Tønsberg

Ås kontorsenter
Play
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Åslyveien 15, 17, 19, 21 og 23

Ås Kontorsenter AS består av tiltalende og velholdt bygningsmasse med 3 kontorbygg
samt garasje oppført i perioden 1991 til 2008. Samlet BTA 7.768 m2 med ca 30 leietagere.

Prisantydning

Kr 98 mill.  (brutto eiendomsverdi)

Info om eiendommen

Sammendrag

Leie årlig NOK 8.661.000 + mva + felleskostnad

Ledig areal utgjør BTA 704 m2 som gir et leiepotensiale på ca kr. 700.000.

Ås Kontorsenter AS består av tiltalende og velholdt bygningsmasse med 3 kontorbygg, samt garasje, oppført i perioden 1991 til 2008. Samlet BTA 7.768 m2 med ca 30 leietagere.

Vektet gjenværende løpetid er ca 4 år. Hovedleietakere er JM Norge AS, Ernst & Young AS, Mattilsynet, Pilaro AS og Stamina Helse AS som utgjør ca 57% av leieinntektene.

Bygningsmassen ligger meget sentralt på Ås, 200 meter fra E-18 utenfor Tønsberg. Ca 15 min fra Sandefjord lufthavn Torp, samt lett og kort adkomst både nord og sydover langs E-18.

13.246 m2 samlet tomteareal hvorav 11.659 m2 er festet og 1.587 m2 er eiet.

Festeavgift betales med kr. 223.015 (2018) og løper til år 2069. Festeavgift blir indeksert i hht KPI hvert 10.år neste gang i 2019.

Prisantydning
Kr 98.000.000   (brutto eiendomsverdi)

Salgsobjekt:
Ås Kontorsenter AS
Org. nr.: 948 978 296

Transaksjonen gjennomføres ved overdragelse av 100% av aksjene i selskapet.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Trond Stensholt, ts@q4.no mobil 907 37 072
Eiendomsmegler MNEF/Partner

Eiendomsopplysninger

Eiendommen:

Adresse Åslyveien 15, 17, 19, 21 og 23, 3170 SEM
Kommune Tønsberg
Hjemmelshaver Ås Kontorsenter AS
Matrikkelnr Gnr: 51, Bnr : 373, ,389,401,511,512,514 samt   Snr: 1-5 i bnr. 380.
Tomt Samlet 13.246,1 m2

Beliggenhet / områdebeskrivelse
Bygningsmassen ligger meget sentralt på Ås, 200 meter fra E-18 utenfor Tønsberg. Ca 15 min fra Sandefjord lufthavn Torp, samt lett og kort adkomst både nord og sydover langs E-18.

 Avstander:

E-18 0,2 km
Sandefjord lufthavn 20 km
Oslo 100 km
Skien 60 km
Tønsberg 5 km
Larvik havn 30 km

Tomt
13.246 m2 samlet tomteareal hvorav 11.659 m2 er festet og 1.587 m2 er eiet.
Festeavgift betales med kr. 223.015 (2018) og løper til år 2069. Festeavgift blir indeksert i hht KPI hvert 10.år neste gang i 2019.

Tomten er pent opparbeidet og beplantet.

Parkering
224 merkede p-plasser (hvorav 2 med el.lading)
8 umerkede p-plasser. 6 garasjeplasser i egne bygg.

Tinglyste heftelser og servitutter
Diverse avtaler – Jfr Bilag 1 Grunnbok og servitutter

Reguleringsplan- og bestemmelser (evt. arealplaner)
Eiendommen omfattes av kommuneplan med formål: Næringsvirksomhet – Nåværende

Diverse
Ås Kontorsenter AS har ikke hjemmel til seksjon 1 og 3 i b.nr. 380. Dette blir av selger besørget overført innen overtagelse.

Huseier har i høst gjennomført en kartlegging blant leietakerne om interessen for felles kantineløsning på senteret. Det jobbes med ulike alternativer.

Merverdiavgift og justeringsforpliktelser
Det er ingen justeringsforpliktelse ved denne transaksjon.

Energimerking/energiattest

15-17: Rød D
19     : Rød D (etter oppgradering utført for noen år siden)
21     : Rød D
23     : Rød C

Bygningsbeskrivelse

Byggeår

Åslyveien 15/17 er oppført i 1996/1998
Åslyveien 19 er oppført i 1991/1997 (3. etg)
Åslyveien 21/23 er oppført i 2002/2008

Garasjebygg oppført på 90-tallet og 2010.

Ferdigattest / brukstillatelse
Jfr Bilag 2 Infoland Tønsberg Kommune

Konstruksjon / byggemåte
Jfr Tilstandsrapport Bilag 4

Standard
Bygningsmassen fremstår meget ryddig og velholdt med en gjennomgående god standard.

