Færder 

12 utleide og seksjonerte leiligheter fordelt på 3 firemannsboliger
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Huiveien 38, 40 og 42

12 utleide og seksjonerte leiligheter fordelt på 3 firemannsboliger

Prisantydning

Kr 17,8 mill.  (samlet)

Info om eiendommen

Sammendrag

Huiveien 38, 40 og 42 består av 12 seksjonerte leiligheter fordelt på 3 stk 4-m-boliger. Huiveien 38 og 40 eies av Ottanes AS, her selges AS’et og Huiveien 42 eies personlig slik at det er eiendommen (seksjonene) som selges. Alt selges samlet.

Samlet BTA 769 m2

Huiveien 38 og 40 er oppf. i 1978 med samlet BTA 516 m2 (57-60 m2 pr leilighet)
Huiveien 42 er oppført i 1994 med samlet BTA 253 m2 (58-62 m2 pr leilighet)

Leilighetene fremstår med en normal standard for utleie og bygningsmassen virker greit vedlikeholdt.

Fullt utleid er årlig leieinntekt pt kr. 1.140.000 som utgjør ca kr. 7.900 pr leilighet inkludert separat avtale om parkering for de fleste. Da 2/3-deler av leilighetene er 3-roms, vil vi tro det er rom for å øke leien noe etter hvert som de ledigstilles.

2.570 m2 eiet tomt, pen opparbeidet og beplantet. Stor parkeringsplass, delvis utleid.

Beliggende i blindvei i rolig boområde på Nesbryggen, ett av de mest attraktive bomiljøer i Tønsberg område. Kort vei til sjøen.

Prisantydning
Kr 11.866.000 (i netto eiendomsverdi) for Huiveien 38 og 40 ved kjøp av Ottanes AS
Kr 5.934.000 + ca 2,6 % offentlig omk. ved kjøp av Huiveien 42.
Kr 17.800.000 samlet

Selskapsopplysninger
Huiveien 38 og 40
Objektr: Ottanes AS, eier av seksjon 1-8.
Org. nr.: 913 805 097

Hjemmelshaver: Karen Helene og Henrik Frøyland. Hjemmel overføres Ottanes AS innen overtagelsesdato.
Transaksjonen gjennomføres ved overdragelse av 100% av aksjene i selskapet.

Huiveien 42
Selger: Henny Elisabeth Frøyland
Transaksjonen gjennomføres ved salg av seksjon 9 -12.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Trond Stensholt mail: ts@q4.no mob: 907 37 072

Eiendomsopplysninger

Eiendommen:

Adresse

Huiveien 38, 40 og 42, 3133 DUKEN

Kommune

Færder

Hjemmelshaver

Se side 2

Matrikkelnr

Gnr: 28, Bnr : 372, Snr: 1 -12

Tomt

2.570,8 m2

Beliggenhet/områdebeskrivelse
Eiendommen har en fordelaktig beliggenhet på Nesbryggen ett av Tønsberg-områdets mest attraktive bomiljøer. Beliggende til blindvei.

Tomt
Se tomtekart

Opparbeidelse
Relativ flat eiertomt. Opparbeidet og beplantet.
Asfalterte parkeringsplasser.

Tinglyste heftelser og servitutter
1983 dagbok 5024: Rett for bnr. 384 og 385 til å koble seg på kum
1994 dagbok 6677: Seksjonsbegjæring
2008 dagbok 34284: Rett for bnr. 462 til å koble seg til avløp

Reguleringsplan- og bestemmelser (evt. arealplaner)
Eiendommen er uregulert. I kommuneplan avsatt til “Boligbebyggelse – Nåværende”, jfr Bilag 2 til prospekt.

Diverse
Visning kun etter avtale med megler.

Merverdiavgift og justeringsforpliktelser
Det er ingen justeringsplikt knyttet til eiendommen.

Energiattest
Megler har oppfordret Selger til å innhente energiattest for eiendommen. Så lenge Energiattest ikke foreligger bør derfor interessenter legge til grunn at Eiendommen har laveste energiklasse, energiklasse G5/Rød.


Bygningsbeskrivelse

Byggeår
1978/1994

Ferdigattest / brukstillatelse
Ferdigattest gitt på 38 og 40, mangler på 42, jfr for øvrig bilag 2.

Konstruksjon / byggemåte
Tre stk 4-mannsboliger oppført i trekonstruksjon. De to eldste fra 1978 på ringmur, bygget fra 1994 er med plate på mark. Utvendig: Saltak tekket med betongtakstein. Utvendig yttervegg med malt liggende trekledning. To- lags isolerglassvinduer. Innvendige trevegger tekket med plater og malt. Noe papirtapet og glassfiberstrie som er malt samt paneler. Gulvflater stort sett med overflater av belegg og parkett. Baderom og kjøkken som fra byggeår, men er skiftet i nr 38 og 40 etter år 2000. Jfr for øvrig takstdokument utarbeidet av takstmann Klaus Arthur Hansen 28 september 2019.

