Sandefjord

Kombinasjonseiendom
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Borgeskogen 4

Bygget ligger fint til ved første avkjøring til Borgeskogen, ca. 500 meter fra E 18.
Borgeskogen har vært en eventyrlig suksess siden etableringen på 90-tallet. Borgeskogen har en attraktivt beliggenhet for produksjons- og logistikkbedrifter som har Østlandet som marked. I dag har Borgeskogen en omsetning på ca. 2,5 MRD.

Prisantydning

Kr 18,5 mill.  + omk.

Info om eiendommen

Sammendrag

Leieinntekt:
Kr 662.045,- eks. mva. p.t.
I tillegg betaler leietakerne felleskostnader a-konto, inkl. strøm for lokalene.

Leietakere:
Best Transport AS, Proweb AS, Systemlink AS.

Beliggenhet:
Bygget ligger fint til ved første avkjøring til Borgeskogen, ca. 500 meter fra E 18. Borgeskogen har vært en eventyrlig suksess siden etableringen på 90-tallet. Borgeskogen har en attraktivt beliggenhet for produksjons- og logistikkbedrifter som har Østlandet som marked. I dag har Borgeskogen en omsetning på ca. 2,5 MRD.

Bygget:
Kombinasjonseiendom over tre etasjer oppført i 2007.

Potensiale:
Ledige arealer.

Prisantydning
Kr 18.500.000,- + omk. 

Transaksjonen gjennomføres ved salg av eiendommen.

Omkostninger:
1. Dokumentavgift til staten: 2,5% av kjøpesummen.
2. Tinglysningsgebyr for skjøte kr 525,-
3. Tinglysningsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr 731,-

For ytterligere informasjon, kontakt:
Rune Tveiten mail: rt@q4.no mob: 907 65 234

 

Eiendomsopplysninger

Eiendommen:

Adresse

Borgeskogen 4, 3160 Stokke

Kommune

Sandefjord

Hjemmelshaver

Tollbodgaten 22, Tønsberg AS

Matrikkelnr

Gnr: 505, Bnr: 54

Tomt

8.875 kvm. eiet tomt

Beliggenhet/områdebeskrivelse
Bygget ligger fint til ved første avkjøring til Borgeskogen, ca. 500 meter fra E 18. Borgeskogen har vært en eventyrlig suksess siden etableringen på 90 tallet. Borgeskogen har en attraktivt beliggenhet for produksjons- og logistikkbedrifter som har Østlandet som marked. I dag har Borgeskogen en omsetning på ca. 2,5 MRD.

5-veiskommunikasjon:
Vei: E18 – 0,5 km. Etter hvert som utbyggingen av E18 (fra to til fire felt) strekker seg mot Porsgrunn blir Borgeskogen et stadig mer aktuelt knutepunkt.
Fly: Torp flyplass – 7 km.
Båt: Containerhavn i Larvik – 28 km.
Tog: Stokke jernbanestasjon – 3 km/ Tønsberg jernbanestasjon – 12 km.
Buss: Stopp med parkering for timeekspressen ved Blomsterkrysset.

Tomt
Ca. 8875 kvm eiet. Tomten er ikke fullt utnyttet, men det må gjøres avtale med Skagerak Net.

Opparbeidelse
Tomten er skrånende med flatt område for biloppstilling/ute lager, opparbeidet med asfalterte biloppstillingsplasser. Det er greit med plass for større lastebiler samt biloppstilling.

Annet/utviklingspotensiale
Ledige arealer, romslig tomt.

Tinglyste heftelser og servitutter
11.10.1994 13055 erklæring/avtale overført fra: 0720 / 105 / 37 / / med flere bestemmelser. Bestemmelse om tilfluktsrom. Gjelder denne matrikkelenheten med flere.

27.11.2002 16434 bestemmelse iflg. skjøte. Det skal ikke kunne lagres, omsettes eller reklameres for motordrivstoff, smøremidler, fyringsoljer, gass eller andre tilsv. oljeprodukter fra andre leverandører enn as norske Shell (grunnet naboeiendom hvor Shell er leietaker).

