Tønsberg sentrum 

Utleid bygård
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Fayesgate 5

 • BTA 1.108 m2 oppført i 1977 og ombygget i 1997

 • Oppgradert og leietilpasset i nyere tid

 • Godt vedlikehold og gjennomgående god standard

 • 3 p-plasser i parkeringskjeller med innendørs tilgang
  under Farmandstredet

 • 278 m2 eiet tomt

 • Bygget grenser til Steen & Strøm Farmandstredet med
  beste sentrumsbeliggenhet

 • Leieinntekter pt årlig kr. 1.552.000 + felleskostnader. Leieinntekter 2020 ca kr 1.595.000 (forutsatt 3% økning i KPI)

 • Kontorer er i hovedsak utleid til helserettet virksomhet

 • Bygget antas å være fundamentert til å tåle noe utbygging
  i høyden

 • Megler Trond Stensholt tlf 90737072 / ts@q4.no

Prisantydning

Kr 18,5 mill.  (brutto eiendomsverdi)

Info om eiendommen

Sammendrag

Fayes gate 5 er bygget inntil Steen & Strøms kjøpesenter Farmandstredet i hjerte av Tønsberg og med jernbanestasjon og bussterminal i umiddelbar nærhet.

Bygget er oppført i 1977 og rehabilitert etter brann i 1997. Bygget er seksjonert i 5 seksjoner, men det er hele bygget (alle seksjonene) som selges.

Samlet BTA 1.108 m2. I tillegg er det tinglyst evigvarende bruk i felles trappeløp liggende på Fayes gate 7, tilsvarende har Fayes gate 7 samme rett til benyttelse av heis som ligger på Fayes gate 5.

Det er tinglyst rett til 3 innendørs parkeringsplasser med direkte tilgang fra eiendommen i parkeringskjeller under Farmandstredet.

1 etasje består av butikklokale for Japan Photo. 2 og 3 etasje er stort sett utleid til helserettet virksomhet herunder tannlege, øre-/nese-/hals- spesialist og gynekolog mv. Kjeller under hele bygget, der store deler er utleid til Japan Photo.

Bygget er vesentlig oppgradert og leietilpasset de senere år og fremstår med en gjennomgående god standard.

Leieinntekter pt. årlig kr. 1.552.000. 100% utleid med gjenværende vektet løpetid på drøye fire år.

Leieinntekter 2020 ca kr 1.595.000 (forutsatt 3% økning i KPI).

Tomten er full utbygget i flate, men ut fra høyder på enkelte nabobygg kan det være muligheter for oppløft i flere etasjer. Dette må i så fall forankres i egen reguleringsplan.

Eiendommen selges gjennom salg av 100% av aksjene i WNA Eiendom AS og Farmandsgården AS inkl. alle andelene i Farmandsgården ANS. orgnr.

Prisantydning
Kr 18.500.000 (brutto eiendomsverdi)

For ytterligere informasjon, kontakt:
Trond Stensholt mail: ts@q4.no mob: 907 37 072

Eiendomsopplysninger

Eiendommen:

Adresse

Fayes gate 5, 3110 TØNSBERG

Kommune Tønsberg
Hjemmelshaver

WNA Eiendom AS og Farmandsgården AS

Matrikkelnr

Gnr: 1002, Bnr : 389, seksjon 1-5

Tomt

278 m2 eiet tomt

Beliggenhet/områdebeskrivelse
Eiendommen er bygget inntil Steen & Strøms kjøpesenter Farmannstredet i hjerte av Tønsberg og med jernbanestasjon og bussterminal i umiddelbar nærhet. Meget attraktiv beliggenhet for så vel handel som kontor, grensende til gågaten som knytter sammen Farmannstredet med Torvet i sentrum av Tønsberg.

Tomt
278 m2 eiet tomt.

