Notodden 

7 hybelbygg med 56 hybler
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Surtetjønnvegen 15, 17, 19, 21, 25, 27 og 29

Eiendommen ligger naturskjønt til i Høgås rett utenfor Notodden sentrum retning Kongsberg.
Området preges av aktiv boligbebyggelse samt utvidelser og noe næringsvirksomhet. 

Prisantydning

Kr 17.000.000 + 2,5% dokumentavgift

Info om eiendommen

Sammendrag

Eiendommen ligger naturskjønt til i Høgås rett utenfor Notodden sentrum retning Kongsberg.Området preges av aktiv boligbebyggelse samt utvidelser og noe næringsvirksomhet.

På denne eiendom befinner det seg 7 stk. like studenhybelbygg, hvert bygg med 2 etasjer og samlet 8 hybler i hvert bygg, dvs. totalt 56 studenthybler som leies ut for kr. 3.900,- pr. mnd. pr. enhet inkl. strøm og data.

Eiendommen er tenkt solgt uten løpende leieforhold og med overtagelse 1.august 2019.

Byggene ble oppført i 1999 med støpt plate på mark, forøvrig oppført i lett bindingsverk kledd med liggende trekledning. Taket har saltaksform og er tekket med dobbeltkrum betongtakstein. Vinduene er med 2 lag isolerglass, ytterdøren også med 2 lag isolerglass.

Byggene er godt vedlikeholdt og fremtrer i god stand. Områdene rundt bygg og øvrig tomteområde ser også ut til å være godt pleiet og ivaretatt.

Hvert hybelbygg er målt til BTA 268 m2 i tillegg er det en bodbygning med teknisk rom på BTA 26 m2. Samlet BTA 1.902 m2. Hver hybel utgjør ca 11 m2 der 2 hybler deler kjøkken og bad (dubletter). Det er også en felles stue i hvert bygg.

Tomten er under fradeling fra bnr. 517 og areal er angitt til ca 17,3 mål inklusive Surtetjønnvegen 21 som ligger på eget bnr. Det blir tinglyst veirett, rett til parkering og bruksrett på teknisk rom mm til fordel for nåværende (samskipnaden) og fremtidige eiere av bnr. 517.

Tomten er eiet. Jfr. Reguleringsplan om den kan ha et potensiale for videre utbygging.

Prisantydning
Kr 20.000.000 + 2,5% dokument avgift

Selskapsopplysninger
Selger/hjemmelshaver: Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

Transaksjonen gjennomføres ved salg av eiendommen.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Trond Stensholt mail: ts@q4.no mob: 907 37 072

Eiendomsopplysninger

Eiendommen:

Adresse

Surtetjønnvegen 15, 17, 19, 21, 25, 27 og 29 3684 Notodden

Kommune Notodden
Hjemmelshaver

Studentskipnaden i Sørøst-Norge

Matrikkelnr

Gnr: 42, Bnr: 669 samt parsell av Bnr. 517

Tomt

Anslått til ca 17,3 mål

Beliggenhet/områdebeskrivelse

Eiendommen ligger i Høgås i et vestvendt skråndende terreng ca. 200 m.o.h. og slik sett med en flott utsikt utover Notodden som ligger nedenfor, ca. 4 km kjørevei til Notodden sentrum.

Fra området er det ca. 7 min å gå til Universitetes område. Området har et idyllisk preg. Notodden har bystatus og er en kommune i Telemark ca. 120 km sørvest for Oslo, og ca. 30 km til Kongsberg. Det bor ca. 13000 i Notodden kommune der 8-9.000 av disse bor i byområdet.

Notodden har i senere år utviklet seg til å bli et senter for teknologisk utvikling med etablering av flere bedrifter innen sektoren. Byen er også satt ettertrykkelig på kartet med den årlige bluesfestivalen som trekker 25-30000 besøkende hvert år.

Områdebeskrivelse

Tomt

Surtetjønnvegen 21 – er oppmålt til 1.074 m2

Øvrig areal er under fradeling og forventes å utgjøre ca 16,3 mål.

Tomten er vestvendt skrånende.

Nåværende (Samskipnaden) og fremtidige eiere av bnr. 517 skal ha veirett samt parkeringsrett til 10 biler samt rett til å disponere teknisk anlegg mm. Dette blir tinglyst som en heftelse på denne eiendom, jfr Bilag 3 til dette prospekt.

Opparbeidelse
Adkomstveger / parkering samt bebyggelsen opptar ca. 50 % av tomtearealet, det resterende er et fortsatt et uberørt naturområdet/ skogsterreng med spredt furuskog.

Alle adkomstveger og parkeringsplasser er asfaltert. Nærområdene ved boligbyggene har plenarealer som kontinuerlig holdes i orden.

Tinglyste heftelser og servitutter
Jfr Bilag 1 Grunnbok med servitutter.

