Porsgrunn 

Tollboden
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Storgata 162

Tollboden er tegnet av arkitekt Hallvor Børve, som lokaler for Porsgrunds
Brændvinssamlag, med tre restauranter i tillegg til brennvinsutsalget.

Prisantydning

Kr. 6.600.000,- + 2,5 % dok.avg.

Info om eiendommen

Sammendrag

Eiendommen er oppført i 1891. Gr.fl. 394 m2. Bruttoareal ca.1.370 m2.
Mye av bygget ble totalrehabilitert innvendig i 1997-1999.

Tollboden er tegnet av arkitekt Hallvor Børve, som lokaler for Porsgrunds Brændvinssamlag, med tre restauranter i tillegg til brennvinsutsalget.

419,6 m2 eiendomstomt.

Eiendommen vil stilles ledig for kjøper ca. 01.07.2020.

Prisantydning
Kr 6.600.000 + 2,5% dokument avgift

Transaksjonen gjennomføres ved overdragelse av eiendommen.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Ola Larsen mail: ol@q4.no mob: 907 82 692

Eiendomsopplysninger

Eiendommen:

Adresse

Storgata 162, 3915 Porsgrunn

Kommune Porsgrunn
Hjemmelshaver

Statsbygg

Matrikkelnr

Gnr: 200 Bnr : 2563

Tomt

Porsgrunn

Beliggenhet/områdebeskrivelse
Eiendommen ligger sentralt i Storgata, like ved Porsgrunn rådhus, Kommunens servicekontor og kulturhuset Ælvespeilet. Meget flott utsikt mot Porsgrunnselva. Kort gangveg til togstasjonen og busstasjon. (områdekart)

Tomt
419,6 m2 eiendomstomt. Det meste av tomten er bebygd.

Parkering
Kommunal parkeringsplass i nærheten av bygget. (tomtekart)

Tinglyste heftelser og servitutter
Diverse avtaler – Jfr Bilag 1 Grunnbok og servitutter

Reguleringsplan- og bestemmelser (evt. arealplaner)
Eiendommen er regulert til kombinert formål.

Diverse
Eiendommen inngår i landvernsplan. Eiendommen er fredet av riksantikvaren i brev av 25.06.2013. Fredningen omfatter forretningsgården med eksteriør og deler av interiøret med fast inventar, bl.a. møterom i 1. og 2. etasje og trapperommet. Kunstverk på utlån fra KORO tilbakeleveres før overtagelse.

Merverdiavgift og justeringsforpliktelser
Det er ingen justeringsforpliktelser ved denne transaksjonen.

Energiattest
Energiklasse F5/Rød.

Situasjonskart

 

Bygningsbeskrivelse

Byggeår
Eiendommen er oppført i 1891. Gr.fl. 394 m2. Bruttoareal ca.1.370 m2.
Mye av bygget ble totalrehabilitert innvendig i 1997-1999.

Ferdigattest / brukstillatelse

Konstruksjon / byggemåte
Konstruksjoner: Teglstein, betong og tre.
Fasader: Teglstein.
Tak: Tak er tekket med kobber.

Standard
Gulv: Belegg og furugulv. Noe malt betonggulv i underetasje.
Vegger: Malte flater, noe systemvegger.
Himling: Malte flate.
Ventilasjon: Balansert ventilasjonsanlegg, plassert i kjeller.
Sentral driftskontroll (SD): Det er installert SD anlegg i kjeller.
Oppvarming: Elektrisk oppvarming.
Brannvarsling: Brannalarmanlegg installert i 2018. Bygget er foruten loftet fullsprinklet.
Heis: Personheis med kapasitet på 300 kg.

Arealoversikt:

Etasje Type Areal Areal BTA m2
U. etg Kontorer, lager, teknisk rom. 384,00 m2
1. etg Inngansparti, kontorer. 381,90 m2
2. etg Kontorer, møterom, kjøkken. 305,00 m2
Loft Lager, råloft. 299,50 m2
Sum bygning 1.370 m2

Arealer er hentet fra tegninger og er ikke kontrollert megler. Selger fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle arealavvik som måtte fremkomme ved senere kontrollmåling.

Økonomisk informasjon/leieoversikt

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter (2019) kr. 73.576,-, inkl. eiendomsskatt.

Eiendomsskattegrunnlag 
Kr. 4.027.800,-

Forsikring
Selger er selvassurandør. Kjøper må tegne ny forsikring.

Salgsprosess

Salgsprospekt

Dette salgsprospekt er utarbeidet av Q4 Næringsmegling AS basert på informasjon mottatt av Selger. (Salgsprospektet og annen informasjon som inneholder deler av dette presentasjonsmateriell må ikke kopieres eller formidles til tredjepart uten Selger eller deres rådgiveres skriftlige aksept.)

