Porsgrunn 

kombinasjonseiendom

Porsgrunn – Floodmyrvegen 24

kombinasjonseiendom
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

FLOODMYRVEGEN 24

Dette er et kombinasjonsbygg som ligger sentralt på Enger Næringsområde, nært til E-18.
Hovedleietakere er Elteco AS (1. og 2. etasje) og Wera AS (1. etasje).  Totalt ca 50 parkeringsplasser. 

Prisantydning

Kr 29 mill.  (brutto eiendomsverdi)

Info om eiendommen

Sammendrag

Årlig leieinntekter pr 1/1-2019 utgjør kr 2.592.906 + potensiale i ledig areal.

Ledig areal utgjør BTA 244 m2, som gir et leiepotensiale på ca. kr 170.000.

Floodmyrvegen 24 er et kombinasjonsbygg som er oppført i 1992-93. I 2005 ble det oppført et tilbygg i en etasje. Samlet BTA 2.897 m2.

Vektet gjenværende løpetid er ca. 4,77 år. Hovedleietakere er Elteco AS (1. og 2. etasje) og Wera AS (1. etasje) som utgjør ca. 94 % av leieinntektene.

Bygningsmassen ligger sentralt på Enger Næringsområde, nært til E-18. Ca. 30 min fra Sandefjord lufthavn Torp.

4.910,5 m2 selveiet tomteareal. Ca. 50 p-plasser.

Prisantydning
kr 29.000.000,- (brutto eiendomsverdi)

Salgsobjekt:
RF Dialog Eiendom AS, org.nr.: 992 438 169

Transaksjonen gjennomføres ved overdragelse av 100% av aksjene i selskapet.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Ola Larsen mail: ola.larsen@q4.no mob: 907 82 692

Eiendomsopplysninger

Eiendommen:

Adresse

Floodmyrvegen 24, 3946 Porsgrunn

Kommune Porsgrunn
Hjemmelshaver

Tor Rune Frønes

Matrikkelnr

Gnr. 51, bnr. 458

Tomt

Samlet 4.910,5 m2

Beliggenhet / områdebeskrivelse

Eiendommen har en sentral beliggenhet på Enger næringsområde, ca. 3 km fra Porsgrunn sentrum. Hovedfasade mot Floodmyrvegen med god adkomst og eksponering. Offentlig kommunikasjon i umiddelbar nærhet. Kort avstand til E-18. Avstand til Torp flyplass, ca. 47 km. Avstand til Oslo, 155 km.

Avstander:

E-18 1,2 km
Sandefjord Lufthavn 43 km
Oslo 155 km
Skien sentrum 11 km
Porsgrunn sentrum 3 km
Larvik Havn 23 km

Tomt
Eiet tomt på 4910,5 m2, hvorav ca. 1750 m2 er bebygd areal. Tomten er flat og har asfalterte kommunikasjonsarealer.

Parkering
Ca. 50 merkede p-plasser

Tinglyste heftelser og servitutter
Diverse avtaler – Jfr Bilag 1 Grunnbok og servitutter.

Reguleringsplan- og bestemmelser (evt. arealplaner)
Eiendommen er regulert til forretning/kontor/ industri.

Diverse
Eiendommens hjemmel vil bli overført RF Dialog Eiendom AS før overtagelse.

Merverdiavgift og justeringsforpliktelser
Det er ingen justeringsforpliktelse ved denne transaksjon.

Energiattest
Megler har oppfordret Selger til å innhente energiattest for eiendommen. Så lenge Energiattest ikke foreligger bør derfor interessenter legge til grunn at Eiendommen har

Situasjonskart

Bygningsbeskrivelse

Byggeår
Oppført i 1992/1993Tilbygget i 2005

Ferdigattest / brukstillatelse
Jfr Bilag 2 Infoland Porsgrunn Kommune

Konstruksjon / byggemåte
Bygget er oppført med bærende konstruksjoner av stål og betong. Yttervegger av isolerte stålkassetter med liggende profilerte stålplater. Utvendig teglsteinsbrystning i ca. 1 m høyde fra terreng.

Etasjeskiller av betong, dels lettklinkerelementer opplagret på gitterdragere, dels helprofil av stål.

Vinduer og dører med to-lags isolerglass. Karmer og rammer i hovedsak av malt tre. To isolerte kjøreporter.

Takkonstruksjon av mønede gitterdragere pålagt selvbærende stålplater, isolert med mineralull og tekket med asfalttakbelegg.

