie AS.

Eiendommen ligger meget profilert og fordelaktig på aksessvei til Bastøferjen kun 1.000 meter fra E-18. Ca 100 meter fra eiendommen ferdigstilles ny jernbanestasjon på Skoppum i 2024!

Tomten er eiet og har et areal på 9.257 m2

Prisantydning
Kr 53.000.000 (brutto eiendomsverdi ved kjøp av AS)

Selskapsopplysninger
Selger: MSI Invest AS
Org. nr.: 989 050 648

Selskapet/hjemmelshaver: MSI Eiendom AS
Org.nr.: 915 598 390

Transaksjonen gjennomføres ved overdragelse av 100% av aksjene i selskapet.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Trond Stensholt mail: ts@q4.no mob: 907 37 072

Eiendomsopplysninger

Eiendommen:

Adresse

Innlaget 80-82, 3185 SKOPPUM

Kommune Horten
Hjemmelshaver

MSI Eiendom AS

Matrikkelnr

MSI Eiendom AS

Tomt

9.257 m2 eiet tomt

Beliggenhet/områdebeskrivelse
Origo Næringspark er ganske nyetablert og har en flott beliggenhet nær E-18 og med grei adkomst til Horten/Moss og videre E-6 nedover mot Sverige og Europa. Ny jernbanestasjon for Skoppum er påbegynt og ferdigstilles i 2024. Denne blir liggende kun ca 100 meter fra eiendommen. Eiendommen har også meget god profilering mot hovedveien.

Tomt
9.257 m2 eiet tomt. Flat tomt i skrånende terreng. Opparbeidet og inngjerdet. Fordrøyningsmagasin for håndtering av overvann er etablert. .

Tinglyste heftelser og servitutter
Ingen heftelser utover pantedokument til DNB Bank ASA

Reguleringsplan- og bestemmelser (evt. arealplaner)
Eiendommen er regulert til næringsvirksomhet for Langmyra på Skoppum. I tillegg berøres eiendommen av ny Jernbanetrase Nykirke – Barkåker. Jfr. Bilag 2 der komplette opplysninger foreligger.

Merverdiavgift og justeringsforpliktelser
Eget oppsett for justerings-/tilbakeføringsforpliktelser og –rettigheter knyttet til eiendom/selskapet finnes i Bilag 5 Selskapsinformasjon.

Selger skal ikke ha ansvar for disse etter overdragelsen.

Energiattest
Megler har oppfordret Selger til å innhente energiattest for eiendommen. Så lenge Energiattest ikke foreligger bør derfor interessenter legge til grunn at Eiendommen har laveste energiklasse, energiklasse G5/Rød.

Bygningsbeskrivelse

Byggeår
2017

Ferdigattest / brukstillatelse
Jfr Bilag 2

Konstruksjon / byggemåte
Bygget er oppført med bærende stålchassis og sandwichelementer over punktfundamenter og støpt plate av betong. Eiendommen fremstår som godt bygget og godt vedlikeholdt. 

Støpte betongfundamenter på steinholdige masser over leireholdig grunn e.l. Det er foretatt forsterkninger av fundamenter ved søylepunkter. 

Drenering etablert ved byggeår, med drenerende masser og overvann til terreng/selvdrenerende belegningsstein. Takvann for nedløp til antatt overvannsystem/rør i grunnen av plast videre sammen med overvann til fordrøyningsmagasin på egen grunn.

Vinduer med isolerglass i aluminiumkarmer, fra byggeår. Inngangsdør av aluminiumkarmer med isolerglass fra byggeår. Ståldører i hall fra 2017. Leddheiseporter 5stk. med el-åpner, fra 2017. Flere med magnetsløyfe i asfalt for åpning med bil, ellers fjernkontroll.

Gulv har fliser ved inngang og belegg i våtrom og kjøkken, det er teppefliser på øvrige flater. I hallen er det glattpusset betonggulv. Vegger har malte plater, innervegger er av moduler med platetekkede trevegger og glassfelt fra Moelven. Himlinger med noe blottlagte konstruksjoner og letthimlinger i kontorer o.l.