Reguleringsplan- og bestemmelser
Eiendommen er regulert til: Byggeområde boligformål, forretningsformål, friområder, fellesområder. Reguleringsplan med ID- 240 «Studentboliger Høgås» av 06.02.1997. Jfr Bilag 2

Energiattest: Megler har oppfordret Selger til å innhente energiattest for eiendommen. Så lenge Energiattest ikke foreligger bør derfor interessenter legge til grunn at Eiendommen har laveste energiklasse, energiklasse G5/Rød

Bygningsbeskrivelse

Byggeår
1999

Ferdigattest / brukstillatelse
Jfr Bilag 2 til prospekt.

Konstruksjon / byggemåte
Byggene har ringmur og støpt plate på mark. Over ringmuren er byggene ført opp i lett bindingsverk som utvendig er kledd med liggende trekledning. Kledningen er godt vedlikeholdt. Vinduer er med 2 lag isolerglass fra byggetiden. Ytterdører og innerdører er også fra byggetiden. Innerdører plane/glatte. Taket har saltaksform og er tekket med dobbeltkrum betongtakstein. Det er ikke pipe i byggene. Oppvarmingen skjer med panelovner og varmekabler i gulvene på badet.

2 bad på hvert plan = 4 bad i hvert bygg. Rommene har belegg på gulver,  våtromsbelegg på vegger og malt plate i himling. Utstyr ellers er gulvmontert wc. og servantinnredning til vegg, foruten dusjarmatur til vegg m/forheng, bøyle. 1 felles vaskerom i hvert bygg (1 etg.) Rommet har belegg på gulvet, våtromsbelegg på vegger og malt plate i himlingen. Utstyr : vegghengt vaskekum i stål, opplegg for vaskemaskin. Sluk i gulvet.

Hvert bygg har 2 kjøkken på hvert plan = 4 kjøkken i hvert bygg. Furu kjøkkeninnredning. (Sigdal). Rommet forøvrig har belegg på gulvet, malt strie og trepanel på vegger, malt plate i himlingen.

Innvendige overflater er i hovedsak med belegg på gulver, vegger med malt strie, trepanel, himlinger med malt plate. Overflatene var hele og i orden.

El.anlegg
Det er en hovedmåler til hele anlegget, dvs. alle byggene totalt 14 stk. Strømmåleren står i en trafo i nærområdet. Fra denne trafo er det lagt kabel ned til bodbygget ved parkeringsplassen hvor hovedinntaket finnes. Fra boden fordeles strømmen til hvert bygg, med egne sikringsskap i hvert bygg. Anlegget er fra byggeåret. Strøm må fradeles med ny måler, dette bekostes av kjøper. Selger har fått anslag på at dette vil koste ca kr. 10.000. Egen erklæring tinglyses når det gjelder bruk av teknisk rom, jfr Bilag 3

VVS
Anlegget er fra byggeåret med plastrør i avløp og kobberrør på vannrør tilførsel. Vann og avløp er tilkoblet offentlig nett. Kjøkkenviften styrer også avtrekket fra badet. På vaskerommet var det eget avtrekk.

Arealoversikt:

Student
hybelbygg
7 bygg
Brutto
areal
Bruksareal
BRA m2
Romfordeling
Etasje BTA m2 SUM P-ROM S-ROM Primære rom Sekundære rom
1.etg 1043 996 822 84 Vindfang, gang, trapperom, wc, felles stue, 2 gangsoner, 2 kjøkken, 2 bad, 4 hyblerom Bad med utvendig adkomst, bøttekott
2.etg 833 763 763 0 trapperom, gang, vaskerom, 2 gangsoner, 2 bad, 2 kjøkken, 4 hyblerom Stor festsal, 3 salonger, kjøkken, 2 wc, disp. rom, trappegang, baktrapp
Sum 1876 1729 1645 84

Bodbygg

Bodbygg Brutto areal Bruksareal
BRA m2
Romfordeling
Etasje BTA m2 SUM P-ROM S-ROM Primære rom Sekundære rom
1.etg 26 23 0 23   Liten garasje, bod, tekn.rom (el-inntak, data)
Sum 26 23 0 23  
Sum alle bygninger 1902 1752 1645 107

Arealer er hentet fra takst, jfr. Bilag 4. Selger fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle arealavvik som måtte fremkomme ved senere kontrollmåling.

Merverdiavgift og justeringsforpliktelser
Det er ingen justeringsplikt knyttet til eiendommen.

Diverse opplysninger

Økonomiske nøkkeldata
Eiendommen er pt delvis utleid.

Eiendommen selges dog uten leieforhold med overtagelse 1.august 2019.

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter er oppgitt til kr. 378.997 (for 2018), men dette gjelder hele bnr. 571. Dette beløp blir ca halvert i ny situasjon.

Forsikring
Kjøper må besørge egen forsikring av bygningsmassen mm.

Fradeling
I forhold til vei, parkering samt drift og vedlikehold av teknisk rom, henvises det til blag 3 i dette prospektet.

Fiber
Kjøper må besørge fiber og spredernett til ervervet bygningsmasse da eksisterende nett er knyttet til Samskipnaden.

Møbler
De møbler som står i byggene og som eies av Samskipnaden medfølger i handelen.

