Tønsberg 

ærverdig bygård

Tønsberg

ærverdig bygård
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

nedre langgate 50

Eiendommen ligger meget sentralt og med flott utsikt over sjøen mot Kaldnes samt innseilingen til Tønsberg. 
Eiendommen overtas fri for leieforhold.

Prisantydning

Prisantydning kr. 13.500.000 + 2,6% off omkostninger (ikke brutto eiendomsverdi)

Info om eiendommen

Sammendrag

Rett ved Tønsberg Brygge, som nærmeste nabo til småbåthavna, mindre enn 30 meter fra strandkanten, finner du Nedre Langgate 50. Eiendommen ligger meget sentralt og med flott utsikt over sjøen mot Kaldnes samt innseilingen til Tønsberg

Nedre Langgate 50 er den gamle togstasjon som ble oppført samtidig som Vestfoldbanen ble åpnet i 1881. Bygning ble tegnet av arkitekten Balthazar Conrad Lange. Tilbygget mot nord og sør + utvidet 2 etg i 1935. Nytt sidebygg mot syd i 1990.

Bygningsmassen utgjør BTA 1.129 m2

Tomteareal 1.642,5 m2. Tomten er festet fra Tønsberg Kommune. Ny festeavtale vil bli satt opp mellom grunneier og ny fester. Festeavgift for næringsfeste fastsettes etter tomteverdi og festerente. Ihht mail fra Tønsberg Kommune datert 31/7-2018 vurderes tomteverdien til kr. 5 mill (kr. 3.000 pr m2) og festerenten er fastsatt til 3,5%. En kan derfor påregne en festeavgift på ca 175.000 årlig

Eiendommen overtas fri for leieforhold.

Prisantydning
Kr 13.500.000 + 2,5% dokument avgift

Selskapsopplysninger
Selger/hjemmelshaver: Tønsberg Amatørteater, Tønsberg Janitsjarkorps og Tønsberg Sangforening

Transaksjonen gjennomføres ved salg av eiendommen.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Trond Stensholt mail: ts@q4.no mob: 907 37 072

Eiendomsopplysninger

Eiendommen:

Adresse

Nedre Langgate 50, 3111 TØNSBERG

Kommune Tønsberg
Hjemmelshaver

Tønsberg Amatørteater, Tønsberg Janitsjarkorps og Tønsbergs Sangforening

Matrikkelnr

Gnr: 1001 Bnr : 96

Tomt

Samlet 1.642,5 m2

Beliggenhet/områdebeskrivelse

Rett ved Tønsberg Brygge, som nærmeste nabo til småbåthavna, mindre enn 30 meter fra

Strandkanten finner du Nedre Langgate 50. Eiendommen ligger meget sentralt og med flott utsikt over sjøen mot Kaldnes samt innseilingen til Tønsberg. 1 minutts gange så er du i den nedre del av Nordbyen, kanskje Tønsbergs best bevarte gate.

Opparbeidelse
Opparbeidet tomt med asfaltert innkjøring og parkering. Beplantet mot sjøen.

Tinglyste heftelser og servitutter
Det er tinglyst forkjøpsrett for sameierne i 1988.

Det er forkjøpsrett for grunneier Tønsberg Kommune.

Reguleringsplan- og bestemmelser
Reguleringsplan fra 1995/96, felt A:

“Felt A, spesialområde for blandingsformål bolig og allmennyttige formål, – verneverdige bygninger og bygningsmiljø, beliggene innenfor atutomatisk fredet bygrunn” Reg.plan med vedtekter følger i sin helhet i Bilag 2 til prospekt.

Kommunedelplan (Byplan) 2014-2026: Avsatt til “Boligbebyggelse – Nåværende”

Energimerke
Megler har oppfordret Selger til å innhente energiattest for eiendommen. Så lenge Energiattest ikke foreligger bør derfor interessenter legge til grunn at Eiendommen har laveste energiklasse, energiklasse G5/Rød.

Situasjonskart

Bygningsbeskrivelse

Byggeår
1881

Ferdigattest / brukstillatelse
Ferdigattest på deler av bygget i 1935, jfr Bilag 2

Konstruksjon / byggemåte
Nedre Langgate 50 er den gamle jernbanestasjonen som ble oppført samtidig som Vestfoldbanen ble åpnet i 1881. Bygning ble tegnet av arkitekten Balthazar Conrad Lange. Tilbygget mot nord og sør + utvidet 2 etg i 1935. Nytt sidebygg mot syd i 1990.