Arealoversikt:

Åslyveien 15/17

Etasje BTA BRA Rombenevelse
U.etg 814 771 Inngang/trapperom, heis, 5 toalettrom, bøttekott, 4 kontorlandskap med 16 kontorer, møterom, tekjøkken, arkiv/data, spiserom.
1.etg. 820 782 Inngang, trapperom, heis, 4 toalettrom, bøttekott, 4 kontorlandskap med 25 kontorer, åpne kontorlandskap, møterom, kopirom/arkiv, kjøkken, 3 lager.
2.etg. 827 789 Trapperom, heis, 4 toalettrom, 2 bøttekott, 3 kontorlandskap med 30 kontorer, 4 møterom, kopirom/arkiv, 3 tekjøkken.
Loft 30 28 Ventilasjonsrom, boder. (Kun tilgang via loftsluke)
Sum 2491 m2 2370 m2

Åslyveien 19

Etasje BTA BRA Rombenevelse
1.etg 424 408 Inngang/trapperom, heis, 5 toalettrom, bøttekott, 4 kontorlandskap med 10 kontorer, møterom, tekjøkken, arkiv/data.
2.etg. 445 428 Trapperom, heis, toalettrom, bøttekott, kontorlandskap med 14 kontorer, møterom, kopirom, kjøkken.
3.etg. 445 428 Trapperom, heis, 2 toalettrom, bøttekott, 4 kontorlandskap med 15 kontorer, møterom, kopirom, tekjøkken.
Loft 100 97 Trapperom, ventilasjonsrom, boder.
Sum 1414 m2 1361 m2

Åslyveien 21/23

Etasje BTA BRA Rombenevelse
1.etg 1218 1146 Inngang/trapperom, heis, 5 toalettrom, bøttekott, 3 kontorlandskap med 20 kontorer, 3 møterom, 3 tekjøkken, arkiv/data, spiserom.
2.etg. 1218 1146 Trapperom, heis, 2 toalettrom, bøttekott, 2 kontorlandskap med 40 kontorer, åpne kontorlandskap, 4 møterom, kopirom/arkiv, 3 kjøkken.
3.etg. 1218 1146 Trapperom, heis, 3 toalettrom, bøttekott, 2 kontorlandskap med 38 kontorer, 4 møterom, kopirom/arkiv, 2 kjøkken.
Loft 80 79 Ventilasjonsrom x 2. (Kun tilgang via luke i himling)
Sum 3734 m2 3508 m2

Garasje

Etasje BTA BRA Rombenevelse
1.etg 49 46 Dobbeltgarasje
1.etg. 80 75 Garasjerekke med 4 plasser
Sum 129 m2 121 m2

Arealer er hentet fra Tilstandsrapport og er ikke kontrollert av megler. Selger fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle arealavvik som måtte fremkomme ved senere kontrollmåling.

Økonomisk informasjon/leieoversikt

Økonomiske nøkkeldata
Årlige leieinntekter pr 1/6-2019 utgjør kr. 8.661.000 + potensiale i ledig areal.
Ledig areal utgjør BTA 704 m2 som gir et leiepotensiale på ca kr. 700.000 i tillegg.

Vektet gjenværende løpetid er ca 4 år. Hovedleietakere er JM Norge AS, Ernst & Young AS, Mattilsynet, Pilaro AS og Stamina Helse AS som utgjør ca 57% av leieinntektene.

Leietakeroversikt

Anonymisert leieoversikt jfr Bilag 3.
Vi gjør oppmerksom på at en del leiegarantier ikke er stillet slik angitt i leiekontrakt.

Ledig areal
Ca BTA 704 m2 ledig areal som gir et leiepotensiale på ca kr. 700.000 årlig.

Fellesutgifter
Leietagere betaler i tillegg fellesutgifter – ca 250-260,- pr m2 – inklusive strøm.

Eierkostnader
Utleier har ansvar for utvendig vedlikhold, utskifting av teknisk utstyr, forsikring, festeavgift mm, jfr for øvrig leiekontrakter.

Service og drift

Det er inngått avtaler på følgende fag:
Energiovervåkning/overvåkning spenning Envo AS
Elektro – internkontroll Omega Elektro AS
Kjøleanlegg Multiluft AS
Ventilasjonsanlegg Multiluft AS
Sanitær Terjesen AS
Røykluker Bramo AS
Heis-leverandør TKS-Heis AS
Heis Norsk Heiskontroll AS
Brannalarm (Åslyvn. 21/23) Honeywell Eltek AS
Kort- og nøkkelsystem Certego AS
Tyverialarm Securitas AS
Renhold innvendig Elite AS
Snørydding/strøing Håkonsen og Sukke AS
Avfall Norsk gjenvinning
Vaktmester Format Eiendom AS v/Vidar Andreassen


Kommunale avgifter
Jfr bilag 2 Infoland Tønsberg Kommune

Forsikring
Forsikret i Gjensidige samlet premie 2018: kr. 111.432

Festeavgift
Festeavgift betales med kr. 223.015 (2018).