Standard
Bygningsmassen fremstår godt vedlikehold og leilighetene har innvendig en normalt god utleiestandard.
Seksjon 1-8 har 2 soverom, seksjon 9-12 har 1 soverom.

Arealoversikt:

Huiveien 38

Etasje BTA m2 Totalt Primær
P-rom
Sekundær
S-rom
Kommentar
1. etg. 38A 60 55 51 4 Entré, 2 soverom, kjøkken, stue, bad/vaskerom, bod
1. etg. 38B 60 55 51 4 Entré, 2 soverom, kjøkken, stue, bad/vaskerom, bod
2. etg. 38C 57 53 50 3 Entré, 2 soverom, kjøkken, stue, bod
2. etg. 38D 57 53 50 3 Entré, 2 soverom, kjøkken, stue, bad/vaskerom, bod
Felles arealer 24 24 24 Vindfang, trappegang
Sum bygning 258 240 202 38

Huiveien 40

Etasje BTA m2 Totalt Primær
P-rom
Sekundær
S-rom
Kommentar
1. etg. 40A 60 55 51 4 Entré, 2 soverom, kjøkken, stue, bad/vaskerom, bod
1. etg. 40B 60 55 51 4 Entré, 2 soverom, kjøkken, stue, bad/vaskerom, bod
2. etg. 40C 57 53 50 3 Entré, 2 soverom, kjøkken, stue, bod
2. etg. 40D 57 53 50 3 Entré, 2 soverom, kjøkken, stue, bad/vaskerom, bod
Felles arealer 24 24 24 Vindfang, trappegang
Sum bygning 258 240 202 38

Huiveien 42

Etasje BTA m2 Totalt Primær
P-rom
Sekundær
S-rom
Kommentar
1. etg. 42A 62 56 53 3 Entré, kjøkken, stue, bad/vaskerom, bod, soverom
1. etg. 42B 62 56 53 3 Entré, kjøkken, stue, bad/vaskerom, bod, soverom
2. etg. 42C 58 54 51 3 Entré, kjøkken, stue, bad/vaskerom, bod, soverom
2. etg. 42D 58 54 51 3 Entré, kjøkken, stue, bad/vaskerom, bod, soverom
Felles arealer 13 11 11 Vindfang, trappegang
Sum bygning 253 231 208 23

Arealer er hentet fra takstdokument, bilag 3 til prospekt. Selger fraskriver seg ethvert ansvar for evt arealavvik.

Økonomisk informasjon/leieoversikt

Leieinntekter
Fullt utleid til utleiers priser årlig ca kr. 1.140.000 (2019)
Det bør være potensiale i å øke leien etter hvert som leiligheter ledigstilles.

Ledig areal 
2 leiligheter ledigstilles fra 1.november 2019, utleie av disse avventes grunnet mulig salg.

Eierkostnader
Forsikring kr. 31.568 (Spbk 1 forsikring)
Kommunale avgifter kr. 122.112 (2019)
Brøyting/strøing kr. 18.000 (ca siste år)
Strøm fellesareal kr. 13.500 (ca siste år)

Øvrige kostnader må vurderes av kjøper.

Leieoversikt anonymisert

Nåværende husleie Parkering Leieforholdets sluttdato Uoppsigelig kontrakt
Huiveien 38A 7744 200 30.06.2021 Ja
Huiveien 38B 7722 200 14.08.2021 Nei
Huiveien 38C 7744 250 31.05.2021 Ja
Huiveien 38D 7762 200 31.10.2020 Ja
Huiveien 40A 7722 400 31.07.2021 Nei
Huiveien 40B 7841 200 31.05.2020 Ja
Huiveien 40C 7722 200 31.10.2019 Nei
Huiveien 40D 7624 200 31.10.2019 Nei
Huiveien 42A 7820 250 31.03.2021 Ja
Huiveien 42B 7506 30.04.2021 Nei
Huiveien 42C 7841 400 14.06.2020 Ja
Huiveien 42D 7500 28.02.2022 Ja
92548 2500
Estimert kjøpesum

Beregning av estimert kjøpesum – Ottanes AS
Basert på balanse pr. 31/12-2018.

Eiendomsverdi kr 11 866 000,00
Kundefordinger kr 6 900,00
Bankinnskudd kr 32 088,00
Langsiktig gjeld til selger kr – 445 431,00
Leverandørgjeld kr – 75 267,00
Annen kortsiktig gjeld kr
Avsetning dokumentavgift/tinglysningsgebyr – mulig selgergjeld kr – 297 175,00
Estimert kjøpesum for aksjene kr 11 087 115,00

Eventuelle rentebindingsavtaler kompenseres hvis overtas av kjøper.