Standard
Bygningsmassen fremstår meget ryddig og velholdt med en gjennomgående god standard

Gulv: Vesentlig belegg, laminat og teppeflis. Gulv i lager-/produksjonsavdeling er malt med epoxymaling.

Vegger: Betongvegger overflatebehandlet med maling. Lett-/skillevegger er oppsatt av standardiserte prefabrikerte veggelementer av stålstendere og gipsplater, tapetsert med glassfibervev og overflatebehandlet med maling.

Himling: Vesentlig malte systemhimlinger. Malte betongelementer og stålplater i lager-/produksjonsavdeling.

Innredning: Kjøkkeninnredning i kantine fra 2016. Melaminbelagte skrog. Slette lakkerte fronter. Laminat benkeplater.

Tekniske anlegg:
Sanitær røropplegg vesentlig fra byggeår.

Garderober, dusjrom og toaletter i hovedsak fra 2000-tallet. Belegg på gulv og baderomsplater på vegger.

Ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning og kjølefunksjon. Elektrisk varme- og kjølebatteri. Kanalfordeling er lagt skjult over nedforet systemhimlinger. Åpne kanalføringer i lager-/produksjonsavdeling.

I hovedsak lysarmaturer innfelt i systemhimling.

Nye Nobø varmeovner montert med Nobø energikontroll app-styring.

Brannvarslingsanlegg med direkte varsling til alarmsentral.

Fremføring av el, telefon, calling, data i kanaler under vinduer.

HC-heis mellom etasjene.

Trapper mellom etasjene i lakkert stål.

Arealoversikt:

Etasje Type areal Areal BTA
1.etg. Inngang, kontorer, lager- og produksjonsarealer, personalrom 1735 m2
2.etg. Kontorer, kantine, trapperom/korridorer, velferdsrom, teknisk rom 1162 m2
Sum 2897 m2

Arealer er hentet fra tegninger og er ikke kontrollert av megler. Selger fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle arealavvik som måtte fremkomme ved senere kontrollmåling.

Økonomisk informasjon/leieoversikt

Økonomiske nøkkeldata
Årlig leieinntekter pr 1/1-2019 utgjør kr 2.592.906,-.

Vektet gjenværende løpetid er ca. 4,77 år. Hovedleietakere er Wera AS og Elteco AS som utgjør ca. 94 % av leieinntektene.

Skattemessige saldoverdier pr. 31.12.2018
Bygg, 2 % kr 4.122.302,-

Tekniske anlegg, 10% kr 1.172.770,-Markedsverdi tomt: kr 5.500.000,-

Leietakeroversikt
Leieoversikt jfr Bilag 3.

Ledig areal
Ledig areal utgjør BTA 244 m2 som gir et leiepotensiale på ca kr. 170.000, ved utleie til kr 700,- pr. m2.

Fellesutgifter
Leietagere betaler alle driftsutgifter i egne lokaler som: strømforbruk, renhold, forsikring av egen innredning. Det betales ikke felleskostnader i tillegg til ordinær leie.

Eierkostnader
Kostnader som henføres til eier er forsikring, eiendomsskatt, kommunale avgifter, administrasjon, regnskapsførsel, drift, snøbrøyting og vaktmester, samt avsetninger til vedlikehold.

Årlige eierkostnader er for 2018 totalt anslått til ca. kr 350.000,- + inkl. vedlikehold på ca. kr 76.000,-.

Service og drift
Elektro/Internkontroll: Per Øverland AS
Kjøleanlegg: GK
Ventilasjonsanlegg: GK
Sanitær: Rørlegger’n AS
Vannmålere: Rørlegger’n AS
Heis – leverandør og drift: KONE
Brannbok: Ansatt i RF Dialog
Brannalarm: Verisure
Brannslukking: AS Brann og Sikringsservice
Kort og nøkkelsystem: AS Brann og Sikringsservice
Tyverialarm: Verisure
Renhold innvendig: Leietakere har selv ansvar for dette
Snørydding/strøing: Eckholdt AS
Avfall: Oxum Containerservice
Vaktmester: Ansatt i RF Dialog

Kommunale avgifter
Jfr bilag 2 Infoland Porsgrunn Kommune

Kommunale avgifter kr 72.337,-

Forsikring
Forsikret i IF, samlet premie 2018: kr. 25.000

Leietakeroversikt

Salgsprosess

Salgsprospekt
Dette salgsprospekt er utarbeidet av Q4 Næringsmegling AS basert på informasjon mottatt av Selger. ( Salgsprospektet og annen informasjon som inneholder deler av dette presentasjonsmateriell må ikke kopieres eller formidles til tredjepart uten Selger eller deres rådgiveres skriftlige aksept.)