Indeksert festeavgift perioden 2019 til 2029 er beregnet til ca kr. 270.000.

Estimert kjøpesum

Salgsprosess
Salgsprospekt
Dette salgsprospekt er utarbeidet av Q4 Næringsmegling AS basert på informasjon mottatt av Selger. ( Salgsprospektet og annen informasjon som inneholder deler av dette presentasjonsmateriell må ikke kopieres eller formidles til tredjepart uten Selger eller deres rådgiveres skriftlige aksept.)

Informasjonen vedrørende eiendommene er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår utrykkelig av endelig kjøpekontrakt. Selgers rådgivere er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for opplysninger gitt i salgsprospektet eller annet presentasjonsmateriell. Dette gjelder uavhengig av om informasjonen er gitt av Selger eller direkte fra Selgers rådgivere. Ved eventuelt avvik mellom prospekt og kjøpekontrakt med vedlegg, gjelder den informasjonen gitt i kjøpekontrakten og dens vedlegg foran prospektet.

Transaksjonsstruktur
Salget av eiendommen vil bli gjennomført som som salg av 100 % av aksjene i eierselskapet til eiendommen.

Budgiving
Bud skal fremsettes ved at budgiver angir verdi på eiendommen. Ved vurdering av eiendomsverdien skal budgiver hensynta at det er aksjene som skal selges slik at budet må reflektere kjøpers vurdering av selskapets skatteposisjoner, herunder den oppgitte skattemessige saldoverdi og eventuelt fremførbart underskudd. Endelig pris på aksjene forutsettes fastsatt med utgangspunkt i budet på eiendommen med ovennevnte forutsetninger, dog slik at det korrigeres for øvrige eiendeler og gjeld (utsatt skatt av midlertidige forskjeller relatert til driftsmidler hensyntas ikke) i forhold til revidert balanse på overtagelsestidspunktet. Selger står fritt til å anta eller forkaste ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. Selger trenger ikke å grunngi eventuelle avslag.

Det inviteres til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:

 • Det forutsettes at budgivere gjennomgår det fremlagte salgsmateriale herunder kjøpekontrakt og foretar befaring av eiendommen før bud inngis.
 • Eiendommen selges ”as-is”, i hht. vedlagt kjøpekontrakt.
 • Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.
 • Vilkårene for kjøpet reguleres av kjøpekontrakt inntatt som bilag til dette prospekt. Dersom kjøper tilbyr å kjøpe eiendommene på andre betingelser eller forutsetter ytterligere informasjon fremlagt enn de som fremgår av vedlagte kjøpekontrakt med vedlegg må de avvikende vilkår fremkomme av tilbudet, evt. i form av en endringsmarkert versjon av avtalen (mark – up).
 • Eventuelle forbehold om juridisk/finansiell/teknisk/miljømessig due diligence gjennomgang forutsettes å fremgå av kjøpetilbudet.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold. Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud.

Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Due diligence
Kjøper får anledning til å gjennomføre en normal tidsbegrenset due diligence for å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Due diligence materialet er strukturert i henhold til bilagslisten i dette prospekt. Dersom budgiver mener at bilagslisten ikke er dekkende, må eventuelle forespørsler om ytterligere informasjon fremgå av tilbudet. Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom due diligence skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen kan budgiver gjøre forholdet gjeldende.

Dersom budgiver som følge av due diligence gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står selger fritt til å akseptere de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom due diligence.

Diverse

Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens §18 og i tilfelle inngi melding.

Eiendomsmeglere er pålagt rapporteringsplikt og identitetskontroll i henhold til ”Hvitvaskingsloven” (lov 2009 nr. 11).

Eiendomsmeglingslovens §6-7, ledd (2) til (6) (gjelder opplysnings og undersøkelsesplikt), samt § 7-1 (prisinformasjon) og 7-2 (om vederlaget) fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrifter, servitutter, seksjonering og festekontrakter
 2. Infoland Tønsberg kommune
 3. Leietakeroversikt (anonymisert) – komplett sendes kun ut før bud inngis.
 4. Tilstandsrapporter fra Knut Røer
 5. Energiattest
 6. Selskapsinformasjon
 7. Aksjekjøpekontrakt
Bilagsliste
 

 1. Grunnboksutskrifter, servitutter, seksjonering
  og festekontrakter
 2. Infoland Sandefjord kommune
 3. Leietakeroversikt (anonymisert) – komplett sendes kun ut før bud inngis
 1. Energiattest
 2. Tilstandsrapport fra Knud Røer
 3. Selskapsinformasjon
 4. Aksjekjøpekontrakt
   Last ned dokumenter

 

Kontakt megler

Rune Tveiten

TRANSAKSJONER/EIENDOMSMEGLER MNEF

Tlf +47 907 65 234
E-post rt@q4.no

Q4 Næringsmegling | Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg | Tlf 970 04 444 | post@q4.no

Q4 logo