Bygningen er antatt fundamentert med trepåler på bløt leire /sjøbunn. Støpte betongsåler på trepålene. Opprinnelig del av bygningen fra 1881 har grunnmur av gråstein. Bygningsmasse fra 1920 tallet med grunnmur av tegl og betong. Pusset utvendig. Kjellergulv i støpt og pusset betong. Yttervegger og gulv uten varmeisolasjon. Hovedsakelig trebjelkelag mellom etasjene, isolert med leire. Tilbygget mot nord har etasjeskille av betong under og over et rom som er bygget som safe-. Iflg Ulf Andreas Erichsen ble all stubbloftsfyll fjernet mellom 1. og 2. etasje og ny isolasjon ble lagt. Mellom 2. etasje og loft ble det etterisolert. Yttervegger over terreng av teglstein, antatt bygget med en indre og ytre mur. I 1. etasje er ytterveggene foret ut og platet på innvendig side. Takkonstruksjon av tradisjonelle plassbygde trebjelker. Valmet takkonstruksjon. Undertak av rupanel. Horisontalt tak mot loft er uisolert. Bærende undertak av takbord. Yttertaket er tekket med stålplater. Bygget har til tider vært plaget av snøsmelting på yttertaket som videre har forårsaket istapper fra takutstikkene. Det er montert varmekabler i takrennene for å smelte is. Utvendige fasader er pussede betongflater som er malt. Vinduene er av eldre dato. Sidehengslede med bue over hovedvinduet. I 1. etasje har vinduene ett lags glass + løstvarevindu. I 2. etg er de sidehengslede vinduene skiftet ut med nyere vindusrammer med 2 lags isolerglass. Ulike typer dører i tre. Eldre terrassedør mot sjøen med varedør. Nyere ytterdør mot utescenen sør. Utvendig hovedtrapp i betong med bruddskifer. Innvendige trapp i malt utførelse med belegg i trinnene. Trapp til 3 og kjeller med malte eller lakkerte overflater.

Selgere opplyser at det er montert varmekabler i utvendig hovedtrapp + under flisene i hovedinngangen. Eldre piper i bygget er ikke lenger i bruk.

Hovedvannledning inn til boligen (synlig ved stoppekran) av kobberrør. Innvendige vannrør av isolerte og uisolerte kobberrør. Innvendige avløpsrør av soilrør (støpejernsrør) og plast. Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløpsnett.

200 liters varmtvannsbereder i kjøkken 2. etg. Bereder er fra 2016. Hovedsakelig oppvarmes bygget av elektriske panelovner.

Ovnene i 2. etasje har styring via digitalt panel (intelligent styring). Kun vanlige termostater i på panelovnene i 1. etg.

Ventilasjonsanlegget i 2. etg kan også benyttes til deler av oppvarmingen. 2. etasje har balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. Vifter og agregat er plassert på loftsrom i 3.etasje. Iflg Dantherm sin perm plassert på ventilasjonsanlegget ble anlegget installert i 2002.

Seriekoblet brannvarslingsanlegg med lokal sirene og kobling til brannvesen. Brannskap plassert ved hovedinngangen. Ett brannskap med brannslange er montert i 1. og 2. etasje. Ledelys er satt opp fra festsalene.

230 volts anlegg. Hovedsikringer på 3 x 100 A. Inntakssikringen med skillebrytere er plassert i felles sikringsskap i 1. etg.

Bygget er delt opp med 4 forskjellige strømkretser med hver sin strømmåler. Hovedsakelig åpen forlegning. Elanlegget er oppgradert over flere år, vesentlig oppgradert på 2000 -tallet.

Innvendig er elanlegg, brannvarslingsanlegg og deler av toaletter oppdatert over flere år. Nyere kjøkkeninnredninger i 1. etg og i salong 2. etg. Øvrige innvendige overflater er generelt slitt. Hele bygget trenger generell oppgradering.

Ovennente er hentet i fra tilstandsrapport utført av takstkonsulent Helge Semb. Denne finnes i sin helhet i bilag 3.


Arealoversikt:

Hovedbygg 

Etasje Bruttoareal
BTA m2
Bruttoareal
BRA m2
  Anvedelse
    Totalt Sekundær S-rom  
3.etg 165 161 161 Trappegang, 8 lagerrom med ulik størrelse
2.etg 325 292 292 Stor festsal, 3 salonger, kjøkken, 2 wc, disp. rom, trappegang, baktrapp
1.etg 325 285 285 Hovedinngang med trapp, stor festsal, salong, kjøkken, toalettrom, syrom og div lagerrom
Kjeller 142 126 126 Kjellergang med trapp, div lagerrom
Sum bygning 957 864 864  

Sidebygg

Etasje Bruttoareal
BTA m2
Bruttoareal
BRA m2
  Anvedelse
    Totalt Sekundær
S-rom
 
2.etg 68 57 57 Lyd/lysrom, salong, te-kjøkken, lagerrom
1.etg 104 93 93 Gang, toalettrom, scene/maleverksted, lagerrom
Sum bygning 172 150 150  

Arealer er hentet fra Tilstandsrapport utarbeidet av Helge Semb. Selger fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle arealavvik som måtte fremkomme ved senere kontrollmåling.