Etasjeskillere er etablert med betonghulldekker på stålchassis.

Det er montert oljeutskiller etter sandfang for vann fra vaskehaller.

Tak
Takkonstruksjoner er etablert med gitterdragere av stål og overliggende korrugerte stålplater, før isolasjon og tekking. Nedløp er anordnet som varme nedløp med vakum og sluk på tak. Taktekking etablert med folietekking/Protantekking lagt i 2017. Befaring gjennomført med kameradrone. Beslag i plastbelagt/lakkert aluminium e.l. fra byggeår.

Oppvarming/VVS
Vannrør med inntak i plast. Stoppekran og vannmåler på teknisk rom bygg A i 1. etg. samt en ved teknisk rom i hall B. Rør i bygget av plast (rør i rør) med samleskap på bad og teknisk rom. Avløpsrør i plast, opplyst offentlig tilknyttet. Varmtvannsberedere (alle fra 2017): – Teknisk rom bygg A – 200 l – Teknisk rom bygg A/vaskehall – 300 l – Teknisk rom bygg B – 50 l – Verksted bygg B – 50 l

Det er installert vannbåren varme i alle gulv, med unntak av alle tekniske rom. Anlegget er satt opp med luft til vann varmepumpe og egen el-kjele. Det er egne temperatursoner i de fleste rom.

El.anlegg
Det er hovedtavle for byggene i hall B 1. etg. Det er automatsikringer og 400 volt anlegg. Hovedkurs innstilt på 504 amp. Underfordelere UF 1-4 med 80-250 amp hovedkurser. Det er installert flere el-billadere ved dekklager og på utside vegg.

Ventilasjon /kjøleanlegg/brann/solskjerming/heis
Det er installert brannslanger i bygget. Det er brannvarslingsanlegg levert av Nortek med internvarsling, styringspanel i 1. etg. ved hovedinngang. Det er ledelys/nødlys i bygget. Det er installert tyverialarm. Det er solavskjerming på vinduer for kontor med screens, automatisert åpning/lukking med sensorer. Det er en plateheis i bygg A, levert av TKS heis. Det er tre ventilasjonsanlegg i byggene: 360.01Betjener kontorene i bygg A, kapasitet ±5.500 m³/h. Ventilasjonsaggregatet har spjeld, finfiltre EU7, direktedrevne og frekvensstyrte vifter, roterende varmegjenvinner, integrert DX kjøleanlegg og vannbårent varmebatteri. Temperaturvirkningsgrad gjenvinner 83%, kjøleeffekt DX kjøleanlegg 24 kW og varmeeffekt varmebatteri 11 kW. 360.02 Betjener bilhallen i bygg A, kapasitet ±11.000 m³/h Ventilasjonsaggregatet har spjeld, finfiltre EU7, direktedrevne og frekvensstyrte vifter, roterende varmegjenvinner og vannbårent varmebatteri. Ikke kjøling. Temperaturvirkningsgrad gjenvinner 83,5% og varmeeffekt varmebatteri 21,5 kW. 360.03 Betjener bygg B, kapasitet ±6.500 m³/h Ventilasjonsaggregatet har spjeld, finfiltre EU7, direktedrevne og frekvensstyrte vifter, roterende varmegjenvinner og vannbårent varmebatteri. Ikke kjøling. Temperaturvirkningsgrad gjenvinner 81% og varmeeffekt varmebatteri 14,5 kW. Det er installert KNX-system for automasjon av tekniske installasjoner

Diverse

Drift-, vedlikehold- serviceavtaler
Det er opplyst at det er inngått avtaler på følgende fag:

Fag Anvendelse
Porter Port Service Øst AS
Elektro – Internkontroll (termografering) Alt Installasjon AS
Ventilasjonsanlegg Nor-Klima T. Svendsen AS
Brannslanger N/A
Nødlys Ledelys Alt Installasjon AS
Tyverialarm N/A
Brannalarm/kamera Alt Installasjon AS
Oljeutskiller Hof Miljøservice AS
Heis TKS Heis AS

