Skien 

kontoreiendom
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Myren 28

Eiendommen ligger meget sentralt på Myren i Skien.

Prisantydning

Kr 11,5 mill.  (brutto eiendomsverdi)

Info om eiendommen

Sammendrag

Årlig leieinntekter pr 1/1-2019 utgjør kr. 1.206.055,-.
Best Eiendomsmegling AS har kontrakt frem til 15.10.2022, med rett til forlengelse på 5 år.
De øvrige leietakerne vil flytte ut av eiendommen 31.12.2019.

Bygningen er oppført 1990. Gr.fl. 506 m2. BTA ca. 982 m2.

Eiendommen ligger meget sentralt på Myren i Skien.

2.217,7 m2 selveiet tomt.

Prisantydning
Kr 11.500.000 + 2,5% dokument avgift

Salgsobjekt: 
Myren Næringseiendom AS, org.nr.: 986 979 808

Transaksjonen gjennomføres ved overdragelse av 100% av aksjene i selskapet.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Ola Larsen mail: ol@q4.no mob: 907 82 692

Eiendomsopplysninger

Eiendommen:

Adresse

Myren 28, 3725 Skien

Hjemmelshaver

Myren Næringseiendom AS

Matrikkelnr

Gnr: 1, Bnr: 798

Tomt

2.2370,6 m2

Beliggenhet/områdebeskrivelse
Eiendommen har en meget sentral beliggenhet på Myren i Skien. Området har i senere år gjennomgått en rivende utvikling. Det passerer ca. 15.500 biler forbi eiendommen i døgnet. Av virksomheter på Myre kan nevnes Meny, Esso, Plantasjen, Sport Outlet, Extra Leker, Grenland Politistasjon, Skatt Sør og Skien brannvesen.

Avstander:
Skien sentrum: 2 km
Porsgrunn sentrum 9 km

Tomt
Eiet tomt på 2.217,7 m2. Tomten er opparbeidet med parkering.

Parkering
De forskjellige gårdeierne i området har inngått en parkeringsavtale som viser hvordan parkeringen skal disponeres.

Tinglyste heftelser og servitutter
Diverse avtaler – Jfr Bilag 1 Grunnbok og servitutter

Reguleringsplan- og bestemmelser (evt. arealplaner)

Eiendommen er regulert til annet kombinert formål.

Merverdiavgift og justeringsforpliktelser
Det er ingen justeringsforpliktelse ved denne transaksjonen.

Energimerke
Energimerke har farge: E rød.

Bygningsbeskrivelse

Byggeår
Oppført i 1990

Ferdigattest / brukstillatelse
Jfr Bilag 2 Infoland Skien Kommune

Konstruksjon / byggemåte
Bygget er oppført med bærende stålkonstruksjon og bindsverk av tre. Fasader er forblendet med teglstein på deler av 1. etasje og stående trekledning på øvrige deler. Takkonstruksjon er antatt oppført med prefabrikkerte takstoler i tre. Tak er tekket med dobbelt krummet betongstein fra 1990. Snøfanger på siden av oppløft.

Standard
Gulv: Fliser ved inngang og for det meste laminat, tepper og belegg. Vegger: Malte plater og malt glassfiberstrie. Tak: Nedsenkede letthimlinger med avsatt plass for tekniske installasjoner, samt malte gipsplater. Det er kjøkken på spiserom med slette hvite fronter, opplegg for vaskemaskin og utslagsvask. Det er tekjøkken i 1. etg. i meglerlokalet fra 2013. Det er kjøkken i 1. etg. i kontorlokalet fra 1990. Elektriske tavler har automatkurser. Hoveddelen av anlegget er fra byggeår. Det er gjennomført tiltak med oppgraderinger og tilpasninger stedvis gjennom tiden. Ventilasjonsanlegg er fra 1990 og består av 3 kjølemaskiner integrert i aggregat med utedeler på vegg. Varmebatteri og varmeveksler. Varmepumpe for serverrom i meglerlokalet.

Arealoversikt:

Etasje Type areal Areal BTA m2
1.etg Inngang, trapperom, tekjøkken, diverse kontorer, møterom, 5 toalettrom,
bøttekott, arkiv/data.
506 m2
2.etg Inngang, spiserom med kjøkken, diverse kontorer, møterom, arkiv,
2 toalettrom, bøttekott.
476 m2
Sum 982 m2

Arealer er hentet fra tegninger og er ikke kontrollert av megler. Selger fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle arealavvik som måtte fremkomme ved senere kontrollmåling.

Økonomisk informasjon/leieoversikt

Økonomiske nøkkeldata
Årlig brutto leie er p.t. kr. 1.206.055,-.

Skattemessige saldoverdier pr. 31.12.2018 
Bygg, 2% kr. 2.006.494,-
Bygg, 10% kr. 786.431,-

Markedsverdi tomt: kr. 5.500.000,-

Fellesutgifter
Leietagere betaler alle driftsutgifter gjennom felleskostnadene.

