Moss sentrum 

Næringseiendom/ 5 seksjoner
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Storgata 28

Hele etasjen (e) er tilpasset og ombygget til treningssenter.

Prisantydning

Kr 38 mill.  (brutto eiendomsverdi)

Info om eiendommen

Sammendrag

• Hele etasjen (e) er tilpasset og ombygget til treningssenter.

• En leietaker på hele arealet, Oie Trening AS org. nr. 916 140 673

• Ca. 12,5 år igjen av leieforholdet (se leiekontrakt)

• Leieinntekter for 2020 utgjør NOK 3.160.000,- 100% KPI regulering hvert år

• Sentralt beliggende i Moss sentrum, umiddelbar nærhet av parkerings areal.

• Areal, det meste på ett plan, BTA 2.135 m2

• Andel av selveiet tomt på 3.471,9 m2

Prisantydning
NOK 38 mill. brutto eiendomsverdi

Selskapsopplysninger
Selger: Asset 2 AS
Org. nr.: 918 295 321

Selskapet/hjemmelshaver: Oie Eiendom AS
Org.nr.: 916 140 673

Transaksjonen gjennomføres ved overdragelse av 100% av aksjene i selskapet.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Rune Tveiten mail: rt@q4.no mob: 907 65 234
Trond Stensholt mail: ts@q4.no mob: 907 37 072

Eiendomsopplysninger

Eiendommen:

Adresse

Storgata 28, 1503 MOSS

Kommune Moss
Hjemmelshaver

Oie Eiendom AS

Matrikkelnr

Gnr: 2, Bnr : 2032, Snr: 3, 4, 5, 6 og 8

Tomt

Andel, eiet tomt på 3.471 m2

Beliggenhet/områdebeskrivelse
Seksjonene ligger i Moss sentrum, med kort vei til byen hovedbuss-stasjon, togstasjon samt fergeforbindelsen Moss/Horten. Kjøpesenter og sentrum i umiddelbar nærhet.

Kort vei til E6 og Jeløy. Bra eksponering mot rundkjøringen i Storgata.

Tomt
Selveiet tomt på .3.471,9 m2

Opparbeidelse
For det meste asfaltert. 16 parkeringsplasser ved inngangen til treningssenteret.

Grunnforhold
Selger er ikke kjent med noe forurensing av grunn

Reguleringsplan- og bestemmelser
Sentrumsplanen, vedtatt 12.12.2001, rullert i juni 201

Energimerke
Eiendommen er ikke energimerket.

Situasjonskart 


Tinglyste heftelser og servitutter

Servitutter i grunn:
01.08.1884 – 904232 – BESTEMMELSE OM GJERDE
Overført fra: 0104 / 2 / 2032

Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE
09.05.1890 – 904373 – BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
Overført fra: 0104 / 2 / 2032

GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE
07.08.1917 – 990050 – BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
Overført fra: 0104 / 2 / 2032

GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE
16.09.1930 – 904696 – ERKLÆRING/AVTALE
Overført fra: 0104 / 2 / 2032

Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE
01.12.1951 – 3424 – ERKLÆRING/AVTALE
Overført fra: 0104 / 2 / 2032

NSBs betingelser vedtas
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE
26.02.1958 – 676 – ERKLÆRING/AVTALE
Overført fra: 0104 / 2 / 2032

best om vedlikehold av skinnegang m.v.
Regulering av areal i forbindelse med veggrunn/jernbanegrunn
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE
18.11.1958 3547 ERKLÆRING/AVTALE
Overført fra: 0104 / 2 / 2032

NSBs betingelser vedtas i forbindelse med lagerskur
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE
03.12.1981 9609 ERKLÆRING/AVTALE
Overført fra: 0104 / 2 / 2032

Med flere bestemmelser
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE
06.12.1983 – 9754 – ERKLÆRING/AVTALE
Rettighetshaver: 0104 / 2 / 2078
Overført fra: 0104 / 2 / 2032

Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE
30.01.2001 – 812 – BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE

Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE
Leieavtaler (Ikke lenger aktuell, kan slettes):

28.03.1995 2246 LEIEAVTALE
Leietaker: DITT TRENINGSSENTER ODD IVAR ERIKSEN
ORG.NR: 964592314
Overført fra: 0104 / 2 / 2032
Leie fra dato : 15.02.1994. Leietid : 10 år
Leiebeløp : 120 000 NOK pr. år
Bestemmelser om regulering av leien
Kan ikke framleies uten samtykke av hjemmelshaver/utleier
Fullt firmanavn er: Gustavsen Treningssenter Odd Ivar Eriksen

Med flere bestemmelser
25.04.1997 3085 SEKSJONERING
Opprettet seksjoner:
Seksjon: 0104 / 2 / 2032 / 4
Formål: Næring
Sameiebrøk: 702 / 7473

29.11.2007 – 984468 – ** DIVERSE PÅTEGNING
Del av seksjon 5 blir fradelt og lagt til fellesareal for inngangspartiet.

