Tønsberg

Bygård
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
 

Storgaten 8

Eldre bygård med bakgårdsbygg, antatt oppført rundt 1850. Bygningsmassene er bygget av tyngre trekonstruksjoner over steinsatte ringmurer/grunnmurer.

Prisantydning

kr. 8.500.000 + ca 2,6% offentlige omkostninger

 

Info om eiendommen

Sammendrag

Eldre bygård med bakgårdsbygg, antatt oppført rundt 1850. Bygningsmassene er bygget av tyngre trekonstruksjoner over steinsatte ringmurer/grunnmurer.

Byggmester Anders Frøstrup og firmaet hans Timber AS grep fatt i den slitte bygården i Storgata 8 og ønsket å tilbakeføre eiendommen til tidlige tiders storhet. Anders Frøstrup er kjent som nestoren innenfor norsk byggebransje, med stor faglig kunnskap innenfor tømrerfaget og tradisjonshåndverk. Sammen med Timber AS har de gjennomført flere svært krevende oppgaver som bl.a. Gildehallen i Borre, Petter Olsens spektakulære kulturprosjekt Ramme Gård i Hvidsten samt utallige banebrytende tømmerkonstruksjoner i inn- og utland.

Storgata 8 i Tønsberg ble prosjektert og restaurert etter alle kunstens regler med fokus på autensitet, stilriktig håndverkstradisjoner og kvalitet i alle ledd.

Dessverre fikk ikke Anders Frøstrup anledning til å sluttføre prosjektet. Anders døde nylig etter kortvarig sykdom. Prosjektet er nær ferdig utvendig, og utgjør et svært solid og godt grunnlag for andre til å føre gode tradisjoner og kvalitet innenfor byggfaget videre. Innvendig gjenstår ferdigstilling og prosjektet gir mulighet til å supplere med personlige valg innvendig. Plantegninger for innvendige arbeider foreligger og følger med dersom det er av interesse.

Tomten er selveiende og har et areal på 283 m2.

Bebyggelsen har et samlet BTA på 479 m2.

«Sørbyen» sammen med «Nordbyen» og «Fjerdingen» representerer indrefiletene av gammel bebyggelse i Tønsberg sentrum. «Sørbyen» restaureres og moderniseres i disse dager. Her utvikles en attraktiv gammel bydel sentralt i byen med kort vei til kulturtilbud, handel, båthavn og rolige trafikksikre lekeplasser.

Velkommen til Storgata 8.

Prisantydning
kr. 8.500.000 + ca 2,6% offentlige omkostninger

For ytterligere informasjon, kontakt:
Trond Stensholt mail: ts@q4.no mob: 907 37 072

Eiendomsopplysninger

Eiendommen:

Adresse

Storgaten 8, 3126 TØNSBERG

Kommune Tønsberg
Hjemmelshaver

Tønsberg Kommune

Matrikkelnr

Gnr: 1002, Bnr : 38

Tomt

283 m2 eiertomt

Beliggenhet/områdebeskrivelse
Meget sentralt i den søndre del av bysentrum finner du Storgaten 8. Ca 2 min gange til så vel

Tønsberg Torv, friområdene ved Haugar og Gunnarsbø og Tønsberg Brygge. Kort vei til Træleborg skole.

Tinglyste heftelser og servitutter
Erklæring/Avtale tgl 30/7-1878, se bilag 1. Denne overtas av kjøper.

Reguleringsplan- og bestemmelser (evt. arealplaner)
Eiendommen er uregulert. I kommunedelplan (byplan) er omårde avsatt til “boligbebyggelse – nåværende”.

Energiattest: Så lenge Energiattest ikke foreligger bør derfor interessenter legge til grunn at Eiendommen har laveste energiklasse, energiklasse G5/Rød.

 

Bygningsbeskrivelse

Byggeår
Antatt 1850 eller senere.