Samlet oppgjør fra kjøper: Beløp
Estimert kjøpesum kr 11 087 115,00
Selgergjeld (langsiktig) kr 445 431,00
Konserngjeld/gjeld til selger kr 297 175,00
Tilsammen kr 11 829 721,00
Salgsprosess

Salgsprospekt
Dette salgsprospekt er utarbeidet av Q4 Næringsmegling AS basert på informasjon mottatt av Selger. ( Salgsprospektet og annen informasjon som inneholder deler av dette presentasjonsmateriell må ikke kopieres eller formidles til tredjepart uten Selger eller deres rådgiveres skriftlige aksept.)

Informasjonen vedrørende eiendommene er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår utrykkelig av endelig kjøpekontrakt. Selgers rådgivere er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for opplysninger gitt i salgsprospektet eller annet presentasjonsmateriell. Dette gjelder uavhengig av om informasjonen er gitt av Selger eller direkte fra Selgers rådgivere. Ved eventuelt avvik mellom prospekt og kjøpekontrakt med vedlegg, gjelder den informasjonen gitt i kjøpekontrakten og dens vedlegg foran prospektet.

Transaksjonsstruktur
Salget av eiendommen vil bli gjennomført som eiendomssalg. Alle kostnader knyttet til kjøp av eiendom, herunder tinglysingsgebyr, dokumentavgift, evt. konsesjonsgebyr etc., dekkes av kjøper.

Budgiving
Det inviteres til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:

 • Det forutsettes at budgivere gjennomgår det fremlagte salgsmateriale herunder kjøpekontrakt og foretar befaring av eiendommen før bud inngis.
 • Eiendommen selges ”as-is”, i hht. vedlagt kjøpekontrakt. Kontrakten begrenser selgers mangel- og garantiansvar i forhold til avhendingslovens bestemmelser. Reklamasjoner og andre krav overfor selger må fremsettes senest 1 år etter overtagelse.
 • Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.
 • Vilkårene for kjøpet reguleres av kjøpekontrakt inntatt som bilag til dette prospekt. Dersom kjøper tilbyr å kjøpe eiendommene på andre betingelser eller forutsetter ytterligere informasjon fremlagt enn de som fremgår av vedlagte kjøpekontrakt med vedlegg må de avvikende vilkår fremkomme av tilbudet.
 • Eventuelle forbehold om juridisk/finansiell/ teknisk/miljømessig due diligence gjennomgang forutsettes å fremgå av kjøpetilbudet.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold. Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud.

Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold.

Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos

megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud. Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Due diligence
Dersom kjøper i sitt kjøpetilbud har inntatt forbehold om due diligence gjennomgang, skal følgende gjelde:

Kjøper får anledning til å gjennomføre en normal tidsbegrenset due diligence for å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Due diligence materialet er strukturert i henhold til bilagslisten i dette prospekt. Dersom budgiver mener at bilagslisten ikke er dekkende, må eventuelle forespørsler om ytterligere informasjon fremgå av tilbudet. Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom due diligence skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen kan budgiver gjøre forholdet gjeldende.

Dersom budgiver som følge av due diligence gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står selger fritt til å akseptere de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom due diligence.

Diverse
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens §18 og i tilfelle inngi melding.

Eiendomsmeglere er pålagt rapporteringsplikt og identitetskontroll i henhold til ”Hvitvaskingsloven” (lov 2009 nr. 11).

Eiendomsmeglingslovens §6-7, ledd (2) til (6) (gjelder opplysnings og undersøkelsesplikt), samt § 7-1 (prisinformasjon) og 7-2 (om vederlaget) fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift og tinglyste servitutter
 2. Meglerinformasjon fra kommunen
 3. Verdivurdering/takst/tilstandsrapport
 1. Leietakeroversikt og eksempel på benyttet leiekontrakt
 2. Selskapsopplysninger Ottanes AS
 3. Kjøpekontrakt
Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift og tinglyste servitutter
 2. Meglerinformasjon fra kommunen
 3. Verdivurdering/takst/tilstandsrapport
 4. Leietakeroversikt og eksempel på benyttet leiekontrakt
 5. Selskapsopplysninger Ottanes AS
 6. Kjøpekontrakt

   
Last ned dokumenter

Kontakt megler

Trond Stensholt

Transaksjoner/Eiendomsmegler MNEF

 

 
Tlf +47 907 37 072
E-post ts@q4.no

Q4 Næringsmegling | Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg | Tlf 970 04 444 | post@q4.no

Q4 logo