Reguleringsplan- og bestemmelser (evt. arealplaner)
Eiendommen er regulert til kontorer, lager, industri, produksjon, serviceanlegg for biler og håndverksbedrifter med tilhørende anlegg. Navn på plan: Borgeskogen, etappe 1

Energimerke
Eiendommen er energimerket og har farge: “RØD D” lager og “RØD C” kontor. Se vedlegg 4 for energiattester.

Situasjonskart

Bygningsbeskrivelse

Byggeår
2007

Ferdigattest / brukstillatelse
Eiendommen har ferdigattest datert 16.07.2009 iflg Stokke kommune.

Konstruksjon / byggemåte
Bygget består av bærende stålkonstruksjoner på støpt betongplate/fundamenter. Vegger er oppført med sandwichelementer i hall og innfellingselementer av bindverk i tre med teglsteinsforblending på kontordel.

Tak
Takkonstruksjoner med gitterdragere i stål, bærende korrugerte stålplater før isolasjon og tekking på lagerdel og betonghulldekker med overliggende isolasjon på kontordel. Taktekking med papptekking fra 2007.

Oppvarming
Strøm

El.anlegg
Anlegget har automatsikringer. Anlegget antas å være fra byggeår, med noe mindre oppgraderinger gjennom tiden. Det er 400 voltsanlegg. Hovedtavle er plassert i 1. etg. Det er underfordelere i hvert plan. Det er en måler for anlegget med undermåler for Ast, hallen og en for øvrige arealer. Forbruk bestemmes basert på areal. Ventilasjon tas ut og fordeles på alle leietagere.

Ventilasjon /kjøleanlegg
Ventilasjonsanlegg for kontordel med kjølebatteri/maskin og roterende varmeveksler. Anlegget dekker kontordel. Anlegget er styrt panel i ventilasjonsrom. Brukere bør kurses i innstilling av anlegget.

Ventilasjonsanlegg er plassert i ventilasjonsrom på tak med tilgang fra 3. etg. Anlegget er ikke funksjonstestet. Mulitiluftanlegg er fra byggeår.

Brann
Det er brannslanger i bygget, samt brannvarslingsanlegg fra Eltek.

Diverse
Det er installert tyverialarm tilknyttet vaktselskap. Heis type Orona.

Pålegg/avvik/feil og mangler
Se vedlegg 1, tilstandsrapport utarbeidet av Knut Røer.

Standard
Gjennomgående god standard. Eiendommen fremstår som godt vedlikeholdt, se for øvrig vedlagte tilstandsrapport. Heis.


Arealoversikt:

Etasje Type Areal Areal BTA m2
1.etg

Lager delt I to, 3 kjøpreporter, 2 kontordeler m/adskilt adkomst, 4 toalettrom, 2 kjøkken, kontorer, 2 møterom, datarom

1.003 m2
2.etg

Kontordel, kantine/spiserom, 3 toalettrom, arkiv, 2 møterom. Teknisk rom, BK

526 m2
3.etg

Kontordel, kantine/spiserom, 3 toalettrom, arkiv, 2 møterom. Teknisk rom, BK

526 m2
Sum  2.155 m2

Arealer er ca. areal målt på tegninger, og selger fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle arealavvik som måtte fremkomme ved senere kontrollmåling.

Økonomisk informasjon/leieoversikt

Ledig areal
Utgjør ca. 1.225 m2 kontorareal.

Fellesutgifter
Betales a-konto

Driftsavtaler
Oversikt ved henvendelse, det kan nevnes:

 • Heis
 • Ventilasjon
 • Brann
 • Sikkerhet låssystemer
 • Brøyting

Kommunale avgifter
Se kommunale bilag i vedlegg

Forsikring
P.t. If Forsikring, kr 12.500,- pr. år.

Ligningsverdi
Fastsettes etter overdragelse.

Leietakeroversikt 2020

 

Leietaker Faktureringsterminer Areal BTA Årlig leie Felleskostn. Utløp
Best Transport AS 4 260 m2 190.508,- 58.245,- 31.03.2022
Proweb AS 12 146 m2 145.635,- 34.266,- 31.03.2021
Systemlink AS 12 524 m2 325.902,- 110.040,- 31.12.2022
Ledig areal 1.225 m2
SUM 2.155 m2 662.045,- 202.551,-
Salgsprosess

Salgsprospekt
Dette salgsprospekt er utarbeidet av Q4 Næringsmegling AS basert på informasjon mottatt av Selger. ( Salgsprospektet og annen informasjon som inneholder deler av dette presentasjonsmateriell må ikke kopieres eller formidles til tredjepart uten Selger eller deres rådgiveres skriftlige aksept.)