Informasjonen vedrørende eiendommene er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår utrykkelig av endelig kjøpekontrakt. Selgers rådgivere er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for opplysninger gitt i salgsprospektet eller annet presentasjonsmateriell. Dette gjelder uavhengig av om informasjonen er gitt av Selger eller direkte fra Selgers rådgivere. Ved eventuelt avvik mellom prospekt og kjøpekontrakt med vedlegg, gjelder den informasjonen gitt i kjøpekontrakten og dens vedlegg foran prospektet.

Transaksjonsstruktur

Salget av eiendommen vil bli gjennomført som eiendomssalg. Alle kostnader knyttet til kjøp av eiendom, herunder tinglysingsgebyr, dokumentavgift, evt. konsesjonsgebyr etc., dekkes av kjøper.

Transaksjonsstruktur – Budgivning

Bud på Eiendommen avgis på basis av den informasjon som følger av dette prospekt med vedlegg, samt befaring av Eiendommen. Det forutsettes at interessenter har lest og satt seg inn i all informasjon tilgjengelig før det eventuelt legges inn bud.

Kjøpekontrakten skal baseres på vedlagte mal fra Statsbygg. Det kan ikke påregnes at det gjøres endringer/ justeringer i denne.

Bud skal sendes skriftlig og inneholde opplysninger om Eiendommens adresse, matrikkelnummer, budsum, budgivers navn, adresse og telefonnr, redegjørelse for finansieringsplan, akseptfrist og overtakelsesdato.

Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp. Avgitt bud skal være bindende inntil angitt frist for vedståelse.

Ingen konfidensielle bud vil bli vurdert. Under budrunden vil høyeste bud refereres til samtlige budgivere.

Selger vil ikke akseptere bud med forbehold knyttet til Eiendommen. Eventuell risiko knyttet til eiendommens tilstand eller øvrige forhold må være hensyntatt i eventuelle bud.

Budgivere uten finansieringsforbehold vil bli foretrukket. I den grad budgivere tar forbehold om fremmedkapitalfinansiering, så skal dette forbeholdet løftes 14 dager etter inngåelse av budaksept.

Ved forbehold om fremmedkapitalfinansiering, skal budgiver dokumentere at finansieringsprosess mot bank (eller annen kapitalkilde) er initiert, og oppgi kontaktinformasjon til en saksbehandler i banken som kan bekrefte en positiv innstilling til å yte finansiering til prosjektet.

Omkostninger til det offentlige herunder bl.a. dokumentavgift, knyttet til kjøpet dekkes av kjøper.

Megleren kan ikke binde oppdragsgiveren overfor tredjemann uten særskilt fullmakt, jfr. Lov om Eiendomsmegling av 29. juni 2007, nr. 73, § 6 – 6.

Tentativ tidslinje

• Uke 7: Felles visning torsdag 13/2-20 kl. 14, ellers etter nærmere avtale med megler.

• Uke 7: Oppstart budprosess etter felles visning.

• Alle bud må ha 14 dagers vedståelsesfrist.

Diverse

Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens §18 og i tilfelle inngi melding.

Eiendomsmeglere er pålagt rapporteringsplikt og identitetskontroll i henhold til ”Hvitvaskingsloven” (lov 2009 nr. 11).

Eiendomsmeglingslovens §6-7, ledd (2) til (6) (gjelder opplysnings og undersøkelsesplikt), samt § 7-1 (prisinformasjon) og 7-2 (om vederlaget) fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift med tinglyste erklæringer/avtaler
 2. Meglerinformasjon fra Porsgrunn kommune
 3. Takst – OPAK AS
 4. Tilstandsrapport – OPAK AS
 5. Tegninger
 6. Kjøpekontrakt med vedlegg
 7. Energiattest
 1. Forvaltningsplan
 2. Landsverneplan
 3. Rapport el-tilsyn og bekreftelse på lukkede avvik
 4. Årskontroll brann
 5. Sprinklervedlikehold
 6. Mycoteam analyse
Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift med tinglyste erklæringer/avtaler
 2. Meglerinformasjon fra Porsgrunn kommune
 3. Takst – OPAK AS
 4. Tilstandsrapport – OPAK AS
 5. Tegninger
 6. Kjøpekontrakt med vedlegg
 7. Energiattest
 8. Forvaltningsplan
 9. Landsverneplan
 10. Rapport el-tilsyn og bekreftelse på lukkede avvik
 11. Årskontroll brann
 12. Sprinklervedlikehold
 13. Mycoteam analyse

   
Last ned dokumenter

Kontakt megler

Ola Larsen

Daglig leder/EIENDOMSMEGLER MNEF 

 

 
Tlf +47 907 82 692
E-post ol@q4.no

Q4 Næringsmegling | Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg | Tlf 970 04 444 | post@q4.no

Q4 logo