 

Salgsprosess

Salgsprospekt
Dette salgsprospekt er utarbeidet av Q4 Næringsmegling AS basert på informasjon mottatt av Selger. ( Salgsprospektet og annen informasjon som inneholder deler av dette presentasjonsmateriell må ikke kopieres eller formidles til tredjepart uten Selger eller deres rådgiveres skriftlige aksept.)

Informasjonen vedrørende eiendommene er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår uttrykkelig av endelig kjøpekontrakt. Selgers rådgivere er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for opplysninger gitt i salgsprospektet eller annet presentasjonsmateriell. Dette gjelder uavhengig av om informasjonen er gitt av Selger eller direkte fra Selgers rådgivere. Ved eventuelt avvik mellom prospekt og kjøpekontrakt med vedlegg, gjelder den informasjonen gitt i kjøpekontrakten og dens vedlegg foran prospektet.

Transaksjonsstruktur
Salget av eiendommen vil bli gjennomført som eiendomssalg. Alle kostnader knyttet til kjøp av eiendom, herunder tinglysingsgebyr, dokumentavgift, evt. konsesjonsgebyr etc., dekkes av kjøper.

 Budgiving
Det inviteres til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:

Det forutsettes at budgivere gjennomgår det fremlagte salgsmateriale herunder kjøpekontrakt og foretar befaring av eiendommen før bud inngis.

 • Eiendommen selges ”as-is”, i hht. vedlagt kjøpekontrakt. Kontrakten begrenser selgers mangel- og garantiansvar i forhold til avhendingslovens bestemmelser. Reklamasjoner og andre krav overfor selger må fremsettes senest 1 år etter overtagelse.
 • Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.
 • Vilkårene for kjøpet reguleres av kjøpekontrakt inntatt som bilag til dette prospekt. Dersom kjøper tilbyr å kjøpe eiendommene på andre betingelser eller forutsetter ytterligere informasjon fremlagt enn de som fremgår av vedlagte kjøpekontrakt med vedlegg må de avvikende vilkår fremkomme av tilbudet.
 • Eventuelle forbehold om juridisk/finansiell/teknisk/miljømessig due diligence gjennomgang forutsettes å fremgå av kjøpetilbudet. 

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold. Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud.

Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Due diligence
Dersom kjøper i sitt kjøpetilbud har inntatt forbehold om due diligence gjennomgang, skal følgende gjelde:

Kjøper får anledning til å gjennomføre en normal tidsbegrenset due diligence for å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Due diligence materialet er strukturert i henhold til bilagslisten i dette prospekt. Dersom budgiver mener at bilagslisten ikke er dekkende, må eventuelle forespørsler om ytterligere informasjon fremgå av tilbudet. Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom due diligence skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen kan budgiver gjøre forholdet gjeldende.

Dersom budgiver som følge av due diligence gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står selger fritt til å akseptere de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom due diligence.

Kommunal forkjøpsrett
Dersom salgsobjektet er utleieeiendom med mer enn fire boliger og hvor mer enn halve leiearealet er innredet til beboelse har kommunen forkjøpsrett til eiendommen benyttes følgende tekst:

Forkjøpsrett:
Ved salg av nærværende eiendom vil kommunen har forkjøpsrett iht til lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder av 29 april 1977 nr 34, med tilhørende forskrift. Det er således en forutsetning for gjennomføring av handelen at forkjøpsretten ikke benyttes.

Utøvelse av forkjøpsrett er kjøpers risiko, dog slik at overtakelse og oppgjør skal skje etter at det foreligger avklaring med hensyn til om kommunen utøver forkjøpsrett. Avklaring av forkjøpsrett vil normalt skje i løpet av 4 måneder etter signering av kjøpekontrakt.

Dersom kommunal forkjøpsrett gjøres gjeldende, heves avtalen og partene kan ikke kreve noen form for kostnadsdekning fra hverandre.

Overtakelse
Oppgjør og overtakelse skal skje 10 virkedager etter at kommunal forkjøpsrett er avklart.

 

Diverse
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens §18 og i tilfelle inngi melding.

Eiendomsmeglere er pålagt rapporteringsplikt og identitetskontroll i henhold til ”Hvitvaskingsloven” (lov 2009 nr. 11).

Eiendomsmeglingslovens §6-7, ledd (2) til (6) (gjelder opplysnings og undersøkelsesplikt), samt § 7-1 (prisinformasjon) og 7-2 (om vederlaget) fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

 

Bilagsliste
  1. Grunnboksutskrift og tinglyste servitutter
  2. Meglerinformasjon fra kommunen
  3. Fradelingsdokumenter og erklæringer som skal tinglyses
 1. Verdivurdering/takst/tilstandsrapport
 2. Kjøpekontrakt
Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift og tinglyste servitutter
 2. Meglerinformasjon fra kommunen
 3. Fradelingsdokumenter og erklæringer som skal tinglyses
 4. Verdivurdering/takst/tilstandsrapport
 5. Kjøpekontrakt

   
   Last ned dokumenter
 

 

Kontakt megler

Trond Stensholt

EIENDOMSMEGLER MNEF / PARTNER

 

 
Tlf +47 907 37 072
E-post ts@q4.no

Q4 Næringsmegling | Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg | Tlf 970 04 444 | post@q4.no

Q4 logo