Tinglyste heftelser og servitutter
Det er inngått diverse avtaler i forbindelse med gjensidig bruk av heis (liggende på Fayes gate 5) og gang/trappeløp (liggende på Fayes gate 7). Fayes gate 7 betaler kr. 17.640 + mva for bruk av heis. Fayes gate 5 betaler kr. 8.800 for bruk av trappeløp. Førstnevnte avtale er formet som leiekontrakt, sistnevnte avtale er tinglyst som en heftelse på Fayes gate 7. Ingen indeksering. Det er også tinglyst rett til 3 biloppstillingsplasser til fordel for Farmandsgården ANS beliggende i Farmandstredets parkeringskjeller (under gamle «kremmerhuset»). Se for øvrig en rekke tinglyste avtaler mellom Farmandstredet og Fayes gate 5 i Bilag 1 til dette prospekt.

Reguleringsplan- og bestemmelser (evt. arealplaner)
Eiendommen omfattes ikke av reguleringsplan. I kommuneplan er eiendommen avsatt til sentrumsformål – Nåværende.

Tomten er fullt utbygget i flate, men ut fra høyder på enkelte nabobygg kan det være muligheter for oppløft i flere etasjer. Dette må i så fall forankres i egen reguleringsplan.

Se forøvrig regulerings opplysninger i Bilag 2 til dette prospekt.

Merverdiavgift og justeringsforpliktelser
Ingen justeringsforpliktelser knyttet til eiendommen.

Energiattest
Foreligger ikke.
Megler har oppfordret Selger til å innhente energiattest for eiendommen. Så lenge Energiattest ikke foreligger bør derfor interessenter legge til grunn at Eiendommen har laveste energiklasse, energiklasse G5/Rød.

Diverse
Hjemmel til seksjon 2 og 5 er under overføring fra Erna Andersen til WNA Eiendom AS. Tinglysing blir besørget overført før overtagelse.

Situasjonskart

Bygningsbeskrivelse

Seksjonert bygård med til sammen 5 seksjoner. Gården er oppført i 3 fulle etasjer + kjeller. Byggeår ca 1977. Gården var utsatt for brann på 90 tallet. Iflg. anmeldelsetegninger i kommunen ble bygget rehabilitert etter brann ca 1997. De bygningstekniske konstruksjoner virker solid utført i henhold til byggeskikken på den tiden eiendommen ble oppført. Bygningen er gjennomgående godt vedlikeholdt.

Bygget antas å være fundamentert med betongsåler. Grunnmur i armert betong. Kjellergulv i støpt og pusset betong. Ingen vesentlig oppsprekking eller større setninger er observert på yttermurene eller kjellergulv. Ved hjelp av krysslaser er det målt høyder på fasadeveggen mot Fayes gate. Målingene viser ingen/ ubetydelige høydeforskjeller på fasadeveggen. Kjeller virker også tørr og luftig. Selger mener at bygget overveiende sannsynlig er fundamentert til fjell, basert på dokumentasjon fra nabobygget Fayesgt 7 og dennes integrering av konstruksjoner og rørføringer med Fayesgt 5. Ved eventuell tiltak med påbygg og annet, må det gjøres nærmere undersøkelser. Dette også for bærekonstruksjonen generelt og eventuelle tiltak må påregnes.

Gården har bare to yttervegger. Fasadevegg mot sør er antatt bygget av armert betong. Yttervegg mot Fayes gate med bærende betongsøyler. Utfyllende bindingsverk mellom betongsøylene. ytterveggene er utforet og isolert på innvendig side. Panelte overflater. Ytterveggene er forblendet med elokserte plater av aluminium mot Fayes gate. Fasaden mot sør har pusset betong med malte overflater. Øvrige vegger mot nabobygg.

Ulike vindustyper i 2 og 3 etasje med faste eller glidehengslede rammer, alle med 2 lags isolerglass. Utvendige persienner er montert på de fleste kontorvinduene mot sør. Butikkvinduer med rammer av aluminium.

Store dører med rammer av aluminium. “Rullgardiner” av gitter bak fasadevinduene ut mot Fayes gate.