Ferdigattest / brukstillatelse
Jfr bilag 2 Infoland

Bebyggelse
Eldre bygård med bakgårdsbygg, antatt oppført en gang etter 1850. Bygningsmassene er bygget av tyngre trekonstruksjoner over steinsatte ringmurer/grunnmurer.

Timber AS bekrefter følgende:

Tak
Taket er rehabilitert, råtne bord byttet ut med friske. Takutstikk rehabiliert og byttet ut der det var nødvendig. Undertak av type Hunton asfaltimpregnerte sutaksplater 6*1200*1840 mm, nye sløyfer og lekter på hele taket.

Takstein og mønestein i tegl, type Nortegl Naturell enkeltkrum med blyremser tilpasset i alle overganger. Beslag i zink utførelse. To nye doble piper er montert, pusset og beslått.

Kledning/isolasjon
Bindingsverk rehabilitert Storgata/Munkegata og erstattet med nytt i bakgård. Delvis etterisolert utenpå med 50 mm (stående plank), ny vindsperre og nye spikerslag på hele bygget. Spesialhøvlet kledning 21*123 i tettvokst gran, kopiert fra original profil på hele bygget. Malt 3 strøk med linoljemaling av ypperste kvalitet. Listverk/vannbrett i originale profiler i furu av svært høy kvalitet, også malt 3 strøk med lilnoljemaling.

Vinduer
Byklevinduet, krysspostvinduer 4-rams, koblet (1+2 lag superenergi-glass) med liten klaring på bunnrammer. Oscar-profil (“gammel profil”) på rammer lagt inn. (Gjelder kun kobla vindu.) Støre-profil på midtpost og dekor losholt.

Uttrekt bunnkarm og losholt. Beslag utvendig er galvaniserte dråpehengsler, beslag innvendig er messing drapelukker og innvendig stormkrok/ pyntekrok. Vindu med innlagt brannglass er av type lsokitt.

Dører levert av Trevaren i Eydehavn. Vinduene og dørene er utført i 1800-talls stil med svært høy grad av detaljering. Tilfredsstiller krav til U-verdi og brann der det kreves. Håndmalt 3 strøk med linoljemaling.

Branntiltak
I henhold til brannkonsept utarbeidet av PiD Solutions.

Ventilasjonsanlegg fremført til 3 leiligheter, røropplegg til 3 leiligheter, rehabilitert og forsterket etasjekiller, loftsgulvet og isolert med knauff isolasjon 500 mm, utbedring grunnmur, ny kjellernedgang i betong, moderne tilbygg i bakgård, bærekonstruksjon innvendig rehabilitert og ombygget, rammetillatelse og IG foreligger.

Tomt
283 m2 eiertomt

Opparbeidelse
Flat tomt, opparbeidet med gruset og steinsatt bakgård.

Arealoversikt:

Hovedbygg
Etasje Type areal Areal BTA
Kjeller

Diverse kjellerrom, ikke målbart i hht NS 3940

0 m2

1. etg Klargjort for 2 leiligheter 180 m2
2. etg

Klargjort for 1 leilighet med terrasse

165 m2

Loft

Råloft og div boder

80 m2

Sum

425

Bakgårdsbygg
Etasje Type areal Areal BTA
1. etg 4 boder 25 m2
2. etg

Vf og 4 bodrom

29 m2

Sum

54

Arealer er ca. areal målt på tegninger, og selger fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle arealavvik som måtte fremkomme ved senere kontrollmåling.

Økonomisk informasjon/leieoversikt

Leietakeroversikt
Eiendommen overtas uten leieforhold av noen art.

Eierkostnader
Ny eier overtar ansvar for kostnader (Forsikring, kommunale avgifter mv)

Merverdiavgift og justeringsforpliktelser
Det foreligger ingen justerings-/ tilbakeføringsforpliktelser og -rettigheter tilknyttet eiendommen.