Eierkostnader
Utleier betaler forsikring og eiendomsskatt, samt utvendig vedlikehold.

Forsikring
Forsikring kr. 29.929,-
Eiendomsskatt ca. kr. 26.000,-

Service og drift

Fag Leverandør
Elektro – Internkontroll(termografering) Telemark Elektro AS
Ventilasjonsanlegg Caverion
Brannslukking N/A
Tyverialarm Nokas AS
Brannalarm N/A

Kommunale avgifter
Jfr bilag 2 Infoland Skien Kommune

Kommunale avgifter kr. 10.237,- (prognose 2019)

Forsikring
Forsikret i Gjensidige, samlet premie: kr. 29.929,-

Salgsprosess

Salgsprospekt
Dette salgsprospekt er utarbeidet av Q4 Næringsmegling AS basert på informasjon mottatt av Selger. ( Salgsprospektet og annen informasjon som inneholder deler av dette presentasjonsmateriell må ikke kopieres eller formidles til tredjepart uten Selger eller deres rådgiveres skriftlige aksept.)

Informasjonen vedrørende eiendommene er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår utrykkelig av endelig kjøpekontrakt. Selgers rådgivere er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for opplysninger gitt i salgsprospektet eller annet presentasjonsmateriell. Dette gjelder uavhengig av om informasjonen er gitt av Selger eller direkte fra Selgers rådgivere. Ved eventuelt avvik mellom prospekt og kjøpekontrakt med vedlegg, gjelder den informasjonen gitt i kjøpekontrakten og dens vedlegg foran prospektet.

Transaksjonsstruktur
Salget av eiendommen vil bli gjennomført som eiendomssalg. Alle kostnader knyttet til kjøp av eiendom, herunder tinglysingsgebyr, dokumentavgift, evt. konsesjonsgebyr etc., dekkes av kjøper.

Budgiving
Det inviteres til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:

 • Det forutsettes at budgivere gjennomgår det fremlagte salgsmateriale herunder kjøpekontrakt og foretar befaring av eiendommen før bud inngis.
 • Eiendommen selges ”as-is”, i hht. vedlagt kjøpekontrakt. Kontrakten begrenser selgers mangel- og garantiansvar i forhold til avhendingslovens bestemmelser. Reklamasjoner og andre krav overfor selger må fremsettes senest 1 år etter overtagelse.
 • Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.
 • Vilkårene for kjøpet reguleres av kjøpekontrakt inntatt som bilag til dette prospekt. Dersom kjøper tilbyr å kjøpe eiendommene på andre betingelser eller forutsetter ytterligere informasjon fremlagt enn de som fremgår av vedlagte kjøpekontrakt med vedlegg må de avvikende vilkår fremkomme av tilbudet.
 • Eventuelle forbehold om juridisk/finansiell/ teknisk/miljømessig due diligence gjennomgang forutsettes å fremgå av kjøpetilbudet.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold. Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud.

Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold.

Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos

megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud. Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Due diligence
Dersom kjøper i sitt kjøpetilbud har inntatt forbehold om due diligence gjennomgang, skal følgende gjelde:

Kjøper får anledning til å gjennomføre en normal tidsbegrenset due diligence for å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Due diligence materialet er strukturert i henhold til bilagslisten i dette prospekt. Dersom budgiver mener at bilagslisten ikke er dekkende, må eventuelle forespørsler om ytterligere informasjon fremgå av tilbudet. Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom due diligence skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen kan budgiver gjøre forholdet gjeldende.

Dersom budgiver som følge av due diligence gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står selger fritt til å akseptere de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom due diligence.

Diverse
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens §18 og i tilfelle inngi melding.

Eiendomsmeglere er pålagt rapporteringsplikt og identitetskontroll i henhold til ”Hvitvaskingsloven” (lov 2009 nr. 11).

Eiendomsmeglingslovens §6-7, ledd (2) til (6) (gjelder opplysnings og undersøkelsesplikt), samt § 7-1 (prisinformasjon) og 7-2 (om vederlaget) fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift og servitutter
 2. Infoland Skien kommune
 3. Leietakeroversikt
 4. Årsregnskap 2018
 1. Parkeringsavtale
 2. Tilstandsrapport
 3. Aksjekjøpskontrakt
Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift og servitutter
 2. Infoland Skien kommune
 3. Leietakeroversikt
 4. Årsregnskap 2018
 5. Parkeringsavtale
 6. Tilstandsrapport
 7. Aksjekjøpskontrakt

   
Last ned dokumenter

Kontakt megler

Ola Larsen

DAGLIG LEDER / EIENDOMSMEGLER MNEF

 

Tlf +47 907 82 692
E-post ol@q4.no

Q4 Næringsmegling | Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg | Tlf 970 04 444 | post@q4.no

Q4 logo