13.07.2011 – 554510 – ** DIVERSE PÅTEGNING
Deler av fellesarealet legges til snr. 5

08.05.2008 – 370657 – RESEK/ENDRING FORMÅL/BRØK/TILLEGGSDEL
Endring av Formål/sameiebrøk:
Seksjon: 0104 / 2 / 2032 / 4
Formål: Næring
Tilleggsdel: Grunn
Sameiebrøk: 702 / 7473
Rettet i medhold av tgl.l. §18 jfr. vedtak av 09.10.2013. E.N.

14.10.2013 – 875083 – RESEK/FJERNING AV SEKSJON
Fjernede seksjoner:
Seksjon: 0104 / 2 / 2032 / 7
Formål: Næring
Sameiebrøk: 7 / 7473

Formål/sameiebrøk for denne seksjon:
Seksjon: 0104 / 2 / 2032 / 4
Formål: Næring
Tilleggsdel: Grunn
Sameiebrøk: 702 / 7466

Se vedlegg/bilag, de fleste er av eldre dato og er ikke innhentet. Dersom kjøper ønsker disse, må det tas forbehold i tilbudet.

Bygningsbeskrivelse

Byggeår/standard
1907, ombygget flere ganger, siste gang1998 til treningssenter. I treningssenteret er det tilrettelagt for dagens drift etterhvert som eier har utvidet lokalene. I noen av salene er gulvene spesialbygd og enkelte vegger er ekstra lydisolert, samt lyddempende tak i noen av salene. Modernisert senere år.

Ferdigattest / brukstillatelse
Det er ikke ferdigattest på eiendommen.

Konstruksjon / byggemåte
Bærende konstruksjoner er i betong. Yttervegger i betong som er utvendig pusset.

Vinduer i to lags isolerglass i trekarm i 2. med varevindu utvendig. Vinduer er i all hovedsak fra 1998. Vinduer har behov for oppgradering eller utskifting.

Easy Life sine lokaler har 2 lags isolerglass som ble skiftet for 9-10 år siden.

Innvendige vegger er lettvegger og betongvegger. Vegger mot fellesareal er ekstra lydisolerte, doble vegger. Innvendige vegger har i all hovedsak malte overflater.

Gulv har laminat og vinyl på gulv i adkoms og noen av treningsarealene. Vinylen har meget slitesterk kvalitet. Noen av salene har spesialbygget konstruksjon som kalles sportsgulv som tåler stor belastning, men allikevel har noe svikt.

I himling er det systemhimling og i spinningsal er det i tillegg gjort lyddempende tiltak. I salen Pust, er det i tillegg til systemhimling lagt i lysdioder.

Tak
Flatt yttertak er tekket med papp og stålplater.

Oppvarming
Elektrisk

Ventilasjon /kjøleanlegg
I treningssenteret er det store krav til ventilasjon som eier har fulgt opp.

Det er montert 4 ventilasjonsanlegg i senterets arealer og i gruppesalen ble ett av

ventilasjonsanleggene installert i 2012. Det er serviceavtale på ventilasjonsanleggene
Brann

Arealoversikt:

Etasje Type areal Areal BTA m2
1. etg Trappegang med adkomst til rom i under etg. og treningssenteret. Resepsjon, barnepass med lekerom, stellerom og hoppholdsrom. Garderobe for herre og dame med dusj og toaletter, solarium, styrkerom og diverse saler for spinning, yoga osv. Adkomst til Easy Lifes lokaler. 1880 m2
U. etg Lokaler for Easy Life, adkomst med trapp, møterom, kjøkken, hvilerom og handicap toalett. 255 m2
Sum 2135 m2

Arealer er ca. areal målt på tegninger, og selger fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle arealavvik som måtte fremkomme ved senere kontrollmåling.

Økonomisk informasjon/leieoversikt

Økonomiske nøkkeldata
Brutto årlig leie pr. 2020 utgjør ca NOK 3.100.000,- (forutsatt økning på 2,0% KPI)
Gjenværende leietid, er ca 12,5 år, leiekontrakten løper ut 01.03.2032

Ledig areal
100% utleid, alt av areal er utleid til en leietaker

Selgerfinansiering
Mulighet for å overta selgerfinansiering, stor kr 4 mill. til 2% rente p.a.
Opprinnelig kr 6 mill. som nedbetales med kr 1. mill. pr. år, neste gang 01.03.2020
Se vedlagte gjeldsbrev med alle vilkår under bilag 5, Selskapsinformasjon.

Fellesutgifter
Leietaker betaler NOK 5000,- fast pr. mnd. Sameiet sender regning direkte til leietaker.