Arealoversikt:

Etasje Type areal BTA
(bruttoareal)
BRA
(bruksareal)
1. etg. Gang, 2 x garderober, produksjons-/vaskehall, billager,
teknisk rom, 2 vaskelinjer for bil, 1 vaskelinje for storbil.
1650 m2 1615 m2
2. etg. Trappegang, kontorer, møterom, 2 x toalettrom,
kjøkken/spiserom, lager.
375 m2 366 m2
Sum 2025 m2 1981 m2

Arealoversikt:

Etasje Type areal BTA
(bruttoareal)
BRA
(bruksareal)
1. etg. Verksted, lager, teknisk rom. 620 m2 600 m2
Sum 620 m2 600 m2

Arealer er hentet fra tilstandsrapport og selger fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle arealavvik som
måtte fremkomme ved senere kontrollmåling.

Økonomisk informasjon/leieoversikt

Økonomiske nøkkeldata
Leieinntekter 2020.

Drammen Bilutleie AS (Avis) kr. 3.708.000
Gundersen Bilservice kr. 660.000
Sum årlig leie kr. 4.368.000

Begge kontrakter indekseres årlig med 3% uavhengig av endring i konsumprisindeks.

Bygget er 100% utleid med Drammen Bilutleie AS (Avis) og Gundersen Bilservice som leietagere.
Gundersen Bilsvervice har Avis som hovedkunde.

Drammen Bilutleie er hovedleietaker frem til 01.01.2032 med opsjon på ytterligere 5 år og ble stiftet for nær 50 år siden, og har følgende historie.

1971-Stiftet av nåværende eiers far -8 biler
1990-dagens eier startet å jobbe i selskapet full tid-42 biler
2001-dagens eier tok over selskapet og ble dgl leder-100 biler
2011-250 biler
2011-Drammen Bilutleie kjøper alle aksjene i Autorent som drifter i Vestfoldbyene
2012-Autorent fusjoneres inn i Drammen Bilutleie og -450 biler
2015-Grenland distrikt overtas av Drammen Bilutleie – 600 biler
2016-blir leietaker på Skoppum der alle hovedfunksjoner og logistikksenter opprettes
2019- etter en total driftsomlegging for hele området så går omsetningen i været og Drammen Bilutleie er igjen en profitalbel butikk- 800 biler

Selskapet har i alle år tjent penger med unntak av 4 år. Regnskap 2019, etter omlegging av drift, viser et driftsresultat på ca kr. 10,3 mill og årsresultat på kr. 6,6 mill, se årsregnskap vedlagt i Bilag 3 til dette prospekt.

Gundersen Bilservice AS har over 20 års erfaring og driver bl.a. med oppretting og lakkering av biler.
Leiekontrakt løper til 2025 med opsjon på ytterligere 5+5 år.

Salgsprosess

Salgsprospekt

Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift og tinglyste servitutter
 2. Meglerinformasjon fra kommunen
 3. Leiekontrakter og regnskap Drammen Bilutleie AS
 1. Tilstandsrapport fra Knut Røer
 2. Selskapsinformasjon MSI Eiendom AS
 3. Aksjekjøpekontrakt med oppgjørsavtale
Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift og tinglyste servitutter
 2. Meglerinformasjon fra kommunen
 3. Leiekontrakter og regnskap Drammen Bilutleie AS
 4. Tilstandsrapport fra Knut Røer
 5. Selskapsinformasjon MSI Eiendom AS
 6. Aksjekjøpekontrakt med oppgjørsavtale

   
Last ned dokumenter

 

Kontakt megler

Trond Stensholt

EIENDOMSMEGLER MNEF / PARTNER

 

 
Tlf +47 907 37 072
E-post ts@q4.no

Q4 Næringsmegling | Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg | Tlf 970 04 444 | post@q4.no

Q4 logo