Merverdiavgift og justeringsforpliktelser
Ingen justeringsforpliktelser

Økonomisk informasjon/leieoversikt

Økonomiske nøkkeldata
Eiendommen er benyttet til kulturformål av foreningene som eier bygget.

Ved salg frigis alle arealer til kjøpers disposisjon, eiendommen selges således uten løpende leieforhold

Kommunale avgifter
Eiendommen har vannmåler, jfr Bilag 2

Forsikring
Kjøper må besørge egen forsikring

Diverse
Møbler, faste innretninger og barløsning i byggets 2 etg. (nord) blir demontert og fjernet innen overtagelse. Det samme gjelder telt i bakgård (12×16 meter) som også demonteres dersom ikke annet avtales.

Salgsprosess

Salgsprospekt
Dette salgsprospekt er utarbeidet av Q4 Næringsmegling AS basert på informasjon mottatt av Selger. ( Salgsprospektet og annen informasjon som inneholder deler av dette presentasjonsmateriell må ikke kopieres eller formidles til tredjepart uten Selger eller deres rådgiveres skriftlige aksept.)

Informasjonen vedrørende eiendommene er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår utrykkelig av endelig kjøpekontrakt. Selgers rådgivere er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for opplysninger gitt i salgsprospektet eller annet presentasjonsmateriell. Dette gjelder uavhengig av om informasjonen er gitt av Selger eller direkte fra Selgers rådgivere. Ved eventuelt avvik mellom prospekt og kjøpekontrakt med vedlegg, gjelder den informasjonen gitt i kjøpekontrakten og dens vedlegg foran prospektet.

Transaksjonsstruktur
Salget av eiendommen vil bli gjennomført som eiendomssalg. Alle kostnader knyttet til kjøp av eiendom, herunder tinglysingsgebyr, dokumentavgift, evt. konsesjonsgebyr etc., dekkes av kjøper.

Budgiving
Det inviteres til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:

 • Det forutsettes at budgivere gjennomgår det fremlagte salgsmateriale herunder kjøpekontrakt og foretar befaring av eiendommen før bud inngis.
 • Eiendommen selges ”as-is”, i hht. vedlagt kjøpekontrakt. Kontrakten begrenser selgers mangel- og garantiansvar i forhold til avhendingslovens bestemmelser. Reklamasjoner og andre krav overfor selger må fremsettes senest 1 år etter overtagelse.
 • Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.
 • Vilkårene for kjøpet reguleres av kjøpekontrakt inntatt som bilag til dette prospekt. Dersom kjøper tilbyr å kjøpe eiendommene på andre betingelser eller forutsetter ytterligere informasjon fremlagt enn de som fremgår av vedlagte kjøpekontrakt med vedlegg må de avvikende vilkår fremkomme av tilbudet.
 • Eventuelle forbehold om juridisk/finansiell/ teknisk/miljømessig due diligence gjennomgang forutsettes å fremgå av kjøpetilbudet.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold. Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud.

Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold.

Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos

megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud. Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Due diligence
Dersom kjøper i sitt kjøpetilbud har inntatt forbehold om due diligence gjennomgang, skal følgende gjelde:

Kjøper får anledning til å gjennomføre en normal tidsbegrenset due diligence for å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Due diligence materialet er strukturert i henhold til bilagslisten i dette prospekt. Dersom budgiver mener at bilagslisten ikke er dekkende, må eventuelle forespørsler om ytterligere informasjon fremgå av tilbudet. Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom due diligence skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen kan budgiver gjøre forholdet gjeldende.

Dersom budgiver som følge av due diligence gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står selger fritt til å akseptere de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom due diligence.

Diverse
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens §18 og i tilfelle inngi melding.

Eiendomsmeglere er pålagt rapporteringsplikt og identitetskontroll i henhold til ”Hvitvaskingsloven” (lov 2009 nr. 11).

Eiendomsmeglingslovens §6-7, ledd (2) til (6) (gjelder opplysnings og undersøkelsesplikt), samt § 7-1 (prisinformasjon) og 7-2 (om vederlaget) fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift
 2. Infolandopplysninger fra Tønsberg Kommune
 1. Tilstandsrapport utarbeidet av Helge Semb
 2. Kjøpekontrakt
Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift og servitutter
 2. Infolandopplysninger fra Tønsberg Kommune
 3. Tilstandsrapport utarbeidet av Helge Semb
 4. Kjøpekontrakt

   Last ned dokumenter

 

Kontakt megler

Trond Stensholt

EIENDOMSMEGLER MNEF / PARTNER

 

 
Tlf +47 907 37 072
E-post ts@q4.no

Q4 Næringsmegling | Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg | Tlf 970 04 444 | post@q4.no

Q4 logo