Informasjonen vedrørende eiendommene er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår utrykkelig av endelig kjøpekontrakt. Selgers rådgivere er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for opplysninger gitt i salgsprospektet eller annet presentasjonsmateriell. Dette gjelder uavhengig av om informasjonen er gitt av Selger eller direkte fra Selgers rådgivere. Ved eventuelt avvik mellom prospekt og kjøpekontrakt med vedlegg, gjelder den informasjonen gitt i kjøpekontrakten og dens vedlegg foran prospektet.

Transaksjonsstruktur
Salget av eiendommen vil bli gjennomført som salg av 100% av aksjene i eierselskapet til eiendommen.

Budgiving
Bud skal fremsettes ved at budgiver angir verdi på eiendommen. Ved vurdering av eiendomsverdien skal budgiver hensynta at det er aksjene som skal selges slik at budet må reflektere kjøpers vurdering av selskapets skatteposisjoner, herunder den oppgitte skattemessige saldoverdi og eventuelt fremførbart underskudd. Endelig pris på aksjene forutsettes fastsatt med utgangspunkt i budet på eiendommen med ovennevnte forutsetninger, dog slik at det korrigeres for øvrige eiendeler og gjeld (utsatt skatt av midlertidige forskjeller relatert til driftsmidler hensyntas ikke) i forhold til revidert balanse på overtagelsestidspunktet. Selger står fritt til å anta eller forkaste ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. Selger trenger ikke å grunngi eventuelle avslag. Det inviteres til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:

 • Det forutsettes at budgivere gjennomgår det fremlagte salgsmateriale herunder kjøpekontrakt og foretar befaring av eiendommen før bud inngis.
 • Eiendommen selges ”as-is”, i hht. vedlagt kjøpekontrakt.
 • Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.
 • Vilkårene for kjøpet reguleres av kjøpekontrakt inntatt som bilag til dette prospekt. Dersom kjøper tilbyr å kjøpe eiendommene på andre betingelser eller forutsetter ytterligere informasjon fremlagt enn de som fremgår av vedlagte kjøpekontrakt med vedlegg må de avvikende vilkår fremkomme av tilbudet, evt. i form av en endringsmarkert versjon av avtalen (mark – up).
 • Eventuelle forbehold om juridisk/finansiell/teknisk/ miljømessig due diligence gjennomgang forutsettes å fremgå av kjøpetilbudet.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold. Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud.

Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Due diligence
Kjøper får anledning til å gjennomføre en normal tidsbegrenset due diligence for å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Due diligence materialet er strukturert i henhold til bilagslisten i dette prospekt. Dersom budgiver mener at bilagslisten ikke er dekkende, må eventuelle forespørsler om ytterligere informasjon fremgå av tilbudet. Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom due diligence skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen kan budgiver gjøre forholdet gjeldende.

Dersom budgiver som følge av due diligence gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står selger fritt til å akseptere de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/ mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom due diligence.

Diverse
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens §18 og i tilfelle inngi melding.

Eiendomsmeglere er pålagt rapporteringsplikt og identitetskontroll i henhold til ”Hvitvaskingsloven” (lov 2009 nr. 11).

Eiendomsmeglingslovens §6-7, ledd (2) til (6) (gjelder opplysnings og undersøkelsesplikt), samt § 7-1 (prisinformasjon) og 7-2 (om vederlaget) fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift og servitutter
 2. Infoland Porsgrunn kommune
 3. Leietakeroversikt
 1. Årsregnskap 2017 / Perioderegnskap 2018
 2. Aksjekjøpskontrakt
Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift og servitutter
 2. Infoland Porsgrunn kommune
 3. Leietakeroversikt
 4. Årsregnskap 2017 / Perioderegnskap 2018
 5. Aksjekjøpskontrakt

   Last ned dokumenter

Kontakt megler

Ola Larsen

DAGLIG LEDER / EIENDOMSMEGLER MNEF

 

Tlf +47 907 82 692
E-post ol@q4.no

Q4 Næringsmegling | Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg | Tlf 970 04 444 | post@q4.no

Q4 logo