Eierkostnader
Estimerte eierkostnader utgjør ca. NOK 200.000,-

Driftsavtaler
Fåes ved henvendelse til megler

Skattetakst
Det beregnes 3,95 promille av skattetakst for hver seksjon:
Seksjon 3 NOK 1.300.000,- dvs. NOK 5.130,-
Seksjon 4 NOK 2.718.000,- dvs. NOK 10.736,-
Seksjon 5 NOK 2.058.000,- dvs. NOK 8.129,-
Seksjon 6 NOK 1.374.000,- dvs. NOK 5.427,-
Seksjon 8 NOK 1.452.000,- dvs. NOK 5.735,-

Totalt NOK 35.157,-¨for 2019.

Kommunale avgifter
Fordeles via sameiet, leietaker betaler for vannforbruk etter måler.

Forsikring
Eiendommen er forsikret i  Nemi Forsikring.

Ligningsverdi
Settes etter overdragelse.

Estimert kjøpesum
Salgsprosess

Salgsprospekt
Dette salgsprospekt er utarbeidet av Q4 Næringsmegling AS basert på informasjon mottatt av Selger. ( Salgsprospektet og annen informasjon som inneholder deler av dette presentasjonsmateriell må ikke kopieres eller formidles til tredjepart uten Selger eller deres rådgiveres skriftlige aksept.)

Informasjonen vedrørende eiendommene er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår utrykkelig av endelig kjøpekontrakt. Selgers rådgivere er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for opplysninger gitt i salgsprospektet eller annet presentasjonsmateriell. Dette gjelder uavhengig av om informasjonen er gitt av Selger eller direkte fra Selgers rådgivere. Ved eventuelt avvik mellom prospekt og kjøpekontrakt med vedlegg, gjelder den informasjonen gitt i kjøpekontrakten og dens vedlegg foran prospektet.

Transaksjonsstruktur
Salget av eiendommen vil bli gjennomført som eiendomssalg. Alle kostnader knyttet til kjøp av eiendom, herunder tinglysingsgebyr, dokumentavgift, evt. konsesjonsgebyr etc., dekkes av kjøper.

Budgiving
Det inviteres til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:

 • Det forutsettes at budgivere gjennomgår det fremlagte salgsmateriale herunder kjøpekontrakt og foretar befaring av eiendommen før bud inngis.
 • Eiendommen selges ”as-is”, i hht. vedlagt kjøpekontrakt. Kontrakten begrenser selgers mangel- og garantiansvar i forhold til avhendingslovens bestemmelser. Reklamasjoner og andre krav overfor selger må fremsettes senest 1 år etter overtagelse.
 • Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.
 • Vilkårene for kjøpet reguleres av kjøpekontrakt inntatt som bilag til dette prospekt. Dersom kjøper tilbyr å kjøpe eiendommene på andre betingelser eller forutsetter ytterligere informasjon fremlagt enn de som fremgår av vedlagte kjøpekontrakt med vedlegg må de avvikende vilkår fremkomme av tilbudet.
 • Eventuelle forbehold om juridisk/finansiell/ teknisk/miljømessig due diligence gjennomgang forutsettes å fremgå av kjøpetilbudet.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold. Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud.

Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold.

Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos

megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud. Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Due diligence
Dersom kjøper i sitt kjøpetilbud har inntatt forbehold om due diligence gjennomgang, skal følgende gjelde:

Kjøper får anledning til å gjennomføre en normal tidsbegrenset due diligence for å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Due diligence materialet er strukturert i henhold til bilagslisten i dette prospekt. Dersom budgiver mener at bilagslisten ikke er dekkende, må eventuelle forespørsler om ytterligere informasjon fremgå av tilbudet. Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom due diligence skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen kan budgiver gjøre forholdet gjeldende.

Dersom budgiver som følge av due diligence gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står selger fritt til å akseptere de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom due diligence.

Diverse
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens §18 og i tilfelle inngi melding.

Eiendomsmeglere er pålagt rapporteringsplikt og identitetskontroll i henhold til ”Hvitvaskingsloven” (lov 2009 nr. 11).

Eiendomsmeglingslovens §6-7, ledd (2) til (6) (gjelder opplysnings og undersøkelsesplikt), samt § 7-1 (prisinformasjon) og 7-2 (om vederlaget) fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift og tinglyste servitutter
 2. Meglerinformasjon fra kommunen
 3. Leiekontrakt
 1. Sameieinformasjon
 2. Selskapsinformasjon m/regnskap pr. 31.12.18
 3. Kjøpekontrakt
Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift og tinglyste servitutter
 2. Meglerinformasjon fra kommunen
 3. Leiekontrakt
 4. Sameieinformasjon
 5. Selskapsinformasjon m/regnskap pr. 31.12.18
 6. Kjøpekontrakt

   
Last ned dokumenter

 

Kontakt megler

Rune Tveiten

TRANSAKSJONER/EIENDOMSMEGLER MNEF

Tlf +47 907 65 234
E-post rt@q4.no

Q4 Næringsmegling | Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg | Tlf 970 04 444 | post@q4.no

Q4 logo