Salgsprosess

Salgsprospekt
Dette salgsprospekt er utarbeidet av Q4 Næringsmegling AS basert på informasjon mottatt av Selger. ( Salgsprospektet og annen informasjon som inneholder deler av dette presentasjonsmateriell må ikke kopieres eller formidles til tredjepart uten Selger eller deres rådgiveres skriftlige aksept.)

Informasjonen vedrørende eiendommene er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår utrykkelig av endelig kjøpekontrakt. Selgers rådgivere er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for opplysninger gitt i salgsprospektet eller annet presentasjonsmateriell. Dette gjelder uavhengig av om informasjonen er gitt av Selger eller direkte fra Selgers rådgivere. Ved eventuelt avvik mellom prospekt og kjøpekontrakt med vedlegg, gjelder den informasjonen gitt i kjøpekontrakten og dens vedlegg foran prospektet.

Transaksjonsstruktur
Salget av eiendommen vil bli gjennomført som eiendomssalg. Alle kostnader knyttet til kjøp av eiendom, herunder tinglysingsgebyr, dokumentavgift, evt. konsesjonsgebyr etc., dekkes av kjøper.

Budgiving
Det inviteres til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:

Det forutsettes at budgivere gjennomgår det fremlagte salgsmateriale herunder kjøpekontrakt og foretar befaring av eiendommen før bud inngis.

Eiendommen selges ”as-is”, i hht. vedlagt kjøpekontrakt. Kontrakten begrenser selgers mangel-og garantiansvar i forhold til avhendingslovens bestemmelser. Reklamasjoner og andre krav overfor selger må fremsettes senest 1 år etter overtagelse.

Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.

Vilkårene for kjøpet reguleres av kjøpekontrakt inntatt som bilag til dette prospekt. Dersom kjøper tilbyr å kjøpe eiendommene på andre betingelser eller forutsetter ytterligere informasjon fremlagt enn de som fremgår av vedlagte kjøpekontrakt med vedlegg må de avvikende vilkår fremkomme av tilbudet.

Eventuelle forbehold om juridisk/finansiell/teknisk/ miljømessig due diligence gjennomgang forutsettes å fremgå av kjøpetilbudet.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold. Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud.

Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Due diligence
Dersom kjøper i sitt kjøpetilbud har inntatt forbehold om due diligence gjennomgang, skal følgende gjelde:

Kjøper får, dersom det er tatt forbehold i bud, anledning til å gjennomføre en normal tidsbegrenset due diligence for å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Due diligence materialet er strukturert i henhold til bilagslisten i dette prospekt. Dersom budgiver mener at bilagslisten ikke er dekkende, må eventuelle forespørsler om ytterligere informasjon fremgå av tilbudet. Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom due diligence skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen kan budgiver gjøre forholdet gjeldende.

Dersom budgiver som følge av due diligence gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står selger fritt til å akseptere de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom due diligence.

Diverse
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens §18 og i tilfelle inngi melding.

Eiendomsmeglere er pålagt rapporteringsplikt og identitetskontroll i henhold til ”Hvitvaskingsloven” (lov 2009 nr. 11).

Eiendomsmeglingslovens §6-7, ledd (2) til (6) (gjelder opplysnings og undersøkelsesplikt), samt § 7-1 (prisinformasjon) og 7-2 (om vederlaget) fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bilagsliste
  1. Grunnboksutskrift og servitutter
  2. Infolandopplysninger fra Tønsberg Kommune
  1. Kjøpekontrakt
Bilagsliste
  1. Grunnboksutskrift og servitutter
  2. Infolandopplysninger fra Tønsberg Kommune
  3. Kjøpekontrakt

Last ned dokumenter

 

Kontakt megler

Trond Stensholt

EIENDOMSMEGLER MNEF / PARTNER

 

 
Tlf +47 907 37 072
E-post ts@q4.no

Q4 Næringsmegling | Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg | Tlf 970 04 444 | post@q4.no

Q4 logo