Informasjonen vedrørende eiendommene er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår utrykkelig av endelig kjøpekontrakt. Selgers rådgivere er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for opplysninger gitt i salgsprospektet eller annet presentasjonsmateriell. Dette gjelder uavhengig av om informasjonen er gitt av Selger eller direkte fra Selgers rådgivere. Ved eventuelt avvik mellom prospekt og kjøpekontrakt med vedlegg, gjelder den informasjonen gitt i kjøpekontrakten og dens vedlegg foran prospektet.

Transaksjonsstruktur
Salget av eiendommen vil bli gjennomført som eiendomssalg. Alle kostnader knyttet til kjøp av eiendom, herunder tinglysingsgebyr, dokumentavgift, evt. konsesjonsgebyr etc., dekkes av kjøper.

Budgiving
Det inviteres til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:

 • Det forutsettes at budgivere gjennomgår det fremlagte salgsmateriale herunder kjøpekontrakt og foretar befaring av eiendommen før bud inngis.
 • Eiendommen selges ”as-is”, i hht. vedlagt kjøpekontrakt. Kontrakten begrenser selgers mangel-og garantiansvar i forhold til avhendingslovens bestemmelser. Reklamasjoner og andre krav overfor selger må fremsettes senest 1 år etter overtagelse.
 • Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.
 • Vilkårene for kjøpet reguleres av kjøpekontrakt inntatt som bilag til dette prospekt. Dersom kjøper tilbyr å kjøpe eiendommene på andre betingelser eller forutsetter ytterligere informasjon fremlagt enn de som fremgår av vedlagte kjøpekontrakt med vedlegg må de avvikende vilkår fremkomme av tilbudet.
 • Eventuelle forbehold om juridisk/finansiell/teknisk/ miljømessig due diligence gjennomgang forutsettes å fremgå av kjøpetilbudet.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold. Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud.

Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Due diligence
Dersom kjøper i sitt kjøpetilbud har inntatt forbehold om due diligence gjennomgang, skal følgende gjelde:

Kjøper får anledning til å gjennomføre en normal tidsbegrenset due diligence for å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Due diligence materialet er strukturert i henhold til bilagslisten i dette prospekt. Dersom budgiver mener at bilagslisten ikke er dekkende, må eventuelle forespørsler om ytterligere informasjon fremgå av tilbudet. Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom due diligence skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen kan budgiver gjøre forholdet gjeldende.

Dersom budgiver som følge av due diligence gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står selger fritt til å akseptere de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom due diligence.

Styreforbehold
Inngåelse av en for selger bindende avtale, er betinget av godkjennelse fra selgers styre, både hva gjelder kontraktsvilkår og de kommersielle betingelser for kjøpet.

Diverse
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens §18 og i tilfelle inngi melding.

Eiendomsmeglere er pålagt rapporteringsplikt og identitetskontroll i henhold til ”Hvitvaskingsloven” (lov 2009 nr. 11).

Eiendomsmeglingslovens §6-7, ledd (2) til (6) (gjelder opplysnings og undersøkelsesplikt), samt § 7-1 (prisinformasjon) og 7-2 (om vederlaget) fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bilagsliste
 1. Tilstandsrapport
 2.  Leietakeroversiktsbilag
 3.  Leiekontrakter
 4. Energiattest
 1. Grunnboksutskrift
 2. Meglerinformasjon fra kommunen
 3. Budskjema
 4. Kjøpekontrakt
Bilagsliste
 1. Tilstandsrapport
 2. Leietakeroversiktsbilag
 3. Leiekontrakter
 4. Energiattest
 5. Grunnboksutskrift
 6. Meglerinformasjon fra kommunen
 7. Budskjema
 8. Kjøpekontrakt

   
Last ned dokumenter

 

Kontakt megler

Rune Tveiten

TRANSAKSJONER/EIENDOMSMEGLER MNEF

Tlf +47 907 65 234
E-post rt@q4.no

Q4 Næringsmegling | Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg | Tlf 970 04 444 | post@q4.no

Q4 logo