Takkonstruksjon antatt av plassbygd armert betong-dekke, fall til innvendig tak-nedløp. Horisontalt tak mot loft er isolert med presset mineralull lagt med fall til slukene. Bærende undertak av betong. Yttertaket er tekket med papp. Yttertaket er dekket av singel for å beskyttet papplaget. Sluk og nedløpsrør av plastbelagte stålplater. Det er plassbygde betong-dekker mellom etasjene.

Innvendige vannrør av isolerte og uisolerte kobberrør. Innvendige avløpsrør av soilrør (støpejernsrør) og plast. Nyere varmtvannsberedere og nye opplegg av kobberrør. Opprinnelig kom varmtvann fra Farmandstredet AS. I de senere år er det i stedet installert egne varmtvannsbereder til hver av de ulike leietakere. Alle beredere av nyere dato.

Ulike varmekilder. Dels via ventilasjonsanlegget, dels via elektriske panelovner, dels via radiatorer med varme via Farmandstredet AS (ihht avtale). I disse dager utfases Farmandstredet og eiendommen kobles på fjernvarme.

Bygningen har balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning og kjøling. Skiftet i 2003, plassert hos nabo Farmandstredet og driftes i dag av Steen & Strøm i hht avtale. Air condition installert i 2. og 3. etasje i 2018.

Bygningen har seriekoblet brannvarslingsanlegg. Flere brannskap med brannslanger.

Elanlegg tilpasset dagens leietakere. Elanlegget er blitt oppgradert flere ganger.

Nyere kjøkkeninnredninger i spiserom og møterom med god standard. Bad og wc er nylig oppgradert i 2 og 3 etasje.

Opprinnelig heissjakt og ytterdører inn til heisen fra byggeår. Iflg. driftleder Gramer ble heisen rehabilitert i 2018, ny motor, nye innvendige dører, oppgradert styring. Jfr for øvrig tilstandsrapport bilag 3 til prospekt.

Ferdigattest
Ferdigattest gitt 28/2-1978, se bilag 2.

Byggeår
1977

Arealoversikt:

Etasje Type areal Areal BTA m2
3. etg.

Legekontor med 3 behandlingsrom, lab, spiserom, venterom, kontor, toaletter. Tannteknisk kontor. Gangarealer, tekn rom, hcp toalett med dusj, heis

277 m2
2. etg.

Gyn. legekontor med venterom, forværelse, to legekontorer, lab, pauserom garderobe med dusj, toalett.
Åpent kontorlandskap mot Fayes gate med tilhørende toaletter, bakrom. Felles gang med heis

277 m2
1. etg.

Butikklokale til Japan Foto

277 m2
Kjeller

Trappegang, møterom med te-kjøkken, tilfluktsrom som benyttes som lager. Div tekniske rom, mindre boder og større lagerrom som benyttes av Japan Foto.

277 m2
Sum

1108 m2

Arealer er ca. areal målt på tegninger, og selger fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle arealavvik som måtte fremkomme ved senere kontrollmåling. Plantegninger finnes i bilag 2.

Parkering
Med eiendommen følger 3 romslige parkeringsplasser i parkeringskjeller med direkte adkomst fra eiendommen. Disse har en vesentlig høyere verdi enn kapitalisert leie. Det antas en betydelig etterspørsel etter innendørs parkering bl.a i forbindelse med ombygging av leiligheter i Kremmerhuset (eldste del av Farmandstredet kjøpesenter)

Økonomisk informasjon/leieoversikt

Økonomiske nøkkeldata
Årlig leie pt. kr. 1.552.000.
Leieinntekter 2020 ca kr 1.595.000 (forutsatt 3% økning i KPI).

Eierkostnader
Eier har pt følgende faste utgifter pr år; Bygningsforsikring Gjensidige kr. 72.493 (2018)

Estimert kjøpesum

Salgsprosess

Salgsprospekt
Dette salgsprospekt er utarbeidet av Q4 Næringsmegling AS basert på informasjon mottatt av Selger. ( Salgsprospektet og annen informasjon som inneholder deler av dette presentasjonsmateriell må ikke kopieres eller formidles til tredjepart uten Selger eller deres rådgiveres skriftlige aksept.)

Informasjonen vedrørende eiendommene er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår utrykkelig av endelig kjøpekontrakt. Selgers rådgivere er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for opplysninger gitt i salgsprospektet eller annet presentasjonsmateriell. Dette gjelder uavhengig av om informasjonen er gitt av Selger eller direkte fra Selgers rådgivere. Ved eventuelt avvik mellom prospekt og kjøpekontrakt med vedlegg, gjelder den informasjonen gitt i kjøpekontrakten og dens vedlegg foran prospektet.

Transaksjonsstruktur
Salget av eiendommen vil bli gjennomført som eiendomssalg. Alle kostnader knyttet til kjøp av eiendom, herunder tinglysingsgebyr, dokumentavgift, evt. konsesjonsgebyr etc., dekkes av kjøper.

Budgiving
Det inviteres til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:

 • Det forutsettes at budgivere gjennomgår det fremlagte salgsmateriale herunder kjøpekontrakt og foretar befaring av eiendommen før bud inngis.
 • Eiendommen selges ”as-is”, i hht. vedlagt kjøpekontrakt. Kontrakten begrenser selgers mangel- og garantiansvar i forhold til avhendingslovens bestemmelser. Reklamasjoner og andre krav overfor selger må fremsettes senest 1 år etter overtagelse.
 • Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.
 • Vilkårene for kjøpet reguleres av kjøpekontrakt inntatt som bilag til dette prospekt. Dersom kjøper tilbyr å kjøpe eiendommene på andre betingelser eller forutsetter ytterligere informasjon fremlagt enn de som fremgår av vedlagte kjøpekontrakt med vedlegg må de avvikende vilkår fremkomme av tilbudet.
 • Eventuelle forbehold om juridisk/finansiell/ teknisk/miljømessig due diligence gjennomgang forutsettes å fremgå av kjøpetilbudet.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold. Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud.

Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold.

Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos

megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud. Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Due diligence
Dersom kjøper i sitt kjøpetilbud har inntatt forbehold om due diligence gjennomgang, skal følgende gjelde:

Kjøper får anledning til å gjennomføre en normal tidsbegrenset due diligence for å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Due diligence materialet er strukturert i henhold til bilagslisten i dette prospekt. Dersom budgiver mener at bilagslisten ikke er dekkende, må eventuelle forespørsler om ytterligere informasjon fremgå av tilbudet. Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom due diligence skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen kan budgiver gjøre forholdet gjeldende.

Dersom budgiver som følge av due diligence gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står selger fritt til å akseptere de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom due diligence.

Diverse
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens §18 og i tilfelle inngi melding.

Eiendomsmeglere er pålagt rapporteringsplikt og identitetskontroll i henhold til ”Hvitvaskingsloven” (lov 2009 nr. 11).

Eiendomsmeglingslovens §6-7, ledd (2) til (6) (gjelder opplysnings og undersøkelsesplikt), samt § 7-1 (prisinformasjon) og 7-2 (om vederlaget) fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrifter og servitutter
 2. Infoland Tønsberg Kommune
 3. Tilstandsrapport
 1. Leieoversikt og leiekontrakter
 2. Selskapsinformasjon
 3. Aksjekjøpekontrakt
Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrifter og servitutter
 2. Infoland tønsberg kommune
 3. Tilstandsrapport
 4. Leieoversikt og leiekontrakter
 5. Selskapsinformasjon
 6. Aksjekjøpekontrakt

   
Last ned dokumenter

 

Kontakt megler

Trond Stensholt

EIENDOMSMEGLER MNEF / PARTNER

 

 
Tlf +47 907 37 072
E-post ts@q4.no

Q4 Næringsmegling | Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg | Tlf 970 04 444 | post@q4.no

Q4 logo